Blogdan yazılar

hosting image
blog list image

CONFİGSERVER EXPLOİT SCANNER (CXS) KURULUM VE AYARLARI

Merhabalar

ConfigServer EXploit Scanner (Cxs) Kurulum ve Ayarları için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır

CXS kurulumu için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız

wget https://download.configserver.com/cxsinstaller.tgz

tar -xzf cxsinstaller.tgz

perl cxsinstaller.pl

rm -fv cxsinstaller.*

sed -i -e 's/LF_CXS = "0"/LF_CXS = "1"/g' /etc/csf/csf.conf (CSF var ise çalıştırın)

 

Daha sonra ayarlamalar için sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırınız


touch /var/log/cxswatch.log

cxs --Wstart

mkdir /etc/cxs/karantina

chmod 777 /etc/cxs/karantina

cxs --qcreate --quarantine /etc/cxs/karantina

chkconfig cxswatch on

cxs --Wstart --www --all

sed -i -e "s/#CallUploadScript yes/CallUploadScript yes/g" /etc/pure-ftpd.conf

/etc/init.d/pure-uploadscript restart

 

Diğer ayarlamalar için

Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jc3m burdaki gibi


nano /etc/cxs/cxsftp.sh

/usr/sbin/cxs -Z --ftp --qoptions Mmv -I /etc/cxs/cxs.ignore -Q /etc/cxs/karantina/ "$1"

 

Aşağıdaki komutu çalıştırıp aşağıdakini ekleyiniz http://prntscr.com/d7jdib burdaki gibi


nano /etc/cxs/cxswatch.sh

/usr/sbin/cxs --Wstart Q /etc/cxs/karantina -I /etc/cxs/cxs.ignore -qoptions Mmv --options mMOLfSGchexdnwWZDRPu --www --filemax 0 --Wrateignore 300 --allusers --Wsymlin /etc/cxs/sysmlidisable.example.pl

 

Son olarak cron ayarlarını aşağıdaki şekilde yapılandırın


nano /var/spool/cron/root

0 4 * * * /usr/sbin/cxs --upgrade --quiet

0 1 * * * /usr/sbin/cxs -Z --vopt mMfhexT -I /etc/cxs/cxs.ignore --qopt Mv -Q /etc/cxs/karantina --Wstart --www --all > /dev/null 2>&1

En iyisi için bizimle iletişime geçerek hemen teklif alın

İletişim