Bu tür reklamlar; reklamın içeriğinin ürün/hizmet ağırlıklı olması ile ilgili ürün/hizmeti üreten firmanın kurumsallığını öne çıkarmasına ve sosyal içerik taşımasına göre üçe ayrılmaktadır.

 

Kurumsal Reklamlar

Institutional Advertising ya da Corporate Advertising olarak da adlandırılan kurumsal reklam türü, aynı zamanda halkla ilişkiler içerikli bir tanıtım yöntemedir. Halkla ilişkiler kapsamında kullanılan bu tanıtım yöntemi, halkla ilişkiler reklamcılığı adı altında değerlendirilmekte ve kurumun hedef kitlelerine mal ya da hizmet satmanın yanı sıra halka hizmet eden, kamu yararı gözeten bir örgüt olduğunu gösterme amacını gütmektedir.

 

Türkiye İş Bankası’nın 10 Kasım’da yayına soktuğu Gazi Mustafa Kemal’i anma reklamı salt kurumsal reklam olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu reklam örneği mal veya hizmet içermemekle birlikte, kurumsal reklamlarda düşük oranda mal veya hizmet bulunması da sıkça rastlanan bir durumdur.

 

Ürün / Hizmet Reklamları

Ürün hizmet reklamları; temel olarak ele alınan bir ürünün pazardaki başarısına yönelik rekabetçi tüm unsurların kullanılması ve satışın teşvik edilmesi temeline dayalıdır. Farklı bir ifadeyle, ürünü satışına odaklı bu reklam türünde ürünün hizmetin kalitesi, özellikleri, fiyatı ve ödeme koşulları ve benzeri unsurlar kullanılmak suretiyle hedeflenen satış kotaların ulaşılmasına çalışılır.

 

Sosyal Reklamlar

Kar amacı güden veya gütmeyen firma, kuruluş veya organizasyonların; “toplumda bir konu ile ilgili farkındalık uyandırmak, gereksiz kaynak kullanımını önlemek, doğayı ve çevreyi korumak, insan sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunmak, genç kamuoyunu bilinçlendirmek, tüketiciyi korumak ve benzeri” konularda kamuoyuna sosyal içerikli mesaj veren reklamlara denilmektedir.

 

Sosyal reklam veren kuruluşların bir kısmı (TEMA Vakfı, AKUT, Kızılay vbg.) kar amacı gütmediği ve misyonları gereği zaten kamu yararına çalıştıklarından dolayı bu tür reklamları zaten kullanmaktadırlar.

 

Bunların yanı sıra; kar amacı güden ticari kuruluşların, kar amacı gütmeyen kuruluşlara göre misyonları farklı olmakla birlikte; sosyal bilici uyarmak/arttırmak ve kamusal pozitif katkı sağlamayı amaçlamalarının dışında, “algılanan kurumsal itibarlarını yönetmek, kamuoyu tarafından benimsenmek ve olumlu imaj oluşturmak, firma ve marka değerini artırmak ve benzeri amaçları” çok daha ön planda tutmak suretiyle sosyal reklam yaptıkları da görülmektedir.