Sql fonksıyonlar, count, sum, avg, max, mın, lower, upper, length, round, mod, left, right, concat, if

COUNT( ):
Bir tabloda seçili olan alan içerisindeki değerleri saymak için COUNT deyimini kullanırız. Anket uygulamalarımızda, bir makale için yorum,hit sayısını belirtmede kullanabiliriz. 

SELECT COUNT(evet)  AS bilgi FROM anket;

 Uygulamamızda anket tablomuzda yer alan evet seçeneğini kullananların sayısını buluruz. Burada AS ifadesinide gördük. biraz açalım sorgumuzu. veritabanımızda yer alan anket tablosundan cevabı evet olanların değerini topladık ve AS komutu ile oluşturduğumuz bilgi değişkenine aktardık.

 

SUM( ) : Belirtilen kolondaki kayıtların değerlerinin Sayısal toplamını bulur.

Örnek:

SELECT SUM(basari) FROM notlar;

Öğrencilerin başarı notlarının toplamını ekrana verecektir.

 

AVG :
Belirlenen bir alan içerisindeki verilerin aritmetik ortalamasını alır. 

SELECT AVG(kolon_adı) FROM tablo;

 Örnek :
Aylık ödenen ücret ortalamasını bulmak istersek ; 

SELECT AVG(aylik_ucret) FROM ucretler;

 

MAX:
Tabloda seçtiğimiz alanda en yüksek sayısal değeri almak için MAX komutunu kullanırız. 

SELECT MAX(yas) FROM uyeler GROUP BY ad;

sorgumuzda uyeler tablosunda yaşı en büyük olan üyelerimizi bulabiliriz.

 

GROUP BY

Deyimini kullandık bu ise bulduğumuz değerleri adlarına göre grupladık.

 

MIN:
MIN komutuda MAX komutunun tam tersi olarak seçtiğimiz alandaki en düşük sayısal değeri bulmamıza yarar. 

SELECT MIN(yas) FROM uyeler GROUP BY kullanici_adi;

sorgumuzda uyeler yablosunda yaşı en küçük olan üyelerimizi bulabiliriz.

GROUP BY

deyimi ile de değerlerimizi kullanıcı adına göre gruplarız.

 

LOWER( ):
Belirli alan içindeki verileri küçük harfe çevirir. 

SELECT LOWER('text');

 

UPPER( ): Text olarak belirtilen alanı büyük harfe çevirir.

SELECT UPPER('text');

 

LENGTH: Yazıda boşluklar dahil, kaç karakter olduğunu verir. 

lenght('ahmet mehmet veli') "Toplam Karakter"
Toplam Karakter ... 17

 

ROUND:
Belirlenen alandaki sayının virgülden sonraki kısmının yuvarlatılmasını sağlar. 

ROUND(45.923,2) -->45.92

 

MOD: İki sayısal değerin bölümünden kalanı verir. 

mod(13,5) 3