Yukarıda da bahsedildiği gibi bu makalenin objektifi sanal makine kavramına giriş yapmak ve
VMware ürünleri hakkında genel bir fikir sahibi olmaktır. Bu sebeple bu makalede proses
3
sanal makinesi ele alınmamıştır. “Sistem sanal makineleri” açık kaynak kodlu olanlar ve
olmayanlar olarak iki gruba ayırabilir.
1) Açık Kaynak Kodlu Sanal Makina Yazılımları: Açık kaynak kod mantığı ve
lisansı ile dağıtılan bu yazılımlar başlıca VirtualBox, Xen, Bochs, CoLinux,
FAUmachine, Hercules emulator , KVM, LilyVM, QEMU, SheepShaver olarak
sıralanabilir.
2) Ticari Sanal Makina Yazılımları: Ticari anlamda başlıca kullanılan yazılımlar
arasında VMware, Microsoft Virtual PC, VM/CMS, Parallels Workstation, vThere,
Parallels Desktop for Mac, SVISTA, Trango, Virtual Iron Software gösterilebilir.