Gelişme sürecinde yapılan ikna edici reklam faaliyetleriyle; hedef tüketici gruplarından önemli bir kısmı ürün/hizmetle alakalı farkındalık oluşturulmuş olduğu gibi, ilgili ürün/hizmetin kendi ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağı, satın almanın güvenli ve rasyonel olduğuna inanan ve ürünü benimseyen bir kesim de mevcuttur.

 

Bu dönemde tüketicinin birim sürede toplam satın aldığı, benzer faydayı sunan rakip ve ikame ürünler içerisinde, mevcut ürünümüzün oranı oldukça önem taşımaktadır. Sözgelişi; ev hanımları hedef tüketici grubuna mensup bir tüketicinin bir aylık dönem içerisinde bulaşık deterjanına yönelik toplam (birer litrelik sıvı deterjan olmak üzere) üç kez satın alma gerçekleştirdiği halde, bizim markamızı taşıyan bir deterjanı aldıysa bu durumun ciddi şekilde araştırılmasına ihtiyaç vardır. Olgunluk döneminde potansiyel pazar iyi değerlendirilememiş, satın alma engelleri giderilememiş veya olgunluk döneminde reklam ve iletişim faaliyetleri amacına göre etkin gerçekleştirilememiştir. Bundan dolayı bu dönemde yapılan araştırmalar sonunda elde edilen sonuçlar; mamul hayat eğrisinin tepe noktasının daha yükseltilmesi, süresinin daha uzatılması için reklam faaliyetlerinde kullanılmalıdır. Rakiplerin indirim, etkin reklam kampanyaları ve benzeri faaliyetleri; ürün/hizmetimizi hatırlatıcı ve marka bağımlılığını artırıcı reklam kampanyaları ile desteklenmelidir. Bunların yanı sıra; miktar iskontosu (bir alana ikincisi bedava ve benzeri) satış teşvikleri, indirim kuponları reklam kampanyaları ile duyurulmalı, özet olarak hatırlatmalar ve geri çağırmalar yapılmalıdır.