Yapay zeka olarak adlandırdığımız şey aslında bir bilgisayarın ya da bir insanın kontrolünde olan bir robotun çeşitli faaliyetlerini zeki canlılara oranla yerine getirme kabiliyetinin başarı oranına verilen isimdir. Yapay zeka çalışmaları olarak tanımlamakta olduğumuz çalışmalar aslında genel olarak bir insanın düşünme yönteminin analiz edilmesi ile bunun benzeri olarak yönerge geliştirme çabalarının meydana getirilmesi için yürütülen çalışmalardır. Başka bir bakış açısının bize anlatmakta olduğuna göre programlanmış olan bir düşünme girişimi olduğu yönünde görünse de bu faaliyet ve tanımlar günümüz dünyasında büyük bir hız ile gelişmekte ve aynı zamanda öğrenimi mümkün olan zeka anlayışına ve ezbercilikten bağımsız noktalara erişebilecek olan yeni yönelimler oluşturabilmektedir.

Yapay Zeka Tanımı

İdealize edilmiş olan bir yaklaşıma ve bakış açısının bize anlattıklarına göre insanın zekasına özgü olarak bilinmekte olan algılama durumu, öğrenme durumu, fikir yürütme durumu, düşünme durumu, karar verme durumu ve de çıkarımsama yapma durumu tarzında yüksek derecede bilişsel fonksiyonlar ya da otonom davranışların sergilenilmesi beklenen ve istenen bir yapay işletim sistemidir. Söz konusu olan bu sistem aynı zamanda düşünce üzerinden tepkiler üretebilmekte ve üretmiş olduğu bu tepkileri fiziksel bir açıdan dışa yansıtabilmektedir.

Yapay Zeka Tarihçesi

Söz konusu olan bu kavramın yani yapay zeka kavramının geçmişine bakıldığında aslında bu geçmişin bilgisayar bilimi kadar eski zamanlara dayanabilmekte olduğunu görmemiz kesinlikle güç olan bir durum değildir ve açık seçik ortadadır. Alan Mathison Turing, bu işin fikir babasıdır ve makinelerin düşünebilme potansiyelini araştırması açısından çok önemli ve büyük hizmetlere de babalık yapmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın bütün harareti ile devam etmekte olduğu zamanlarda kripto yani şifreleme analizlerinin çok büyük bir ihtiyaç haline gelmesi nedeniyle üretilmiş olan elektromanyetik cihazlar sayesinde bilgisayar biliminin ve yapay zeka kavramlarının ortaya çıktığını yani bir nevi doğduğunu görüyoruz. Bununla birlikte söz konusu fikir insanı Turing, NAZİ kuvvetlerinin kullanmakta olduğu Enigma isimli makinen şifrelerinin algoritmasını çözmeye çalışan dünya üzerindeki en büyük ve en iyi matematikçiler arasındadır.