Pazarlama faaliyetlerini ülkesel bazda sürdüren firmaların, tüm yurt çapındaki hedef tüketicilerine ulaşmak için gerçekleştirdikleri reklamlara ise ülkesel reklamlar denilmektedir.

 

Bu tür reklamları tercih eden firmaların sahip oldukları pazarlama bileşenleri ülkesel pazara göre ayarlanmıştır. Ürünün cinsi, üretim miktarı, lojistik ve perakende ağı, ürünün fiyatlandırması, ambalaj, reklam senaryosu, içeriği dili, verilmek istenen mesajı ağırlıklı olarak ülkesel (ulusal) tüketiciye göre belirlenmiştir. Bu tür reklamlar çoğunlukla ulusal sınırlar dışına çıktığında zaten anlamını kaybetmekte olduğundan ülkesel reklamlar olarak adlandırılırlar.