Blogdan yazılar

hosting image
blog list image

CONFİGSERVER EXPLOİT SCANNER (CXS) KALDIRMA

Olurda CXS beğenmez ya da kaldırmanız gerekirse aşağıdaki komutları sırasıyla aşağıdaki şekilde çalıştırmanız yeterli olacaktır

cd /etc/cxs
sh uninstall.sh
cd /root

En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim