Pazarlama faaliyetlerinin gerçekçi bir şekilde icra edilebilmesi için olduğu tadar etkin bir iletişimin amaçlarına ulaşabilmesi için de bütçe oluşturmak stratejik bir yapıdır. Hangi faaliyetin ne içerik ve büyüklükte yapılacağı, hangi kanal veya kanalların kullanılacağı, pazarlama iletişiminin süresi, amaçlara ulaşmak için hedef tüketicinin özellikleri, pazarın durumu, rakiplerin hareket tarzları gibi birçok husus bütçenin oluşumu üzerinde etkili olduğu gibi bütçenin nasıl belirleneceğini hayatı bir soru olarak karşımıza çıkarır.

Bundan dolayı bütçe oluşturma yöntemlerini incelemekte yarar vardır. Genel olarak iletişim bütçesi belirleme yöntemleri dört grupta ele alınmaktadır:

 

1. Katlanabilir Miktar (Ödeme gücü) Metodu: Bu yöntemde odak noktası işletmenin mevcut parasal kaynaklarıdır. Bu yöntemde işletme, mevcut kaynaklar içerisinden iletişime ayırabileceği miktarı iletişim süreci başlamadan belirler. Elindeki mevcut ayırabildiği bütçeye göre neler yapılabileceğini planlamaktadır. Burada temel belirleyici unsur işletme yöneticilerinin inisiyatifi olmaktadır.

2. Satışların Yüzdesi Metodu: Bu yöntemde işletme, mevcut satışları ve gelecekteki satış öngörüleri doğrultusunda ilgili iletişim dönemi sürecinde gerçekleşebilecek toplam satışlarını tahminler ve söz konusu toplam satışın üzerinden yüzde alarak iletişim bütçesine karar verir. Oluşan bütçe doğrultusunda da işletme iletişim sürecindeki faaliyetlerini planlar.

3. Rakiplerin Harcamalarını Esas Alma Metodu: Bu yöntemde ise işletme mevcut ve/veya potansiyel rakiplerinin iletişime ayırdığı bütçeleri dikkate alarak kendi iletişim bütçesine karar verir. Bunun için işletme, rakipler hangi faaliyetleri yapıyor, ne tür kampanyalar düzenliyor, bunlar için ne kadar harcama yapıyor, bütçeleri ne kadar gibi sorular açısından rakipleri analiz eder. Rakiplerin harcamalarını dikkate alarak işletme yöneticisi bütçeye karar verir. Söz konusu bütçe doğrultusunda da iletişim sürecindeki faaliyetler planlanır.

4. Amaç-Görev Metodu: Bu yöntemde işletme bütçeye karar vermeden önce iletişim amacını belirleyip, söz konusu amaca ulaşmak için gerekli faaliyetlerin neler olduğuna karar verir. Hedef kitlenin özellikleri, mevcut ürünlerin özellikleri ve diğer kaynakları analiz eder ve faaliyetleri planlar. Bu faaliyetlerin oluşturduğu maliyeti dikkate alarak da gerekli bütçeye karar verir.