Bu hata satırdaki kodda eksik bir öğe olduğunu gösterir. Koyu ile yazdığım X2 yerine '=','}' veya benzeri işaretler gelebilir. Bu durumda o satır kontrol edilir ve eksik görünen yerlere X2 deki işaret konur.