Sunucu Barındırma Sözleşmesi

Konu: Teslim edilen sunucunun veri merkezi ortamında enerji ve internete bağlantısı ile online hizmete açılması.

Taraflar

Müşteri: Cihazı teslim eden/alan ve www.aktif.net.tr üyesi olan şahıs veya kurumsal firma sorumlusu.

Aktif Bilgi Teknolojileri: Sunucu barındırma hizmet sağlayıcısı firması.

 

Şartlar

1. Müşteri, Aktif Bilgi Teknolojileri web sitesine üye olduğunu ve https://www.aktif.net.tr/sozlesme-ve-politikalar sayfasındaki tüm sözleşme ve politikaları okuduğunu kabul ve beyan eder. İş bu sözleşme ve politikalar müşteri imzası ile kabul edilir. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme teslim edilen cihazın geri alınması ile sonlanmış olur.

2. Müşteri, Fikir ve Sanat Eseri Yasası, Markaların Hakkındaki Kanun Hükmündeki kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Doğal afetler, yangın, hizmet sağlanan binan zarar görmesi, bölgedeki fiber/internet alt yapısının kopması, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş, savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen yada tamamen yerine getirmelerini yada bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, Mücbir Sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse bu sözleşmeden herhangi bir taraf tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir.

4. Müşteri, Aktif Bilgi Teknolojileri üyelik bilgilerinin doğruluğu için kimlik, açık adres, telefon, kurumsal bilgi ve belgerini beyan etmelidir.

5. Müşteri, cihazının kullandığı kadar enerji ücretini öder. Aktif Bilgi Teknolojileri enerji birim fiyatını değiştirme hakkına sahiptir.

6. Müşteri, kargo ile cihaz/parça gönderme/alma işlemi yaptığında, kargo bedellerini önceden ödemekle sorumludur. Aktif Bilgi Teknolojileri karşı ödemeli kargo ile göndermez ve gelen ücretli kargoları almaz. Geri dönen kargoların ücretinden, taşımada veya paketlemede oluşan sorun, hasarlardan ve kayıplardan Aktif Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulmaz.

7. Tahrip olmuş, parçası veya kabin montaj aparatı olmayan, soğutma sistemine sahip olmayan, yangın tehlikesi oluşturan sunucular, network-ip ve enerji yapısını aşırı kullanan sistemler, illegal yazılım/site/medya vb. barındıran cihazlar veri merkezinde barındırılamaz. Sonradan tespiti halinde Aktif Bilgi Teknolojileri izin talep etmeksizin bu içeriği silebilir, değiştirebilir, erişimi engelleyebilir veya tamamı ile devre dışı bırakılır. Aktif Bilgi Teknolojileri bu işlemi yapmak için Müşteri izni olmadan cihaz içeriğini/verilerini inceleme için şifre değiştirme yapabilir, bu durumda Aktif Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulamaz.

8. Hizmet aktifliği için mecburi olmayan parçalar Aktif Bilgi Teknolojileri farklı ortamda muhafaza edilir. Aktif Bilgi Teknolojileri bu parçaların kaybı, zarar görmesi, içeriğin silinmesi gibi durumlarda sorumluluk kabul etmez. (Kablo, Kitapçık, Ambalaj, Ray, Vida vb.)

9. Barındırmaya uygun olan cihazlar teslim alımı sonrası numaralandırılarak bağlantısı sağlanır. Enerji, İnternet ve diğer barındırma ücretleri barınma anı itibari ile hesaplanır ve müşteriye fatura edilir.

10. Aktif Bilgi Teknolojileri barındırdığı tüm cihazlara ve parçalarına kendine ve firmasına air etiket/numara/RFID takabilir/yapıştırabilir.

11. Cihaz içinde işletim sistemi yoksa Aktif Bilgi Teknolojileri talep edilen lisans gerektirmeyen ana sistemi tek seferlik ücretsiz olarak kurabilir.

12. Müşteri, cihazdaki lisanssız ürünlerden/yazılımlardan ve içerik nedeniyle olabilecek tüm zararlardan sorumludur.

13. Aktif Bilgi Teknolojileri, Müşteri tarafından satın alınan sunucu barındırma paket özellikleri dahilinde kaynakları limitleyerek hizmet verir.

14. Barındırılan cihazların CPU, Disk, RAM, Power, Ekran Kartı, PCI Kartlar, Raid Kart, Kablo, Adaptör vb. özellikleri takibi, kontrolü, onarımı, sağlık durumu veya yönetimi Müşteri tarafından yapılır.

15. Parçalar halinde gönderilen/getirilen cihazlar Aktif Bilgi Teknolojileri tarafından birleştirme yapılmaz, aktifliği için destek sağlanmaz.

16. Müştericihazına müdahale etmesi için veri merkezine girmeden en az bir saat önce Aktif Bilgi Teknolojileri üyeliği üzerinden destek bildirimi göndererek gidecek kişi bilgisini ve gideceği zaman aralığını ve yapılacak işlemleri belirterek onay almalıdır.

17. Müşteri, cihaz aktifliği için gerekli olabilecek tüm bağlantı kablolarını, rayları ve vidaları temin etmelidir.

18. Barındırılan cihazlarda elektrik/network arızası/kesintisi, ortam sıcaklığı vb. her türlü nedenle oluşan/oluşacak yazılım sorunu, veri kaybı, cihaz sorunu ve parça arızaları durumunda Aktif Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulamaz.

19. Müşteri, cihazları üzerindeki verilerden sorumludur. Aktif Bilgi Teknolojileri veri yedeklemesi veya veri kurtarması için destek sağlamaz.

20. Müşteri cihazını teslim alacak ise Aktif Bilgi Teknolojileri üyeliğinde herhangi bir neden ile borcu olmamalıdır. Müşterinin üyeliğinde herhangi bir nedenle borç bulunuyorsa borç ödemesi yapılana kadar sunucu teminat olarak özenle muhafaza edilir.

21. Müşteri cihazını kargo ile talep edebilir, kargo veriliş belgesi teslim tutanağı sayılır. Müşteri, teslim adresini Aktif Bilgi Teknolojileri üyeliğinden destek talebi oluşturarak belirtmeli ve kargo ücretini ödemelidir. Aktif Bilgi Teknolojileri gerekirse paketleme ücreti isteyebilir.

22. Hukuksal nedenlerden doları devletin veya mahkemelerin incelemek üzere el koyduğu cihazlar ve bunların içerisindeki verilerden Aktif Bilgi Teknolojileri sorumlu tutulamaz.

İş bu sözleşme 22 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin internet ortamında Aktif Bilgi Teknolojileri'ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir.) İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Isparta Mahkemeleri ve İcra Daireleri tam yetkilidir.

İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama