Python

Sizler için profesyonel yazarlarımız ile hazırladığımız makalelerimizi okuyun ve kendinizi geliştirin.

Python Nedir? Python'un Tarihçesi
Python Nedir? Python'un Tarihçesi
Günümüzde özellikle popülaritesi arttığından dolayı veri analizi, makine öğrenmesi gibi alanlar başta olmak üzere birçok programcının zevkle ve kolaylıkla kullandığı Python nedir?   Python 1991 yılında Guido Van Rossum tarafından geliştirilen bir high-level programlama dilidir. Gerek kod yazarken tanıdığı özgürlük gerekse kolay syntax’i (sözdizimi) sayesinde, günümüzde en popüler programlama dilleri arasında yer alan Python gün geçtikçe daha da popülerleşmekte. “Python nedir?” sorusuna kısa bir cevap verecek olursak; neredeyse her amaç için kullanılabilen Python, obje yönelimli, yorumlanabilir ve dinamik bir programlama dilidir. Python Tarihçesi 1980’lerin sonunda Guido Van Rossum yaşadığı Amsterdam’da, herkesin rahatça kodlama yapabilmesi için bir high-level programlama dili üzerine çalışmaya başladı. Van Rossum bu programla dilini ABC’den ilham alarak yapmayı planlamaktaydı. Daha önce ABC’nin geliştirilmesine katkıda bulunan Rossum, eksikleri olduğunu düşünse de genel olarak ABC’nin özelliklerinden memnundu. Rossum, oluşturduğu ABC benzeri programlama diline Python (Piton) adını verdi. Günümüzde ismin bir yılan türü olan pitondan geldiği sanılsa da aslında Rossum’un çok sevdiği, BBC’de yayınlanan ‘Monty Python’s Flying Circus’ adlı komedi programından gelmektedir. 1991 yılında Van Rossum kaynak kodlarını 0.9.0 versiyonu olarak halkla paylaştı. Python’da diğer Java/C/C++ gibi dillere kıyasla bir kod parçacığını daha az satırda yazılması diğer programlamacıların dikkatini fazlasıyla çekti. 1994 yılının ocak ayında Python 1.0 sürümü yayınlandı. Bu yeni sürüm 0.9.0’dan farklı olarak lambda, map, filter ve reduce gibi fonksiyonları içeriyordu. 1.0 sürümü 1.6’ya kadar devam etti. 16 Ekim 2000 yılında Python 2.0 sürümü çıktı. 1 Ocak 2020 tarihinde 2.0 sürümünün geliştirme aşaması durdu ve 2.7 ile Python 2.0 son buldu. 3 Aralık 2008’de şu an son sürümü 3.8.3 olan ve bizim “Python Nedir?” diyerek bahsettiğimiz, asıl Python 3.0 yayınlandı.   Python Özellikleri Python, diğer programlama dillerine göre daha kolay bir syntax yapısına sahip olan bir programlama dilidir. Python blokları sınırlamak için whitespace indentation (satırbaşı) kullandığından Java, C, C++ programlama dilleri gibi kod bloklarını süslü parantezler ( {} ) arasına yazmanız gerekmez. Bu demek oluyor ki bir değişken atarken değişkenin tipini önceden belirtmek zorunda değilsiniz. Ayrıca, diğer diller gibi her ifadeden sonra noktalı virgül (;) zorunluluğunuz da yoktur. Java ve Python programlama dillerinde “whitespace indentation” ile tam olarak ne demek istediğimizi basit bir “Hello World” örneğiyle karşılaştıralım: Java : public static void main(String[] args){ System.out.println("Hello World"); } Python : print("Hello World") Küçük bir çıktı verirken bile aradaki fark oldukça belli oluyor. Bunun büyük ve binlerce satırlık projelerde olduğunu düşünürsek Python bu konuda oldukça avantaj sağlamış oluyor. Python; if-else koşul yapılarında ve for-while gibi döngüsel ifadelerde, mantıksal olarak diğer dillere göre bir fark göstermiyor. Ancak, list comprehension (liste kavrama) gibi birçok özelliği ile onlardan daha da ön plana çıkmakta. Örneğin, çoğu programlama dilinde değişken ataması yapılırken bizden değişkenin tipini girmemiz beklenir. Python’da ise bu zorunluluğumuz yoktur. Peki bu değişken atamanın farkı nedir? Hemen bir örnekle inceleyelim: Java : String word = "Teknoloji.org"; Python : word = "Teknoloji.org" Neden Python? Öğrenmesi ve kullanımı kolaydır. Syntax’ı oldukça rahat ve esnetilebilir olarak kullanabiliriz. Çok fazla kütüphanesi vardır ve yapacağınız çoğu işte bu kütüphaneler oldukça yararlı olacaktır. Dökümantasyonu oldukça fazladır. Birbirinden farklı ve kulanışlı IDE’lere (yazılım geliştirme ortamı) sahiptir. Windows, GNU/Linux, MacOS, Symbian gibi çok fazla işletim sistemi ile birlikte çalışabilmektedir. İş imkanları oldukça geniştir. Tamamen ücretsiz ve açık kaynaktır. Python’un Dezavantajları Just In Time (JiT) optimizasyonunu yapan bir araca sahip olmadığından dolayı Java, C ve C++ gibi dillere göre biraz daha yavaş kalır Low Level sistemler (makine dili) için pek uygun değildir. Başka bir programlama dilinden Python’a geçince syntax‘i çözmek biraz zaman alır. Python Kullanım Alanları Önceki başlıklarda Python nedir? sorusuna cevap verdiğimiz için şimdi de kullanım alanlarını ele alalım. Python ile gerek syntax yapısı olarak gerek kütüphaneleri sayesinde oldukça farklı alanlarda geliştirme yapılabilir. Başlıca iş alanları şunlardır: Web uygulamaları Veri Analizi ve Görselleştirilmesi Makine Öğrenmesi Oyun Geliştirme Kullanıcı Arayüzü Geliştirme Güvenlik Uygulamaları Ses veya Video tabanlı uygulama geliştirme Sonuç olarak, Python okunabilirliği ve daha kolay kodlanması sebebiyle en popüler programlama dilleri arasındaki yerini güçlü bir şekilde korumakta ve bir süre daha koruyacak gibi duruyor. Statista’nın paylaştığı verilere göre Python 2019 yılında en popüler diller arasında ilk sıradaydı.
Python Hatalar ve Çözümleri
Python Hatalar ve Çözümleri
SyntaxError Syntax, Türkçede dil bilgisine benzer. Türkçede dil bilgisi kurallarına uymak nasıl anlam karışıklığını gideriyorsa, Python'da da syntax aynı işlevi görür. Syntax kurallarına uymadan yazdığımız kodları program anlayamaz ve ne yapacağını bilemediği için uyarı verir. Peki SyntaxError'a en çok ne sebep olur? Yanlış veya eksik noktalama işaretleri, yanlış ya da eksik parantez kullanmak, yanlış yerleştirilen noktalama işaretleri, geçersiz komutlar, geçersiz değişken veya fonksiyon isimleri. Peki SyntaxErroru nasıl düzeltiriz? En önemli nokta tabii ki kodumuzun satırlarını baştan inceleyerek gözden kaçırdığımız hatayı farketmektir.    print mertmekatronikOutput:SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print(mertmekatronik)? Burada parantez kullanmadığımız için bir syntax hatası ile karşılaştık.   liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]for i in liste:    if i % 3 == 0        print(i) Output: SyntaxError: invalid syntax Yukarıda ise if satırımızın sonuna iki nokta koymadığımız için Python yazım diline aykırı bir şey yaptık ve sonuç olarak SyntaxError ile karşılaştık. KeyboardInterrupt KeyboardInterrupt hatası genelde karşımıza döngü kurduğumuz kodları çalıştırırken gelir. Bu hatanın en sevdiği döngü çeşidi while döngüsüdür çünkü KeyboardInterrupt hatası sonsuz döngülerde ortaya çıkar. Eğer KeyboardInterrupt hatası alıyorsanız, muhtemelen bir döngünüz sonsuz döngüye girmiştir ve çıkamamıştır. Bu hatayı çözmenin çok kolay bir yolu vardır. While döngüsü kurduğunuz ya da kodunuzu çıkmaza sokacak yerlere print("deneme") tarzı küçük kodlar yazmanız gününüzü kurtarabilir. Kısa satırlı kodlarda bu hataların nerede olduğunu bulmak için böyle şeylere pek gerek kalmayabiliyor ama kod uzadıkça bu hataları nerede aldığınızı bulmak işkence olabiliyor. Print ile denemeler yaparak kodunuzun nerede sıkıştığını rahatça bulabilir ve sorunu çözebilirsiniz.   while True:print(1)Output:11111111111 ...KeyboardInterrupt Burada da sonsuza kadar giden bir döngü kurduk. Bu döngüyü konsoldan durdurmazsak böyle sonsuza kadar gider ama konsoldan durdurduğumuzda sonunda KeyboardInterrupt hatası karşımıza çıktı.   TypeError TypeError yazılımın kenarından köşesinden tutan herkesin aldığı en temel hatalardan birisidir. TypeError alakasız şeylerle mantıksız işlemler yapmaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Mesela integer bir değerle string bir değere toplama işlemi yaptırmak normal hayatta da saçmadır. Kodumuz da biz böyle bir şey yaptırmaya çalışınca diyor ki "Abi napıyosun sen?" sonra uyarı alıyoruz. x = 5print(x+"abcd")Output:TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str' Burada gördüğümüz gibi, kodumuz + operatörünün int ve str arasında kullanılmayacağını göseren bir uyarı çıktısı aldık. Mesela yine elimizde x diye bir int değeri olsun. Stringlerde, stringin indexini alma kavramı vardır. Biz bir çılgınlık yapıp bir integerın bir indexini almaya çalışalım bakalım ne olacak.   x = 5print(x[3]) Output: TypeError: 'int' object is not subscriptable Burada da integer objeler indekslenemez diye bir uyarıyla karşılaşıyoruz.   NameError NameError'u da gerçek hayata benzetecek olursa, kısaca adı Ahmet olan birini Mehmet olarak çağırmaya benzer diyebiliriz. Siz Ahmet'e Mehmet diye seslenirseniz haklı olarak size cevap vermez. Python'da daha önce tanımlamadığımız değişkenleri kullanmaya çalışırsak NameError ile karşılaşırız.   ahmet = 7print(mehmet) Output:NameError: name 'mehmet' is not defined   a = 44b = 27c = a+bc = dprint(c)Output:NameError: name 'd' is not defined Yukarda da gördüğümüz gibi kodumuzu yazarken daha önce tanımlamadığımız şeyleri kullandık ve bunu çıktı olarak istedik. Kodumuzun verdiği çıktı ise böyle bir isim tanımlı değil hatası olan NameError çıktısı   ValueError Genelde kullanıcıdan input istediğimiz kodlarda karşılaştığımız bir hata çeşididir. Siz kullanıcıdan integer bir input isteyerek kodunuzu yazarsınız, kullanıcı integer dışında bir şeyi input olarak girer ve bu hatayla karşılaşır.   yaricap = int(input("Lütfen Yarıçap Giriniz.")) alan = (3.14) * yaricap**2 print("Girdiğiniz Yarıçaplı Dairenin Alanı: {}".format(alan)) # Bu fonksiyonda bir sorun yok gibi gözüküyor. # Peki ya kullanıcı input olarak # Çankırı kelimesini girerse? Output: ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Çankırı' Görüldüğü üzere, girdiğiniz input integer tarzda bir input değil diye bir hatayla karşılaştık. IndentationError IndendationError kısaca boşluk hatası demektir. Kodumuzu yazarken fonksiyonların, if, else, elif in altına bir şey yazdığımızda siz de bilirsiniz ki bir tab boşluk bırakmamız gerekir. Onun dışında boşluk olması gereken yere boşluk koymazsak, az ya da fazla boşluk koyarsak da bu hata ile karşılaşırız.   a = 44b = 29c = a+b print(c)Output:IndentationError: unexpected indent Gördüğümüz üzere yukarda "print"in sola dayalı olması gerekmekte ama bizim elimiz çaptı 1 boşluk bırakarak yazdık. Sonuç olarak böyle bir hatayla karşılaşırız.   IndexError IndexError karşımıza genelde listelerde index kullanarak eleman çağırırken karşımıza çıkar. Yani bir liste oluştururuz liste 1 den 9 a kadar olsun yani 9 elemanlı. Bu listede 9. elemanı çağırmak için 10. indexi kullanırız yani en fazla çağırabileceğimiz indeks 10. indekstir. Peki ya 15. indeksi çağırmaya kalkarsak ne olur?    liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9] input = int(input("Bir değer giriniz: ")) print(liste[input])# Burada kullanıcının input olarak önce 4 girdiğini farzedelim. # İnput 4 olursa outputumuz 4. indeks olan 5 olur. # Peki kullanıcı input olarak 15 girerse outputumuz ne olur?  Output : IndexError: list index out of range İstediğiniz indeks listenin dışında anlamına gelen IndexError ile karşılaştık.
Ücretsiz Python Dersleri
Ücretsiz Python Dersleri
Günümüzdeki teknolojik yenilenmeler gösteriyor ki programlama, artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Hemen hemen her alanda programlama dilleri ile komuta edilen makineler görmek mümkün. Yani programlama dilleri için insan mantığının makinelere uyarlanmasının etkili bir yolu diyebiliriz. Python programı da 90’lı yılların başında ortaya çıkan bir programlama dilidir. Hollandalı girişimci Guido Van Rossum tarafından geliştirilmiştir. Python programı; nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil şeklinde tanımlanmaktadır. Bir dilin yüksek seviye bir dil olması kullanıcı mantığına yakın olması demektir. Ve bu durum, insanların programı kullanmaya kolay entegre olmasını sağlar. Python programı yüksek seviye bir dildir ve bu sayede birçok programlama diline göre öğrenmesi daha kolaydır. Python ile ihtiyaç duyduğunuz pek çok işi, az sayıda kod satırı ile başarabilirsiniz. Masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, veri analizi ve görselleştirme uygulamaları gibi birçok programı Python ile kolaylıkla yazmanız mümkün. Python yorumsal olarak tanımlanan programlama dilleri arasındadır. Yani C ve C++ gibi dillerin aksine derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilir bir yapıya sahiptir. Python programı, basit bir söz dizimine sahiptir. Bu özelliği sayesinde ise program yazmak daha kolay ve keyifli hale gelmektedir. Yine bu özelliği sayesinde başkalarının yazdığı programlar daha rahat anlaşılabilmektedir. Python programlama dili, özellikle yeni başlayanlar için ideal bir seçim olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni Python programı öğrenmenin daha basit oluşudur. Python kullanarak program geliştirmeye yeni bir adım atmış olan herkes hızlı ve basit şekilde ilerleme kaydedebilir. Diğer karmaşık dillere göre sadelik söz konusu olduğunda, en önde yer almaktadır. İsminin az duyulmasına rağmen, Python programı yazılımcılar arasında oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Programlama dilleri arasında en hızlısı olmasa da çoklu platformlarda kullanılabilmesi Python programının rakipleri arasında bir adım önde olmasını sağlamaktadır. Ücretsiz Python Dersleri Online Alınabilir mi? Python programı için iyi bir başlangıç yapmanın en iyi yolu elbette günümüz şartlarında online eğitimlerdir. Kodlamaya sıfırdan başlayanlar ya da Python programlama dilini öğrenmek isteyenler uzaktan eğitim şeklinde ücretsiz Python dersleri alabilirler. Uzaktan eğitim sektöründe başarılı eğitimlere imza atan Enstitü bünyesindePython eğitimi için online kayıt yapabilirsiniz. Bu sayede son zamanların en popüler yazılım diliyle kolay ve etkili yoldan tanışma avantajını yakalamış olursunuz. Daha önce programlama ile yollarınız kesiştiyse ve devam edemediyseniz öğrenimi diğer yazılım dillerine göre daha kolay olan Python ile yolunuzda daha istikrarlı olmayı başarabilirsiniz. Python öğrenmek günümüzde oldukça avantajlıdır. Yazılım geliştirme maliyetlerini düşürdüğü için işletmelerin de gözdesi haline gelen bu programı ücretsiz Python dersleri alarak öğrenmeniz mümkün. Python programlama dilini iyi seviyede kullanabilen programcılar için sektörde, iş istihdamı oldukça fazladır. Size kodlama serüveninizde başlangıç yaptıracak ve sonrası için rehberlik edecek bu ücretsiz Python eğitimi sayesinde kişisel gelişim için de altın değerinde bir katkı sağlamış olacaksınız. Peki, ücretsiz Python dersleri ile neler öğreneceksiniz? Yazılım dillerinin temelini oluşturan algoritma bilgileriyle başlayarak Python diline özgü tüm yapıları eğitim sonunda öğrenmiş olacaksınız. Python Programlama Dili Nedir ve Ne İşe Yarar? Python programı kısaca az kod ile çok şey yapmaya olanak sunan bir programlama dilidir. Bu durum Python ile program geliştirmeyi daha kolay hala getirmektedir. Python içerisinde veri yapıları, fonksiyonlar gibi program yazarken ihtiyaç duyacağınız pek çok şey hazır olarak size sunulmaktadır. Böylece yazdığınız programlardaki problemleri bulmak için diğer programlama dillerinde olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar irdelemek zorunda kalmazsınız. Python ayrıcalığı ile size sunulan altyapı sayesinde çok seri olarak program yazabilme şansına sahip olursunuz. Python neredeyse her tür platformda çalışabilen güçlü bir programlama dilidir. Windows, Linux, Unix, Mac, Symbian gibi platformlarda rahatça Python üzerinde çalışabilirsiniz. Python dili sahip olduğu avantajlar ile günümüzde popülerliğini sürdürmektedir. Google, Youtube, Yahoo gibi kuruluşlar Python programcılarına her zaman ihtiyaç duymaktadır. Yani Python programını iyi seviyede bilmek aynı zamanda sizin için yeni bir iş imkanı demektir. Kendinize iş dünyasında yeni kapılar açmak istiyorsanız online olarak ücretsiz python dersleri alabilirsiniz. Python programı basit bir dil değildir. Yani diğer dillere göre kolay öğrenilebilir olması onun işlevlerini basit gibi algılamanıza neden olmamalıdır. Oluşturulan scriptlerin ve otomasyon programlarının çoğu Python kod şemalarını kapsasa da, Python ayrıca, hem bağımsız uygulamalar hem de web hizmetleri olarak profesyonel kalitede yazılımlar oluşturmak için kullanılır. Python programlama dili veri bilimi, makine öğrenimi, sistem otomasyonu, web ve API geliştirme ve daha fazlası için bir temel yapıdır. Bununla birlikte son yıllarda Python modern yazılım geliştirme, altyapı yönetimi ve veri analizinde birinci sınıf bir programlama dili olarak ön plana çıkmıştır. Web uygulaması oluşturma ve sistem yönetiminde önemli rol alma, veri analizleri ve makine öğreniminde gözde bir dil olarak ün kazanmıştır. Python Programı Avantajları Nelerdir? Python programı, hem güçlü bir standart kütüphaneden hem de üçüncü taraf geliştiricilerden edinilen bilgilerin de kolayca kullanılabildiği kütüphanelerden destek alır. Bu sayede son zamanlarda bu kadar üstün bir başarıya sahip olması kaçınılmaz olmuştur. Bu programlama dili, onlarca yıllık gelişmenin yanı sıra açık kaynak kodlu oluşuyla yapılan katkılar sonucu daha da zenginleştirilmiştir. Python programının avantajlı yönlerinden biri de dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Nesne tabanlı bir programlama dili olarak kullanıldığı için dildeki her şey, işlevler ve modüller de dahil olmak üzere, nesne olarak ele alınmaktadır. Bu sayede kullanılan nesneler, üst düzeyde kod yazmayı daha da kolay hale getirmektedir. Programcılar, karmaşık nesne manipülasyonlarını yalnızca birkaç satır kod ile gerçekleştirebilir. Gelecekte yapay zeka uygulamaları, web uygulamaları, örümcek türü yazılımlar, veri analizi, ağ ve soket programlama gibi alanlarda görev almak isteyenler için Python programı parlayan bir yıldız durumundadır. Ücretsiz Python dersleri sayesinde Python programlama için başlangıç yapmak akıllıca bir adım olabilir.Python programlama dilinin başlıca avantajları: Python, açık kaynak kod lisanslı bir programlama dilidir. Bu sayede kullanıcılar Python’u özgür ve ücretsiz şekilde kullanabilir. Phyton programı high level bir programlama dilidir. Yani bilgisayar dilinden uzak dolayısıyla kullanıcı diline daha yakın bir dildir. Bu da python programı öğrenmesini daha kolay yapar. Python programı, programlamaya yeni başlayanların kolaylıkla öğrenebileceği yazılım dillerinin başında gelir. Diğer yazılım dillerine kıyasla daha hızlı yazıma imkân sağlayan bir programlama dilidir. Bu özelliği program geliştirme süresini kısaltır. Kullanıcılar, python’un  bu özelliği sayesinde zaman kaybı yaşamaz.  Karmaşık bir kod düzeni yerine daha düzenli bir kod yapısına sahiptir. Kod yapısının sade oluşu sayesinde kolay okunup anlaşılabilen ve çözümlenebilen bir programlama dili kabul edilir. Python neredeyse her tür platformda çalışabilen bir dilidir. Windows, Linux, Unix, Mac, Symbian gibi işletim sistemlerinde problemsiz bir şekilde çalışmaktadır. Python; web programlama, görüntü işleme, örümcek türü yazılımlar, veri analizi, bilimsel alanlar, ağ ve soket programcılığı, sistem yönetimi, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi birçok alanda kullanılabilir. Python programlama dili nedir? Python programı; nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil şeklinde tanımlanmaktadır. Sade kod dizilimine sahiptir. Karmaşık olmayışı öğrenilmesini, diğer yazılım dillerine kıyasla kolay hale getirmiştir. Ücretsiz python dersleri almak mümkün mü? Günümüz şartlarında online eğitimler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Enstitü bünyesinde python dersleri almanız mümkün. Katılımcılardan ilk 500 kişiye eğitim ücretsiz verilmektedir, 500’den sonraki katılımcılar ise uygun bir fiyata bu eğitime katılma şansına yine sahiptir. Python programlama ile neler yapılabilir? Python’un diğer dillere göre kolay öğrenilebilir olması onun işlevlerini basit gibi algılamanıza neden olmamalıdır. Python, hem bağımsız uygulamalar hem de web hizmetleri olarak profesyonel kalitede yazılımlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Python programlama dili veri bilimi, makine öğrenimi, sistem otomasyonu, web ve API geliştirme ve daha fazlası için bir temel yapıdır.
2020 hedefi: Python Programlama Öğrenin
2020 hedefi: Python Programlama Öğrenin
Python programlama ile 2020 yılına farklı bir başlangıç yapın. Programlamada çığır açan yazılım ile beraber yeni yılda kendinize farklılık katın. Temel programlama seviyesini bilen, yazılım ve kodlama konusunda kendini geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat. Bu sene kendinize bir söz vererek Python yazılımını öğrenebilirsiniz. Henüz yılın başındayken ve vaktiniz varken bu fırsatı değerlendirmelisiniz. ''Öğrenmenin yaşı yoktur'' diye boşuna söylememiş atalarımız. Laf olsun diye öğrenmekte olmaz. Öğrenmek için gayret etmeliyiz. 2020 yılında kodlama öğrenerek yeni bir meslek sahibi olmaya ne dersiniz? Python eğitim alarak yeni bir meslek sahibi olmak mümkün. Az da olsa yazılım bilgisine sahip olan bireyler kolaylıkla python öğrenebilecektir. Ve bir yazılım mesleğine sahib olabilecekler. Kişisel gelişime önem veren insanlar her sene kendine birer hedef koyar. Bu hedefler henüz yeni sene gelmeden önce ya da yılın ilk aylarında belirlenir. Zamanın hızla akıp geçtiği günümüzde en iyisi kısa vakitte bir şeyler yapabilmektedir. Fırsat buldukça eğitim ve kurslarla kendinimizi geliştirmeliyiz. İş hayatına ve sosyal hayata kendimizi hazırlamalıyız. Bazen sadece hobi veya fobi olarak bir şeyler öğrenmeliyiz. Günümüzde artık eğitimlerin çoğu online şekilde verilmektedir. Bu büyük bir avantaj. Önceden bir kursa gidebilmek için bile epey zaman harcamamız gerekiyordu. Şimdi ev konforunda eğitim alabilmek mümkün. Online eğitim olmasının en güzel tarafı da birden fazla kurs seçimine izin verilmesidir. Zaman kaybı olmadığı için bir veya iki eğitim seçmenizde sakınca yoktur. Programlama dilleri son dönemde oldukça fazla yaygınlaştı. Hayatımızın dijitalleşmesi ile birlikte kodlama ve yazılıma daha fazla ihtiyaç duyuldu. Peki Python nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Tarihçesinde kısa bir yolcuğa çıkalım. Programlama dilini daha yakından tanıyalım. Python Programlama Ne Anlama Gelmektedir? Pyhton, nesne yönelimli modüler ve etkileşimi yüksek bir programlama dili olarak tanımlanmaktadır. Üst düzey olmasına karşın basit ve kolay bir programlama diline sahiptir. Okunabilirliği destekleyen ve dinamik yazılım prensibini benimseyerek çalışan bir sistemdir. İşlemleri oldukça kısa tutan programlama, birçok nesneyi zaman kaybından kurtarır.  Programlama dili insan ile makine mantığı arasında resmen bir bağ kurar. Modüler yapısı sayesinde her türlü data girişine izin verir ve destekler. Neredeyse günümüzde yer alan tüm platformlarda çalışır.  Programlama dilinin tarihine baktığımızda ise, 1990 yılında geliştirildiğini görüyoruz. Hollandalı Good van Rossum tarafından geliştirilen program, ilk sürümünü yaklaşık 4 yıl sonra almıştır. 1994 yılında Python 1.0 sürümüne kavuşmuştur. Günümüze kadar farklı sürümlerle piyasaya sürülen programlama dili, en son sürümünü ise 2020 yılının Şubat ayında almıştır. Programın asıl çıkış nedeni ABC programlama diline bir alternatif olmasıdır.  ABC programlama dilinin Python üzerinde etkisi olukça fazladır. Good van Rossum, programlama dili kullanılırken, ABC dilinden esinlenmiştir. Hatta Good van Rossum, 1980’li yıllarda ABC programlama dili üzerinde çalışmıştır. Aradan geçen 10 yıllık dilimde ortaya yeni bir programlama dili çıkmıştır. Programlama dili ismini bir yılan çeşidinden almamıştır. Aksine Good van Rossum çok sevdiği bir İngiliz komedi gösterisinden esinlenmiştir. Good van Rossum, ‘’Monty Python’s Flying Circus’’ adlı gösteriden esinlenerek bu ismi vermiştir. Programlamanın Genel Özellikleri Python programlama dili öncelikle açık kaynaklı kod yazılım sistemine sahiptir. Açık kaynaklı kod yazılımına sahip olması programı ücretsiz yapmıştır. Programlamanın en büyük avantajlı tarafı ücretsiz olmasıdır. Sade ve basit yapıda olması öğrenimi daha da kolaylaştırır. Programlamaya giriş yapacaklar için bir hayli fazla olanak sağlar. Kolay öğrenilmesi sayesinde kodlamaya yeni giriş yapanların sıkça tercih ettiği bir uygulamadır. Python, diğer programlama dillerinden farklıdır. Bu farklılığını en bariz kodlama yapısında gösterir. Çalışma prensibinde düzenli kod dizilimi vardır. Karmaşık bir kodlama kesinlikle yoktur. Programlama oldukça hızlı çalışır. Diğer dillere nazaran zaman kaybı yaşatmaz. İnsanlar tarafından kolay anlaşılır ve okunabilir. Bilinmeyen bir kod yapısına sahip değildir. Kodlama esnasında açık bir dil kullanılır. Bu sayede normal bir insanın bile anlayacağı sadeliğe kavuşur. Geniş bir kütüphane yapısı vardır. MAC, Windows ve UNIX gibi sistemlere son derece uyumludur. Çalışma prensiplerinde herhangi bir problem çıkarmaz. Java, C, C ++, COM, CORBA ve ActiveX gibi kodlama yapılarına direkt entegre edilebilir. Bu sistemlerle beraber çalışabilir. Sistem ekstra derleyiciye ihtiyaç duymaz. Derleyici işlemini dışarıdan destek almadan da sağlayabilir. Programlamanın bakımı kolaydır. Kaynak kodu ayrı bir uğraş gerektirmez. Sade olmasının avantajını bakımda da gösterir. Python Nerelerde Kullanılır? Kodlamalar sayesinde yapmak istediğimiz birçok uygulamayı hayata geçirebiliriz. Bizlere sağladığı yazılımsal desteklerle akla hayale gelmeyecek sistemleri kullanabiliriz. İyi bir kodlama ve yazılım bilen kişi Python ile istediklerini yapabilir. Sistemin kullanım alanın geniş olması, yapılacak program ve uygulamalarında önünü açmaktadır. Programlama dili, Bilim ve Teknoloji Sanayisi Uluslararası Teknoloji Askeri Savunma Sistemleri Hacking Ağ Sistemleri Birimsel Hesaplamalar gibi alanlarda kullanılır. Sıkça tercih edilen alanlar arasında bu saydıklarımız gösterilmektedir. Ancak birbirinden farklı sektörlerde de programlama dili boy göstermektedir. Sade bir arayüze sahip olması ve açık kaynaklı kod yazılımı daha fazla kullanım imkanı sağladığı bir gerçek. Python’u kullanan önemli şirketler, Youtube BitTorrent NASA CERN Google Zope Dijango Bunlara ek olarak Python’la yazılmış önemli uygulamalarda vardır. Calibre Planet Sage Reddit Portage Ayrıca web geliştirme ve web sayfası tarama işlemlerinde de yine Python programlama dili kullanılır. Plugin geliştirmek isteyen yazılımcılar tarafından da tercih edilir. Programlama ile beraber Plugin üretmek ve ortaya çıkarmak sanıldığından daha kolay gerçekleşir. Programlama; kütüphane oluşturma, data bilimleri, network ve kriptoloji gibi birçok alanda dahi kullanıma açıktır. OpenCV ve oyun konusunda da Python’un iddialı olduğunu görebiliyoruz. Yukarıda saydığımız şirketlerin hepsi Python’un kodlama sistemini kullanıyor. En büyük şirketlerin bile kullandığı programlama dili sıradan olmadığını kanıtlıyor. Python Programlama Eğitimi Almanın Tam Fırsatı Her sene kendini geliştirmeyi ilke edinen bireyler için Python programlama iyi bir alternatif. Kodlamaya merakı olanlar Python'u seçebilir. Ve 2020 senesini kendinize programlama yılı olarak ilan edebilirsiniz. Yani bu sene bir farklılık yaparak kodlama dili öğrenin. Üstelik programlama öğrenmeyi çok uzakta aramanıza gerek yok. Yanınızda Enstitü var. Python eğitimi, Enstitü tarafından verilmektedir. Uzman eğitmen tarafından verilen kurs ile yeni bir programlama dili öğrenebilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden sizde bu eğitime online şekilde katılın. Ayrıca programlama dair hiçbir bilginiz yoksa, bununla ilgili de eğitim yine mevcut. Temel programlamaya giriş kursu alarak başlangıç seviyesinde kodlama öğrenmek mümkün. Python Programlama Nasıl Bir Yapıya Sahiptir? Python programlama dili basit bir yapıya sahiptir. Kodlama yapmayan kişilerin bile anlayacağı bir dil kullanılmıştır. Kullanımı kolay ve hızlı çalışır. Giriş seviyesi için Python uygun sayılır. Programlama Dillerinin Hepsi Farklı Mıdır? Programlama dilleri birbirinden bağımsızdır. Hepsinin farklı bir yapısı vardır. Ancak programlama dilleri birbiriyle entegre olabilir. Örneğin, Python dili Java ile entegre şekilde çalışabilir. Python Eğitimi Nasıl Alınır? Python eğitimi, internet üzerinden online şekilde alınabilir. Dışarı çıkmanıza gerek olmadan anında sanki bire bir eğitim gibi ders alabilirsiniz. Online eğitimlerin standart eğitimlerden hiçbir farkı yoktur.