Bu dönemde her ürün ve hizmet için genelleme yapmak doğru olmamakla birlikte; ortalama değerler üzerinden bir çıkarımda bulunulması uygun olacaktır. Buna göre; pazarda ürünümüz artık tanıdık bir sima olmakla birlikte, yüzü eskimiş, kanıksanmış ve büyük bir olasılıkla üstün özellikli birçok alternatifi çıkmış veya ihtiyacı tatmin etme şekli demode olmuş veya gelişen tüketici eğilimlerine ayak uyduramamıştır. Bunlar ve benzerleri gibi birçok husus saymak mümkündür. Ama hala talebi düşük olmakla birlikte vardır ve satışı devam etmektedir.

 

Bu tür ürünlere yatırım yapmak ve yenilemek fayda maliyet analizi sonucu stratejik olarak rasyonelliğini kaybetmiştir. Bu durumda amaç, ürünün satışlarının başabaş noktasının altına düşene kadar devam ettirmek, bu süreci mümkün olduğu kadar uzatabilmek ve alınabilecek tüm getiriyi sonuna kadar alabilmeyi hedeflemektir.

 

Konu reklam açısından incelendiğinde ise; yapılan bir birim reklam faaliyetinin talep eğrisi üzerindeki etkisi minimize olmuş olduğundan büyük reklam yatırımları beklenen geri dönüşü sağlamayacağı için ölü yatırım olarak kabil edilir. Reklam, mevcut satışların kesilmemesi için bir hayat suyudur ve toplam satış cirosu ile uygun bir oranda oldukça kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu dönemde iletişim çabası olarak doğrudan pazarlama faaliyetleri ile desteklenmesi de uygun olacaktır.