Olurda CXS beğenmez ya da kaldırmanız gerekirse aşağıdaki komutları sırasıyla aşağıdaki şekilde çalıştırmanız yeterli olacaktır

cd /etc/cxs
sh uninstall.sh
cd /root