Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi sayesinde artan bilgisayar ve Internet kullanımı hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.  Bilişim ve internetin dünyada bir anda yaygınlaşması kullanıcılara bir yandan kolaylık ve özgürlük tanırken, öte yandan oluşan güvenlik açıkları sebebiyle sistemlerin kötüye kullanılmasına sebep olmaktadır. Sistemlerden kaynaklanan bu güvenlik açıkları kişileri etkilerken kimi zaman da kişisel ölçekte alınmayan tedbirlerden dolayı sistemler de tehdit altında kalmaktadır. Nesnelerin Internet'i (Internet of Things, IoT) kavramı ile internete bağlanan cihaz sayısının da çok daha artması ve bu cihazların insanların hayatına dâhil olmasıyla güvenlik ihlallerine maruz kalma riskinin de aynı doğrultuda artacağı düşünülmektedir. Birbiriyle bağlantılı donanım, yazılım, sistem ve insanların iletişim ve/veya etkileşimde bulundukları soyut veya somut alanı tarif eden siber uzay içerisinde alınan güvenlik tedbirlerinden özellikle son kullanıcının da haberinin olması ve bu konuda farkındalığının sağlanması giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde çok çeşitli siber saldırı yöntemleri bulunmakta olup çalışmada bu siber saldırıları yöntemleri incelenerek, Türkiye’de siber güvenlik durum analizi yapılmaktadır.