Blog posts

hosting image
blog list image

Kalıcı Bağlantılı Veritabanı Bağlantıları (Persitent Connections)

Kalıcı bağlantılar betiğinizin çalışması bittiğinde kapanmayan bağlantılardır. Bir kalıcı bağlantı istendiğinde PHP evvelce açılmış eşdeğer bir kalıcı bağlantı var mı diye bakar ve varsa onu kullanı

blog list image

Sql Komutları

Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı DISTINCT Veritabanımızda oluşturduğumuz tablonun içinde birbirinin aynı ve

blog list image

Sql Fonksıyonlar

Sql fonksıyonlar, count, sum, avg, max, mın, lower, upper, length, round, mod, left, right, concat, if COUNT( ):Bir tabloda seçili olan alan içerisindeki değerleri saymak için COUNT deyimini ku

blog list image

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve Yabancı Anahtar (İkincil Anah

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil ve yabancı anahtar. Anahtarlar Bir anahtar bir tabloda özel bir sütundur. Bazı tuşları arama ve indeksleme için kullanılır, diğer ilgili t

blog list image

Veri Tabanlarında Anahtar Kavramı Birincil Ve İkincil Anahtar

Veri tabanlarında anahtar kavramı birincil ve ikincil anahtar Anahtar (Key) Anahtar bir veya birden fazla alanın bir satır için niteleyici olarak girilmesi için tanımlanan özel bir çeşit zorla

En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim