Reklamlar hedef kitlesine göre incelendiğinde; tüketicilere yönelik reklamlar ve ticari firmalara yönelik reklamlar olmak üzeri ikiye ayrılmaktadır.

 

Tüketicilere Yönelik Reklamlar

Ürün veya hizmetin hedef tüketici nezdinde özelliklerini, fonksiyonlarını, alternatif kullanım alanlarını, fiyat ödeme koşulları, satış ve servis noktaları, yaygın hizmet ağının yanı sıra, ürün ve hizmete yönelik marka bağımlılığı ve değerinin oluşturulması, bilinilirliğinin arttırılması ve benzeri hedeflere ulaşılması için oluşturulan reklamlardır.

 

Bu tarz reklamlarda, nihai tüketicilerin kurumsal müşterilere göre; “duygusal ve içtepisel olmaları, doğrudan satın alma eylemi gerçekleştirmeleri, zaman zaman irrasyonel düşünce tarzları gösterebilmeleri, satın alma niyetlerinin sahip oldukları gelir ve ürünün fiyatına göre elastik olması, modaya yönelik eğilim gösterebilmeleri” gibi birçok husus dikkate alınarak strateji belirlenmesi uygun olacaktır.

 

Kurumsal Müşterilere / Firmalara Yönelik Reklamlar

Pazardaki mevcudiyetlerini devam ettirebilmek için; üretim süreçlerine dahil etmek ve/veya ürünün mülkiyetini devralıp veya devralmadan kar marjı koyarak satan ticari amaç güden (üretici, aracı, komisyoncu, perakendeci toptancı ve benzeri türdeki) firmalara, kurumsal müşterilere yönelik yapılan reklamlardır.

 

Kurumsal müşterilerin genellikle dolaylı satın alma süreçleri, rasyonel ve satın alırken maliyet ve kalite odaklı yaklaşımları ve benzeri farkları dikkate alınarak, tüketicilere yönelik reklamlara göre içerik, mesajın kurgusu, mecra seçimi ve genel reklam stratejisi itibariyle farklılık gösterirler. Bazı durumlarda, sözü edilen kurumsal müşterilere yapılacak reklam kampanyası; ürün veya hizmetin nihai tüketiciye ulaşmasında da kurumsal müşterileri teşvik etmek suretiyle önemli katkılar sağlayabilecektir.