Tüketici nezdinde, firmanın/markanın görünen yüzü olan ve her geçen gün önemini arttıran reklamlar, içerikleri, misyonları, hitap ettikleri tüketici kitleleri, ele alış tarzları ve benzer birçok husus itibariyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu bölümde anlatılan; reklamların hangi hususlar itibariyle birbirlerinden ayrıldıklarından ziyade; etkin bir iletişim kullanabilmek için hangi reklam türünün hangi durumda kullanılabilmesinin doğru olacağının anlaşılmasına yöneliktir.

 

Bundan dolayı; aynı mesajı, sloganı, senaryoyu, görselleri, misyonu, metni, kodu taşısa bile reklam türünün seçimi son derece önemlidir. Özet olarak aynı içeriğin kullanılmasına rağmen içerisinde bulunulan dinamik pazar şartları, rakiplerin durumu ve reklam kampanyaları, hedef tüketicilerin grupları ve demografik ve sosyo/ekonomik özellikleri gibi değişkenleri de dikkate alarak reklam türü seçimi yapılmalıdır. Aksi takdirde tutundurma bütçesinde ki her bir TL’lik iletişim yatırımının geri dönüş oranında ciddi düşüşler yaşanması oldukça sık görülen bir durumdur.