Kimi reklamlar tüketicilerin doğrudan davranış göstermelerini sağlamak; kimi reklamlarda da tüketicilerin dolaylı davranış oluşturmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Doğrudan reklam; umulan alıcıları reklam edilen malı hemen satın almaya ya da mala ilişkin daha fazla bilgi sağlamaya özendirir. Bu tür reklamı gören bir perakendeci, hemen siparişte bulunabilir. Dolaylı davranış oluşturmak için yapılan reklamın amacı ise, malı pazara tanıtmak ve malın benimsenmesini sağlamaktır. Belirli marka veya mala karşı olumlu davranış oluşturmaktır.