Blog'dan Yazılar

Sizler için profesyonel yazarlarımız ile hazırladığımız makalelerimizi okuyun ve kendinizi geliştirin.

Metin2 tek tık biyolog questi
Metin2 tek tık biyolog questi
state start beginwhen login with game.get_biyalog_turu()==1 beginsetstate(run)endendstate run beginwhen 20084.chat."Eskiz2 Tek Tık Biolog " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(20084))say ( " |cff00FF7FMerhaba, " )say ( " |cff00FF7FEpic Görevlerinin. " )say ( " |cff00FF7FBonuslarını Tek Tıkla Alabilirsin! " )say ( " |cff00FF7FKarakter Atmadan İtemsiz Özelliğiyle! " )say ( " |cff00ff00Eskiz2 IYI OYUNLAR" )wait ( )say_title ( " |cffffff0030.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Değeri +50 (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0040.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Güç (Kalıcı)" )wait ( )say_title ( " |cffffff0050.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% , +500 HP (Kalıcı)" )wait ( )say_title ( " |cffffff0060.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +15% (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0070.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Savunma (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0080.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Savunma +50 (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0085.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +5%(Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0090.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffGörevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% (Kalıcı) " )wait ( )say_title("Epic(Tek Tık)")affect.remove_all_collect()--savunmaaffect.add_collect_point(POINT_RESIST_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SURA, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(141, 10, 60*60*24*365*60)--saldiriaffect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SURA, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(140, 10, 60*60*24*365*60)--digeraffect.add_collect(apply.ATT_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.MAX_HP, 500, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.MOV_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)say("|cffDA70D6TUM OZELLIKLERINI BASARI ILE ALDIN")say("|cffDA70D6DIGER OZELLIKLER ICIN EPIC SURAYI ZIYARET ET")say("|cffDA70D6Eskiz2 IYI OYUNLAR DILER")setstate(epic)endendstate epic beginwhen 20091.chat."TEK TIK EPIC 92" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 92 beginsay_title ( " |cffffff0092.Lv Epic (Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )say_reward ( " |cff00ccffBirini Sectikten Sonra Diger Gorev İcin Tekrar Ugra " )say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )say ( " IYI OYUNLAR" )local secim = select ( " +1000 HP " , " Savunma Değeri +120 " , " Saldırı Değeri +50 ", " Vazgeçtim " )if secim == 4 then return endif secim == 1 thenaffect.add_collect2(apply.MAX_HP,1000,60*60*24*365*60)setstate(gec2)elseif secim == 2 thenaffect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,120,60*60*24*365*60)setstate(gec2)elseif secim == 3 thenaffect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)setstate(gec2)endend when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()end end state gec2 beginwhen 20091.chat."TEK TIK EPIC 94" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 94 beginsay_title ( " |cffffff0094.Lv Epic (Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )say ( " IYI OYUNLAR" )local secim = select ( " +1100 HP " , " Savunma Değeri +140 " , " Saldırı Değeri +60 ", " Vazgeçtim " )if secim == 4 then return endif secim == 1 thenaffect.add_collect2(apply.MAX_HP,1100,60*60*24*365*60)setstate(__complete)elseif secim == 2 thenaffect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,140,60*60*24*365*60)setstate(__complete)elseif secim == 3 thenaffect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)setstate(__complete)endend when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()end end state __complete beginwhen 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()endend
Metin2 yardımcı şaman süre uzatma questi
Metin2 yardımcı şaman süre uzatma questi
when 55124.click beginsay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanın yaşam süresini +3 gün uzatabilirim. ")say_color("white","[DELAY value;25]Ancak bunun için bana istediğim eşyayı getirmelisin. ")say(" ")say(" ")say_item_vnum(31065)say(" ")say_color("cyan","[DELAY value;25] x5 Zaman Parşömeni bulduğun zaman ")say_color("cyan","[DELAY value;25] Yardımcı Şaman Nesnesini üzerime sürükle. ")say(" ")endwhen 55124.take with item.vnum == 79681 or item.vnum == 79680 beginsay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanının yaşam süresini uzatabilirim. ")say_color("white","[DELAY value;25]Bunu gerçekten istiyor musun? ")say_color("cyan","[DELAY value;25]Eğer kabul edersen Yardımcı Şamanına 3 Gün ekleyeceğim. ")say(" ")local nesne = pc.count_item(31065)if nesne > 4 thenlocal s = select("Uzat ","Vazgeç ")if s == 2 thenreturnelseif s == 1 thensay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Tebrikler! Yardımcı Şamanına +3 Gün ekledim. ")say(" ")pc.remove_item("31065",5)item.set_socket(0,item.get_socket(0) + 60*60*24*3)endelsesay("[DELAY value;35] ")say_color("white","[DELAY value;25]Maalesef bu durumdayken süreyi uzatamam. ")say_color("white","[DELAY value;25]süreyi uzatmak için x5 Zaman Parşömenine ")say_color("white","[DELAY value;25]ihtiyacım var. Bulduğunda geri gel.. ")say_item_vnum(31065)say(" ")endend
Popüler Bilgisayar İşletim Sistemleri
Popüler Bilgisayar İşletim Sistemleri
Hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız bilgisayarlarımız ile aramızda köprü görevi gören işletim sistemleri pek çok farklı türe sahiptir. Bu sistemlerin her biri farklı alanlarda kullanıcılara avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle kullanılacak olan sisteme karar verirken kullanıcıların ilk dikkat ettiği şey kullanım amacıdır.  Büyük teknoloji firmalarının kendi ürettikleri bilgisayar donanımları için o donanımlara en uygun sistemleri de geliştirdiği görülmektedir. Markaya özel geliştirilen işletim sistemleri, kendi içerisinde yer alan yazılımları en hızlı şekilde çalıştırabilecek şekilde kodlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bir de farklı markaların donanım parçalarını bir araya getirerek oluşturdukları bilgisayarlar için genel olarak yüksek performans gösterebilen sistemler vardır. Böyle sistemler dünya genelinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen işletim sistemleri hakkında bilgiler vermeden önce bu sistemlerin ne olduğunu ve hangi amaçla kullanıldıklarını açıklayacağız. Daha sonra popüler olarak kullanılan sistemleri inceleyerek detaylarına göz atacağız.  Bilgisayar İşletim Sistemleri En basit olanından en karmaşık ve büyük olanına kadar, genel amaçlı olarak kullanılan tüm bilgisayarlar, programlarını çalıştırabilmek için işletim sistemleri kullanırlar. Bir bilgisayar çalıştırıldığı zaman daimî hard disk içerisinde yer alan işletim sistemi ana belleğe yüklenir. Bilgisayarda programlar çalıştırılmadan önce de sistem program bilgilerini RAM bellek içerisine yükler. Böylece kullanıcıların bilgisayarlarında kullandıkları programlar çalıştırılır.  Bilgisayarı oluşturan tüm donanım birimleri ile program yazılımlarının yönetim ve kontrolünü sağlayarak, bilgisayarın kullanıcılar tarafından daha kolay bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan sistem yazılımıdır. İşletim yazılımı, bilgisayar üretildikten sonra içerisine yüklenmektedir. Ancak kullanıcıların istedikleri zaman sistemi silebilmesi ve yeniden yükleyebilmesi mümkündür. Önceki ya da sonraki sürümlerle değiştirilmesi ya da tamamen farklı bir yazılım sistemine geçilmesi kullanım tercihine göre kullanıcının inisiyatifindedir.  Sistemin görevi, bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasında arayüz olarak yer alan programlar topluluğunu oluşturmaktır. Bu programlar topluluğu ile bilgisayar kullanıcılarının kullandıkları programları çalıştırmaları ve bilgisayarı etkili biçimde kullanabilmeleri için gereken ortam sağlanmaktadır. Yazılım sistemi kullanıcı ile iletişim kurarak, yazılım ve donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında paylaştırılmasını sağlayarak görevini yerine getirir. İşletim sistemleri kaynak yapılarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar açık ve kapalı kaynak kodlu sistemlerdir. Açık kaynak kodlu sistemler, kullanıcıların ücretsiz olarak bilgisayarlarına yükleyebilecekleri sistemlerdir. Bu sistemler diğer kullanıcıların kaynak kodları üzerinde geliştirmeler ve değişikler yapmalarına izin verir. Böylece kullanıcılara özgürlük sağlanmış olur. Daha düşük maliyetli ve hızlıdır. Kapalı kaynak kodlu sistemler ise üreticilerin ücretli olarak kullanıma sunduğu kodları gizli tutulan sistemlerdir. Bu nedenle üreticinin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermez. Hata tanımlamalarının daha zor yapıldığı ve güvenlik sorunları yaşayabilen sistemler olmalarına rağmen en çok tercih edilen sistemler kapalı kaynak kodlu olanlardır. En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Bu bölümde dünya genelinde en çok bilinen ve kullanılan işletim sistemleri hangileri ona bakacağız. Her bir sistem ile ilgili bilgiler verdikten sonra tüm kullanım verileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız. Windows İşletim Sistemi İlk defa 20 Kasım 1985 yılında kullanıma sunulan Windows, oluşturduğu arayüz yaklaşımı ile kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen sistem olmayı başarmıştır. MS-DOS sistemi ile başlangıç yaptıktan sonra geliştirilerek açılır pencereler sunan bir yapıya geçmiştir. Böylece kullanıcıların bilgisayar deneyimini kolaylaştırarak aynı anda birden fazla işlevi gerçekleştirmeyi sağlayan yenilikler getirmiştir. Kullanıma açıldığı dönemde piyasada fazla sistemin bulunmaması ve bulunanların da kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayamaması nedeniyle, tamamen grafik arayüzüne odaklı bir şekilde geliştirilen Windows büyük bir başarı elde etmiştir. Süreç içerisinde gelişimini sürdüren Windows, yazılım sistemleri piyasasında en büyüklerden biri olmayı başarmıştır. 1985 yılında yayınladığı ilk sürümünden bu yana toplamda 13 ayrı sürüm piyasaya süren Windows, şu anda da güncel olan son sürümü Windows 10 sistemini 2015 yılında kullanıma sunmuştur. Windows 10 sistemi, güncel verilere bakıldığında, tüm kullanıcıların yaklaşık yüzde 40’lık bir bölümü tarafından kullanılarak işletim sistemleri arasında en çok kullanılan sistem olmuştur. Sistemin önceki sürümlerinden olan Windows 7 ise en çok kullanılanlar listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu durum şirketin gücünü göstermesi açısından önemlidir. Hala kullanımda olan eski sürümleri de bulunduğundan Windows’a ait tüm sürümlerin listesini paylaşmak istiyorum. Windows- 1985 Windows 3- 1991 Windows 95- 1995 Windows CE- 1998 Windows 98- 1998 Windows ME- 2000 Windows XP- 2001 Windows XP 64 Bit Edition- 2004 Windows Vista- 2006 Windows 7- 2009 Windows 8- 2012 Windows 8.1- 2013 Windows 10- 2015 MacOS İşletim Sistemi Tam adıyla Machintosh sistemi, Apple şirketinin kendi ürettiği kişisel bilgisayarlarda kullanılmak üzere yine kendisi tarafından geliştirilen işletim sistemidir. Apple tarafından ilk olarak üretilen Machintosh isimli kişisel bilgisayar ile birlikte 1984 yılında kullanıma sunulmuştur. O yıldan itibaren gelişim sürecini sürdürerek yeni sürümlerle birlikte kullanıcılara sunulmaya devam edilmiştir. En başta System ismini kullanan şirket, System 7 versiyonundan başlayarak MacOS ismini kullanmaya başlamıştır. Eskiden sadece Apple tarafından üretilen işlemci çipine sahip bilgisayarlarda kullanılabilirken, son dönemlerde Intel tarafından üretilen işlemcilere sahip bilgisayarlarda da kullanımı kısmen de olsa sağlanmıştır. Apple bilgisayarların performansını oldukça arttıran özelliklere sahip olarak geliştirilen MacOS işletim sistemleri özellikle X 10.14 ve X 10.13 sürümleri ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik alanında ayrıcalıklı özellikler sunabildiği için daha çok tasarım ve yayıncılık alanlarında ilgi görmektedir. Ayrıca Apple’a ait diğer cihazlarla tam uyumlu şekilde kullanım imkanı vermesi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Linux İşletim Sistemi Linux işletim sistemleri, Unix ortamı üzerine kurulan ve hemen hemen tüm bilgisayarlar için kullanılabilen ücretsiz sistemlerdir. Sistemin geliştiricisi Linus Torvalds kaynak kodlarının açık olması ve ücretsiz dağıtım sağlanması konularına önem vermiştir. Bu özellikleri sayesinde sistemin gelişimi kullanıcıların yaptığı katkılar ile sürdürülebilir bir hal almıştır. Farklı kişi ve şirketlerin yaptıkları katkılarla hızlı bir şekilde gelişen sistem, altın çağına Oracle, IBM ve Corel gibi şirketlerin destekleri ile ulaşmıştır. Linux sisteminin kullandığı masaüstü, aslında kullanıcı ile program yazılımları arasında etkileşimi sağlayan bir uygulamadır. Windows sisteminde olduğu gibi masaüstü yazılımın kendisini değil kullanıcı erişimini sağlayan bir programdır. Bu şekilde ayrı program yapıları barındırdığı için internet üzerinden indirilen uygulamaların kurulumu kolayca yapılamamaktadır. İndirilen uygulamalar Windows için gereken parçaları tek bir paket halinde barındırırken, Linux için gereken parçalar sistem kütüphanesinde ayrı halde bulunur.  Bu yapı dezavantaj olarak görünse de güncelleme sırasında tüm uygulamaların ayrıca güncellenmesini gerektirmediği için sistemde bulunan uygulamalar güvenlik sorunu yaratabilecek açıklardan korunmuş olur. Bu sayede Linux sistemi daha güvenli bir yapıdadır.  En çok kullanılan işletim sistemleri hakkında kullanım oranlarını gösteren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. işletim Sistemi Kullanım Oranı Windows 10 %39.22 Windows 7 %36.90 MacOS X 10.14 %4.73 Windows XP %4.54 Windows 8.1 %4.45 MacOS X 10.13 %2.84 Linux %2.00 MacOS X 10.12 %1.61 Windows 8 %0.88 MacOS X 10.11 %0.72 İşletim Sistemleri Nedir? Bilgisayarların çalışmasında donanım parçaları ile programlar arasında bağlantı kurarak yönetimini sağlayan yazılım bütünüdür. Bilgisayar donanımları ile yazılımlar arasında kullanıcılar için aracılık yapar. Bu sayede kolay kullanımı sağlar. İşletim Sistemleri Çeşitleri Nelerdir? Bu sistemler açık kaynak kodlu ve kapalı kaynak kodlu olmak üzere iki çeşittir. Kaynak kodundaki bu ayrım sistemin dışarıdan geliştirilebilir olmasını belirleyen faktördür. Açık kaynak kodlu sistemler ücretsiz, kapalı kaynak kodlu sistemler ise ücretlidir. Bilgisayar İşletim Sistemleri Haricinde Sistemler Var mıdır? Evet vardır. Günümüzde cep telefonları ile birlikte pek çok akıllı cihaz için kullanılan sistemler mevcuttur. Android ve Ios gibi sistemler bunlara örnek olarak verilebilir.
En Bilinen Zararlı Yazılımlar
En Bilinen Zararlı Yazılımlar
Teknolojinin doğmasıyla birlikte kullanımı da çabucak yayıldı. Herhangi bir işimiz olduğunda direkt teknolojinin kendisinden faydalanırız. Özellikle de akıllı cihazlar bunların başında gelir. Ancak teknoloji beraberinde bir tehdidi de getirdi. Bu tehdit zararlı yazılım. Çoğu insan teknolojiyi yararlı bir olgu için kullanırken, bazıları da tam aksine zararlı yönlerini bularak kullanım eğilimi gösterir. Teknoloji ilk insan hayatına girdiğinde zararlı yönleri düşünülmemiştir. İyi yönden bakılarak yararlı olacağı hafızalarda kalmıştır. Fakat sizinle ilginç bir bilgi paylaşmak isterim. İlk virüs 34 sene önce görüldü. Bilgisayar virüsü 1986 yılında disketler de kendini gösterdi. Kısa sürede yayılan virüs adeta bir küresel sorun haline geldi. Bu küresel sorun günümüzde daha da yaygındır. Bireysel olarak bunu bir örnek ile de açıklama daha kolay olur. Gerçek hayatta evi ya da arabayı korumak için belli başlı önlemler alırız. Kasko yaptırırız, güvenlik kamerası kullanırız. Çünkü başına bir şey gelmesini istemeyiz. Hırsızlara karşı malımızı her şekilde koruruz. Aynı durum internet içinde geçerlidir. Sanal ortamında hırsızları, hacker olarak bilinir. Biz onları göremeyiz. Bizim kullandığımız birçok teknolojik alete zararlı yazımlar sayesinde bulaşırlar. Farkında olmadan tüm bilgilerimizi çalabilirler. Elbette gerçek hayatta nasıl önlem aldıysak, sanal dünyada da almamız şart. Kimlik bilgileri, kredi veya banka kartı gibi birçok bilgileri sanal dünyada kullanırız. Bu bilgilerle hemen hemen her gün birçok iş yaparız. Bir mal ya da hizmet satın alırız. Fatura öder, yatırım yaparız. Bu bilgileri ele geçirmek isteyen kötü yazılımlar vardır. Zararlı yazılım, bir kişinin eline geçtiğinde istediğini yapabilir. Bireysel ya da şirketlerin tüm bilgilerini kullanarak birden fazla işlem yapabilir. Bulunduğunuz sistemi tamamen çökertebilir. Erişiminizi engelleyebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Elbette bu tarz yazılımlara önlem almak mümkündür. Yoksa koca şirketler ve devletler zararlı yazılım ile nasıl başa çıkabilirdi? Evet yanlış duymadınız, devletlere bile siber saldırı gerçekleştiren insanlar var. Devlet mecralarına erişmek kolay değildir. Erişenleri ise daha sonradan devlet kendi bünyesine dahil eder. Şimdi zararlı yazılım nedir? Zararlı yazılım türleri nelerdir? Nasıl korunuruz? Bunlara cevap arayalım. Zararlı Yazılım Nedir? Elektronik cihazların sistemlerini bozmak ya da işlevini kaybettirmek, belli başlı bilgileri toplamak ve bunlara erişim sağlamak, bireylerin istemi dışında bulunduğu cihazı ele geçirmek için kötü yollara başvurduğu olaya zararlı yazılım denir. Zararlı yazılımlar ile birlikte kullanıcıların; verilerini silme, bilgisayar ağlarına erişme ya da erişim dışı bırakma, kopyalama, şifre değiştirme, engelleme ve çalma gibi birçok işlem yapılır. Zararlı yazılım İngilizce kökenli bir kelime olup, ‘Malvere’ sözcüğünden dilimize çevrilmiştir. Zararlı ya da kötü yazılımlar olarak dilimizde kullanılmaktadır. Zararlı yazılımlar, bulaştığı sistemlerde uzun süre kalabilir. Kaldığı sistemde izini belli etmeden ve kendi hissettirmeden adeta bir casus gibi verileri ve bilgileri toplar. Günümüzde zararlı yazılımlar bir bilgisayarı veya akıllı bir cihazı ele geçirmek için kullanılır. Ayrıca insanların bireysel hesaplarını çalmak içinde bu yöntem kullanılır. Zararlı yazılım ile birlikte internet üzerinden insanların paraları oldukça fazla çalınmaktadır. Özellikle de son zamanlarda kripto para hırsızlığı yaygındır. Sistemde yer alan bireysel hesaplara girerek, kendi bünyelerine aktarabilmektedir. Tüm sisteme zararlı yazılımlar göndererek tamamen çökertme ve ele geçirme işlemleri de oldukça yaygındır. Zararlı Yazılımlar İçin Korunma Yolları Zararlı yazılım virüslerinden korunmanın birkaç yolu vardır. Bunları uygulayarak virüslerden kurtulabilirsiniz. Öncelikle iyi bir virüs programı kullanmak ve sürekli bunu güncel tutmak gerekir Sistemin bulunduğu güvenlik duvarı her zaman aktif olarak kalmalıdır Hem bireysel hesapların hem de kullanılan elektronik cihazları güçlü parolalardan oluşturun Ortak kullanım olan cihazlarda oturum açmayın veya açık bırakmayın Virüs temizleme yaparak sürekli cihazları aktif tutun Tanımadığınız kişilerden gelen her maili kabul etmeyin Ayrı bir diskte bilgileri taşıyarak birçok veriyi saklayın. Zararlı Yazılım Türleri Zararlı yazılım türleri oldukça yaygın ve fazladır. Tespit edilen 10’dan fazla kötü yazılım olduğu bilinmektedir. Bu yazılımlara karşı geliştirilen virüs programı insanların ve şirketlerin derdine çare olmaya çalışmaktadır. Zararlı yazılımlar nelerdir, birlikte inceleyelim. Bilgisayar Virüsü: Bireysel kullanıcıların herhangi bir izni olmadan başka kişiler tarafından erişim sağlanan zararlı yazılım çeşididir. Virüs, bilgisayar içinde farklı çalışmalara sebebiyet verir. Kısacası istediğini bilgisayar içinde yapabilir. Solucan: Worm olarak adlandırılan virüs, daha çok mail yoluyla insanların hesaplarına bulaşır. Solucanlar, genellikle DVD, CD forum sitelerini kullanır. Bilgisayarlara bulaşmak için bu taktiği uygular. Solucan kendini bir bilgisayar kolayca kopyalar. Eğer bu virüs sisteme girdiyse daha sonradan ilerlemesi daha da kolaylaşır. Ayrıca sadece bir bilgisayar ulaşmasından sonra aynı bilgisayar üzerinden farklı kişilere de ulaşma kabiliyeti vardır. Truva Atı: Halk arasında en çok bilinen zararlı yazılım programıdır. Özellikle 10 – 15 sene önce adını sıkça duyduğumuz bir virüs çeşidiydi. Truva isminden esinlenerek insanlara masun gibi gözüken bir yazılımdır. Ancak içeriğine baktığımızda kodlama stiliyle çalışır. Hackerlar tarafından sistem ele geçirilir. Truva atları kendi başına çalışabilir. Fakat diğer virüsler gibi bireysel olarak bir işlem yapamaz. Truva atında önemli nokta, birinin harekete geçirmesi gerekir. Yani sisteme girdikten sonra kullanıcı virüs aktif etmesi lazımdır. Virüs diğer bir adı da ‘Trojan’ olarak geçer. Truva da tam 7 adet tür vardır. URL şeklinde virüs Servis saldırıları FTP yoluyla yapılan virüs Güvenlik duvarını sistemden çıkarma ve veri yıkımı Proxy Uzaktan sisteme erişim E – posta yoluyla Backdoor: Arka kapı olarak bilinen bir kötü yazılım programıdır. Sistemlerin içinde var olan şifreleme ve güvenliği istediği gibi takılmadan geçebilir. Programların arka yüzünde kolaylıkla çalışabilir. Truva atı ile araları oldukça iyidir. Fidye Yazılımı: Diğer bir adıyla fidye virüsü ya da şantaj yazılımı. Virüs program ve sistemlere bulaşarak, kullanıcıların erişimini engeller. Kişinin istediği dosyalara erişmek için fidye ister. Bu virüsün bulaştığı bilgisayarı açmak oldukça zordur. Hackleme yapan kişiyle ücret konusunda anlaşmanız gerekir. Rookit: Kök kullanıcı takımı. Zararlı yazılım sistem üzerinde varlığını hissettirmeden durur. Kendini sistem içinde adeta unutturur. Klavye Dinleme Sistemi: Kulağa oldukça ilginç gelecektir. Fakat gerçekten adının hakkını veren bir virüs programı. Sisteme sızan virüs sayesinde bir tuşa bastığınız andan itibaren adeta dinleme cihazına dönüşecektir. Tarayıcı Ele Geçirmek: Yazılım ile birlikte kullanıcının var oluğu bilgisayar üzerinden tarayıcıya ulaşır. Ulaştıktan sonra bilgisayar üzerinden tarayıcıya bağlanmanızı engeller. Hemen girişte ‘404 Eror’ hatası verir. Casus Yazılım: Zararlı yazılım çeşidi içinde en dikkat çekici virüs programıdır. Adı gibi sistemde casusluk yaparak. Diğerlerinden farklı olarak sistemde kalır ve bilgi ile veri toplar. Çoğalmadan sadece bir yazılım ile bunların hepsini yapabilir. Zararlı yazılım her cihaza bulabilir mi?  Evet, zararlı yazılım her elektronik cihaza bulaşır. Özellikle de bilgisayar ve akıllı telefonlarda bulaşma ihtimali daha fazladır. Fark etmediğiniz sürece uzun süre virüs cihazda kalabilir.   Virüsü engellemenin en iyi yolu nedir?  Virüsü engellemenin en bilindik yolu bir antivirüs programı kullanmaktır. Ancak sadece bununla da kalmak doğru olmaz. Bireysel olarak da şifreleme oldukça önemlidir ve güçlü şifreler virüs programları karşısında işe yarayabilir.   İyi virüslerde dijital ortamda var mıdır?  Kötü olan virüslerin elbette karşılığında iyi olanları da vardır. Hepsinin kullanım amacı ve yeri farklıdır. Siber saldırılarda genellikle kötü huylu yazılımlar tercih edilir.
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir
Günümüz koşullarında tüm işletmeler, rekabet içinde oldukları ortamda ayakta durabilmek için temel üç göstergeye ihtiyaç duyar. Bu göstergeler; kalite, verimlilik oranları ve maliyettir. Bu göstergelere içinde bulunduğumuz yıllarda hızlı karar verme de eklenmiştir. İşletmeler, değişen rekabet koşullarında başarıya ulaşabilmek için, değişen iş şartlarını önceden tahmin etmek durumundadır. Aynı zamanda değişen koşullara hızla yanıt verip, uyum göstermelidir. Tüm bunların başarılabilmesi için güçlü ve başarı verisi yüksek bir bilgi sitemine ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı kurumsal kaynak planlama (ERP) ile sağlamak mümkündür. En genel hali ile ERP, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirerek, farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Bu yazılım kurumsal kaynak planlama uzmanları tarafından uygulanır. Kurumsal Kaynak Planlama Neden Önemli? Gelişen teknolojinin etkisi ileinternet ve yazılım çözümlemeleri günlük yaşamın pek çok alanında kullanılır olmaya başladı. Yazılım ve bilişim odaklı işletmelerin iş süreçleri; çok daha hızlı, etkin, fazlası ile verimli ve kullanışlı, geniş kitlelere ulaşabilecek bir sistem ile yol almalıdır. Kurumsal kaynak planlama ile insan hatalarını, problemleri, yaşanan gecikmeleri ve en önemlisi maliyetleri azaltmak mümkün hale geldi. ERP, üretimde zaman zaman karşılaşılan darboğazların giderilmesi, dağıtım kanallarının eskiye oranla daha iyi planlanması, müşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışması ve stokların çok daha iyi bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanları aracılığı ile verilen hizmetler, ülkemizde hemen hemen bütün işletmelerde yaygınlaşmaya başlamış; işletme yönetimi açısından da destekleyici  bir alan olmuştur. Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Sağladığı Faydalar Kurumsal kaynak planlama sisteminin en büyük özelliği, bir işletmenin sahip olduğu tüm bakış açılarındaki her bir verinin bir araya getirilmesidir.  İşletmeniz için doğru ve objektif olacağına emin olacağınız kararlar almak, işletmenizdeki iş süreçlerinizi kolay, hızlı ve rekabet şartlarına uygun özellikte yönetmek için işletmenize en uygun ERP sistemini uygulayarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. ERP sistemleri tüm işletmelerde iş akış sürecini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri birbiriyle bir bütün haline getirecek ortamı oluşturur. Kurumsal kaynak planlama sisteminin sağladığı diğer faydaları inceleyelim. İşletmelerde gelişmiş iş süreçlerinin oluşması. Karar destek makanizmaları için kolay veri ulaşımı sağlamak. İşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesini sağlamak. İş yükünü ve zaman kaybını çoğaltan kâğıt işini azaltmak. Diğer uygulamalara oranla çok daha iyi yapılan bilgi planlaması. Veri doğruluğunu sağlama aracı olması. İşletmenin tüm işleyişini kapsayan performans artışı sağlaması. Gelişmiş maliyet izleme oranlarının artması. Tüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturması. Nakit akışını daha iyi izlemesi. Rekabet avantajı sağlaması. Tedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibi. Paylaşımının sağlandığı müşteri veri tabanı. Uluslararası işlemlerin gelişmiş uygulamaları. İnternet tabanlı uygulama sağlar. Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Kurumsal Kaynak Planlama, işletmelerin iş süreçlerinin kullanılan sisteme birleşik olarak entegresini sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılım sistemi olarak karşımıza çıkar. Kurumsal kaynak planlama uzmanları ise, bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında olması gereken teknik bilgilere sahip olan kişilerdir. Farklı bir ifade ile, fonksiyonel destek sağlayan kişilere verilen addır. ERP uzmanlarının sahip olduğu bazı görev tanımları bulunmaktadır. Bu görev tanımları şu şekilde açıklayabiliriz. Kurumsal kaynak planlama uzmanları, işletmelerin yöneticilerine ilerleme raporu sunmaları gerekmektedir. İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur. Kurumsal kaynak planlama uzmanları, kullanıcının ihtiyacını tespit etmeli ve bunun yanı sıra veri işleme sürecinde geliştirici sistemler üzerinde çalışmalar yapmalıdır. Kurumsal kaynak planlama sistemini fazla sayıda sistemle entegre olmuş bir biçimde çalışmak için ihtiyaç duyulan yapılandırmaları oluşturmak. İşletmenin ihtiyacına göre gerekli güvenlik ve gizlilik politikaları ile ilgili düzenleme yapmak ve uygulamak. Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir. Yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir. Kurumsal kaynak planlama sisteminin son kullanıcılarının ortaya çıkardığı problemleri analiz etme yetisine sahip olmalıdır. Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri içinde olan endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği veya bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanı işletmelerin organizasyon oluşumuna göre ve görev tanımlamalarına göre faklı konumlanabilse de sistemlerin kurulması, kurum ihtiyaçlarına göre uygulanması, iyileştirmelerin yapılması, sistem bakımı ve devamlılığı görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır. Yürütmekten sorumlu olduğu süreci desteklemek amacı ile yardımcı, destekleyici eğitimler alabilirler. Enstitü eğitimleri içinde yer alan zaman yönetimieğitimi, iş yaşamında daha etkin bir rol almak için zemin hazırlanmasına yardımcı olur. Yine ERS uzmanı için faydalı olacak enstitü eğitimlerinden biri yönetim ve organizasyon eğitimi; verimli ve uyumlu çalışmanın kazanımları ve organizasyon fonksiyonunun önemini kavramak için faydalı olacaktır. Kurumsal kaynak planlama uzmanlarının sahip olması beklenen bazı önemli nitelikler bulunmaktadır. Nitelikleri inceleyelim. Eğitimini tamamlamış erkek adayların askerlik sorunun ortadan kalkmış olması beklenir. Temel bilgileri içeren finansman bilgi donanımına sahip olunması beklenir. Ekip yönetimini tam olarak sağlayabilmesi gerekir. Yönetim sistemlerini yetkin olarak kullanabilen adaylar değerlendirilir. Sistem analizi yapabilme yetisine, gereken tüm özellikleri ile hâkim olması beklenir. Bilgi teknolojisi en önemli bileşenlerden, dolayısı ile tüm prensiplerine hakim olması gerekir. İşletme yetkililerine hesap verme ve gereken durumlarda insiyatif alabilecek özellikleri edinmiş olması gerekiyor. İhtiyaç duyulan durumlarda sunum yapabilecek ve rapor sunabilecek gerekli yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisine sahip olmaları beklenir. Zaman yönetimi konusunda prensipli ve iş ile ilgili organizasyonları sağlayabilecek bilgiler sahip olmalıdır. Kurumsal kaynak yönetimi ne anlama gelmektedir? Kurumsal kaynak yönetimi, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirir. Farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Kurumsal kaynak planlama uzmanının görevleri nelerdir? İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur. Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir, yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir. Kurumsal kaynak planlama uzmanı olmak için üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olma şartı aranır? Üniversitelerin dört yıllık eğitimlerinden mezun olmaları gerekir. Mühendislik bölümlerinden mezun olmaları beklenir. Yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.
ERP Programı Nedir?
ERP Programı Nedir?
ERP programı, kurumsal kaynak planlaması veya işletme kaynak planlaması olarak adlandırılır. “Enterprise Resource Planning” İngilizce açılımıdır. ERP programı, işletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanılmasını sağlayan bir bütünleşik yönetim sistemleridir. Kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılır. ERP programı, işletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP programı, temelinde değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar. ERP programı, işletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve desteklemek için geliştirilmiştir. ERP programı, müşterilerin siparişlerinin temsilciler tarafından alınıp yükleme işlemi yapılana kadar ve finans tarafından gönderilen fatura bilgilerinin vb. verilerin toplandığı yer olarak tanımlanır. Üretimin sürdürülmesi plan yapma ihtiyacından doğmuştur. Planlamaya veri sağlayan ERP programı ile birlikte birçok donanımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içermektedir. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış sistemlere verilen addır. Kurumsal kaynak planlaması kavramı ilk olarak üretim sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra çok daha geniş bir alanı temsil etmeye başlamıştır. Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin muhasebe, satın alma, risk yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri,  proje yönetimi, finans vb. günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan bir yazılım türünü ifade eder. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin çalışma alanına bakmadan, işletmenin temel işlevlerini kendi yapısı altında toplayabilme özelliğine sahiptir. Küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP programı ile iş süreçlerinde iyileştirme sağlayabilir. Verimlilikartışı kazanabilir. Kurumsal kaynak planlaması ile verimlilik artışından maliyet tasarrufuna kadar birçok kazanım elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra çok etkili ve hızlı karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı sağlar. ERP programı temel amaç olarak bir işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara ulaşabilecek anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlamaktır. Kurumsal kaynak planlaması iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirilerek tek bir yazılım halinde de kullanılabilmektedir. Bu tarz sistemlere de kurumsal kaynak planlaması (KKP) yazılım paketleri adı verilir. ERP Temel Prensipleri ERP programı, ortak bir veri tabanı üzerinde tek ve tanımlı veri şeması kullanacak şekilde tasarlanır. Bu durum da işletme genelindeki bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlamalara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hale getirilmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri, bu belirtilenlerin işletme departmanlarındaki iş akışının getirdiği iş süreçleriyle bağlanır. Ardından ERP temel prensipleri sistemler ve bunları kullanan bireyler arasında bir bağıntı oluşturulmasını sağlar. Kısaca ERP temel prensipleri, modern bir işletmede bireyleri, teknolojileri ve süreçleri entegre etmeye yardımcı olur. ERP temel prensipleri, düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması amacı taşır. Örneğin, birden fazla tedarikçiden parça alarak otomotiv üreten bir firma üzerinden açıklayalım. Parçaların istenmesi, satın alınması ve daha öncesinde satın alınmadan ödemelerin yapılması işlemlerinden geçmesi gerekir. Bu süreç işlerken her bir bileşenin entegre kurumsal iş akışlarına ve süreçlerine, raporlarına bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması için kurumsal kaynak planlaması şarttır. ERP içerisinde de bu sistemin entegre bir biçimde düzgün bir şekilde biçimlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamada öncüdür. Veri, her işletme, şirket vb. için hayati bir öneme sahiptir. ERP temel prensipleri sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan her birey veya işletmenin bu bilgileri toplamasını kolaylaştırır. Ayrıca bilgileri organize etmesini, dağıtmasını ve analiz etmesini kolaylaştıran büyük bir rol oynar. Bu yüzden ERP temel prensipleri oldukça büyük öneme sahip olmalarının yanında sürecin işlemesini de sağlamaktadır. ERP yani kurumsal kaynak planlama veri alanlarının işletmelerin kayıtlarında doğru hesapla yer almasında ve maliyet hesaplarının uygun bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri arasında merkezi veri toplama yer alır. ERP programı, tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve aynı verileri kullanabilmesini sağlamak için karmaşıklığa bir düzen verir. Güvenli ve merkezi hale gelen veri havuzu sayesinde kullanıcılar, verilerin doğru, güncel aynı zamanda eksiksiz olduğundan emin olurlar. ERP Modülleri Nelerdir? Tek bir veri tabanı birçok alanın dahil olduğu çeşitli modülleri bünyesinde barındırabilir. ERP modülleri, işletme içerisinde anında veri erişimi ve bilgi depolanmasını sağlar. ERP modülleri, analiz ve yönetim işlevselliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Peki, ERP modülleri nelerdir? Tedarik Zinciri Yönetimi: ERP modülleri arasında ilk sırada tedarik zinciri modülü vardır. Tedarik zinciri yönetimi için ERP çözümü, en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Tedarik zinciri yönetimi çözümünün bileşenlerini depolama, satış ve tedarik oluşturur. Ayrıca satış tahmini ve talep planlaması yapmak da iyi bir çözüm önerisidir. Gelişmiş özelliklere sahip depo yönetimi çözümü, tedarik ağı yönetimi ve çözünürlüğü yöntemleri sunar. İşletme bilgileri hala el ile giriyorsa ve hala depoda envanter keşfine çıkıyorsa, bu süreç ERP programı sayesinde çözülür. Bu süreçler bu program sayesinde otomatikleşecek, kolayca para ve zaman yönetimi yapabilme olanağı sunacaktır. Finans: ERP modülleri arasında finans kısmı da yer alır. Finansal durumunuza genel bakış atabileceğiniz panolar sunar ve bunlar sayesinde dilediğiniz yerde gerçek zamanlı bilgilerden yararlanma olanağı sunar. Finans çözümü, işletmenin merkezine yerleştirerek, gereksinim duyulan raporları ve karar vermeniz için doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini sağlamaktadır. Proje mali kontrolünde, operasyonel performansta, stratejik tahminlerde ve uluslararası uyumda destek sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları ERP modülleri arasında yer alır. Doğru insanların, doğru yetenekle, doğru yerde olmasını sağlar. Teknolojiyle birlikte iş yapış biçimleri sürekli değiştiğinden bu değişime uyum sağlayan, entegre ve esnek ERP çözümü gerekmektedir. İş iletişimini geliştirir. Aynı zamanda gündelik işleri otomatikleştirir, müşteri gereksinimlerini karşılama ve verilere erişerek kaynakları yönetme imkanı sağlar. İşe alım, planlama, yetenek geliştirme ve performans yönetimi vb. için bireylerin geliştirmesinde rol oynamaktadır. Üretim Endüstrisi: ERP modülleri arasında üretim endüstrisi de yer alır. Farklı üretim şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ERP çözümü tasarlanmıştır. Satış ve pazarlama, üretim, planlama, satış sonrası hizmete kadar bir şirketteki tüm süreçleri kurumsal kaynak planlama üzerinden birbirine bağlar. Stoğa üretim, tahmini üretim, kısa ve uzun ömürlü ürün üretimi gibi tüm üretim yöntemlerini içine alır ve çözümler sunar. Proje: Proje alanı da ERP modülleri arasında yer alır. Bu sektörün kompleks tüm süreçlerini tek bir entegre üründe birleştirir. Aynı zamanda gerçek zamanlı etkinliklere ilişkin verileri doğrudan proje alanına yönlendirir. Bu da maliyet, zaman, nakit, risk yönetimi ve kaynaklar üzerinde kontrol ve görünürlük oluşmasını sağlamaktadır. ERP Programının Firmalara Faydaları Nelerdir? Büyüme hedefi sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli değildir. Her ölçekteki kuruluş için büyük bir önem arz eder. ERP programı bu yüzden sadece büyük ölçekli şirketler için değil KOBİ’ler için de fayda sağlamaktadır. ERP programının firmalara faydaları genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim vb. olarak sayılabilir. ERP programının firmalara faydası arasında yeni yönetici olan kişilerin firma hakkında daha çok güncel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bir ERP projesi başarı tamamlandığı firmalara büyük faydalar sağlar. Peki, ERP programının firmalara faydaları nelerdir? Daha Düşük Maliyet Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında en etkili olanıdır. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımı sayesinde müşteri beklentileri öngörülebilir. Stok bilgilerine daha hızlı biçimde ulaşılabilir. Kullanılan yazılımın firmanıza kazandıracağı stok üzerinde daha hızlı bildirim alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışma sağlanır. Maliyet alanında da kayda değer bir düşüş gözlenir. ERP programının firmalara faydaları arasında firma için büyük bir önem taşır. Yüksek Müşteri Memnuniyeti Oluşmasını Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak da vardır. ERP ile iş süreçleri bireye bağlı olan birçok hatadan ayıklanır. Hatalı teslimat, yanlış kesilen fatura, üretimdeki aksaklıklar vb. bu program sayesinde ortadan kaldırılabilir. Üretim aşamasında müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hata payı en az seviyeye iner. Bu sayede müşterinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmiş olur. Sonuç olarak da müşteri memnuniyeti artmış olur. Üretkenliği Arttırmak: Bu programın üretkenliği arttırması ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Verimliliğin artması ve her çalışanın şirkete kattığı değeri arttırır ve bu durum gerekli fonksiyonlarla üretkenliğin artmasına destek olur. Hızlı Rapor Oluşturmak: İşletmeler için rapor oluşturmak çalışanların bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Bu program sayesinde iş süreçlerinde yaşanan dijitalleşme sayesinde veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler içinde rapor oluşturulabilir. Bu sayede çalışanlar ve yöneticiler rapor hazırlamakla uğraşmak yerine daha farklı alanlara yönelebilirler. Sonuç olarak da ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Etkili Yönetim Anlayışının Gelişmesini Sağlamak: Oluşturulan hızlı raporlar ve insan kaynakları süreçleri, yönetim kademesinin daha etkili ve hızlı sonuçlar almasının önünü açmaktadır. Anlık kararlar alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede etkili bir yönetim anlayışı ortaya çıkar. ERP programının firmalara faydaları arasında da olmaya hak kazanır. ERP programı nedir? İşletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanımını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. İşletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay sistemlerdir. İşletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uça yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. ERP modülleri nelerdir? Tek bir veri tabanı içerisinde birden fazla modülü barındırabilir. Bu modüller; tedarik zinciri yönetimi, finans ve insan kaynakları yönetimi olarak sıralanabilir. Ardından üretim endüstrisi ve proje alanı olarak devam etmektedir. ERP programının firmalara faydaları nelerdir? Genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetmektir. Daha düşük maliyet sağlamak, yüksek müşteri memnuniyeti oluşmasını sağlamak ve üretkenliği arttırmak olarak sayılabilir. Ardından hızlı raporlar oluşturma ve etkili yönetim anlayışının gelişmesi olarak da devam etmektedir.
Animasyon ve Oyun Tasarımı Mezunu Maaşları
Animasyon ve Oyun Tasarımı Mezunu Maaşları
Animasyon ve oyun tasarımı, yeni nesil iş olanakları açısından yenilikçi ve birbiri ile yakın ilişkili iki ayrı alandır. Bugün, hayatımızda kullandığımız dijital uygulamalar ve yenilikçi teknolojiler, yapabileceklerimizin alanını da genişletti. Animasyon ve oyun tasarımı da dijital ortama sunulabilen uygulamalarıyla, çeşitli alanlardaki talepleri karşılayan en yaratıcı ve yeniliğe açık alanlardır. Üstelik bu alanların günümüzde tüketici ile müşterinin istek ve beklentilerine göre şekillenen geniş iş hizmetleri, alanın önünün daima açık olacağını gösteriyor. Günlük hayatta tükettiğimiz dizi, film, çizgi film ve belli bir konunun sunumunda animasyondan sıkça yararlanılır. Yine oyun sektörü; en çok talep ve ilgi gören, her yaş grubundan kullanıcının bulunduğu geniş bir alandır. Sektörlerdeki bu ilgi ve alaka, tabii ki bu alanda çalışanlarında da yararına olan bir durum. Animasyon ve oyun tasarımı ile ilgili en merak edilen konulardan biri de çalışanların aldığı maaş skalası ve iş olanaklarının ne olduğu oluyor. Yazımızda da önce animasyon ve oyun tasarımı alanlarından söz açacağız, daha sonra ise bu alanda çalışmak isteyen birinin alabileceği maaş aralığından devam ederek konuyu sizin için anlaşılır kılacağız. Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Animasyon ve oyun tasarımı bölümüne geçmeden önce, birbiri ile ilişkili iki ayrı alanı kısaca tanımlamamız yerinde olacak. Animasyon kavramından başlarsak soyut bir gerçekliği üreten ve tasarlayan önemli ve etkili bir sanat alanıdır. Üretim ve tasarlama aşamasında, dijital olarak yansıtılan görselin, grafiğin ve çizimin bir gerçekliği ve canlılığı vardır. Animasyonu bu açıdan bir canlandırma sanatının özü olarak da nitelendirmek mümkün. Bugün pek çok sinema, dizi, reklama filmi sunum anlatıcı olarak animasyon kullanılıyor. Süreç içinde animasyonun kullanımı o kadar arttı ki sinema sektöründe animasyon filmleri, tek başına büyük bir sektör hâline geldi. Animasyon, kendi içinde pek çok teknik barındıran dijital bir sanat dalı olarak ilgi çekmeye devam edeceğe de benziyor. Kendi içinde; 2B,3B, 3D modelleme, 2 ve 3D animasyon, rotoskopi gibi pek çok tekniğe barındıran, kendinizi geliştirebileceğiz geniş bir üretim alanına sahip.  Oyun tasarımı ya da dijital oyun tasarımı ise, bugün herkesin merak sardığı ve ilgisini çeken oyunların üretimini gerçekleştiren temel bir sektördür. Animasyon sektörü gibi oyun sektörü de ilgiyi yitirmeyecek hatta ilgiyi artıran teknolojik yeniliği tanıtan bir alan. Özellikle sanal gerçeklik kavramını en iyi karşılayan bir sektör olarak da  insanların ve oyun meraklılarının farklı bir ve ilginç bir gerçekliğe adım atmalarının en büyük kaynağı oluyor. Böylece zaman ve mekândan bağımsız olarak eğlenceli vakit geçirmenin en tatmin edici yolarından biri de oyunlar oluyor. Pazar payı fazla olan ve ilgiyi yitirmeyen bir sektör olarak da kârı koruyan ve yükselten bir geleceği olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Her iki sektörün de önemi ve değeri ortada. Bu değeri ve önemi yaratan arka planda pek çok çalışanın emeği de söz konusu. Gelişmeye ve yeniliğe müsait iki alan olarakanimasyon ve oyun tasarımı, yeni nesil iş alanlarından önü açık mesleklere olanak sağlıyor. Üstelik bu alanlarda uğraş vermek isteyen meraklıların da bölümü okumaları zorunlu değil. Elbette bilgi ve öğrenim sizi ileriye taşıyabilir; fakat animasyon ve oyun dünyası, bu işe merak sayan ve gerekli bilgiyi edinen herkese kapılarını açabiliyor. Yani gerekli teknik eğitimi, okullardan başka kurs, sertifika programları ve temel videolar aracılığıyla da edinebilir ve ilginizi saklı tuttuğunuz sürece kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun dışında eğitimi okul içinde almak isteyebilir ve gerekli bilgileri de okulda öğrenebilirsiniz. Bunun kararını iyice düşündükten sonra, karşınıza çıkacak seçenekler şunlar; animasyon ve oyun tasarımı, animasyon ve çizgi film, oyun tasarımı ve dijital oyun tasarımı bölümleri. Animasyon ve oyun tasarımı bölümü, ülkemizde tem anlamıyla oturmadığı için şimdilik tek bir üniversitede eğitim veriliyor. Animasyon ve oyun tasarımı alanlarını tek bir bölüm hâlinde yer veren üniversite, Doğu Akdeniz Üniversitesi. Bölüm SÖZ alanından öğrenci alıyor ve 4 yıllık eğitimden sonra mezun veriyor. Dijital oyun tasarımı ise Sayısal alandan öğrenci alıyor. Bunun temel sebebi ise oyun tasarımı içinde yazılım ve kod bilgisinin istenmesi. Her iki alanda da istenilen beceri ve yetkinlikleri araştırdıktan sonra, tercihinizi daha doğru yapabilirsiniz.  Dijital Oyun Tasarımı Alanları Oyun tasarımı, yeni nesil iş alanları açısından en popüler ve gözde bölümlerden biri. Ülkemizdeki üniversiteler de oyun tasarımı sektörüne nitelikli ve yetkin dijital oyun geliştiricisi yetiştiriyor. Her ne kadar bu alanlarda eğitim verilse de ülkemizde epey yeni bir alan, oyun tasarımı. Buna rağmen oyun tasarımı bölümü, mezunlarına sağladığı olanaklarla sektöre büyük katkı sunabiliyor. Oyunlara belli bir merakınız ve ilginiz varsa dijital oyun tasarımı bölümü, oyun üretiminin arka planında yer almanızı kolaylaştıracaktır. Bölüm için sıralama ve puandan önce bu alana ilgi duymanız ve oyun üretimine yönelik az çok bilgi sahibi olmanız beklenir. Lisans dönemi boyunca oyun tasarımına yönelik uygulamalı derslerle tanışacağınız için bölüm pratiklerine aşina olmanız gerekebilir. Yani oyunlarla ilgili bir fikrinizin ve belli bir altyapınızın olması sizin yararınıza olacaktır. Bununla birlikte dijital oyunlarla ilgili bilginiz sadece oyun oynama düzeyinde kalmışsa bölümde kendinizi geliştirmeye yönelik uygulamalar da söz konusu.  Dijital oyun tasarımı bölümü, geneli İstanbul'daki Özel Üniversiteler bünyesinde yer alıyor. Üniversite puan sisteminde SAY alanından öğrenci alan bölüm, tasarım ve yazılım bilgi ve pratiğine yönelik dersleri içeriyor. Oyun üretimi için gerekli kodlama ve programlama dilleri, bölüm içinde geniş yer kaplıyor. Özellikle C# eğitimiveriliyor ve Unity, Unreal, CryEngine gibi oyun motorlarını kullanmaya yönelik uygulamalar yer alıyor. Bölüm kendi içinde de tasarım ve kodlama alanlarını yoğunlaşmanızın önünü açıyor. Hangi alanda kendinizi geliştirmek istediğinize bölümü okurken karar verebiliyorsunuz. Tabii öncesinde iki alanda da temel uygulamaları gerçekleştirebilecek donanıma sahip olmanız gerek. Şunu da söylemeden geçmemek gerek ki oyun geliştirmek ve oyun sektöründe yer almak için üniversite okumanız şart değil. Sadece bu alanda fikir ve uygulama bilgisine sahip olarak kendinizi bu alanda ifade edebilecek pratiği göstermeniz beklenir.  Animasyon ve Oyun Tasarımı İş İmkânları Animasyon ve oyun tasarımı, geleceği olan ve yaratıcı mesleklere de ev sahipliği yapan iki ayrı bölümdür. Daha önce de belirtiğimiz üzere bu alanda çalışmak isteyenlerin bölümü okuması gerekmez. Günümüzde eğitim seçeneklerinin çokluğu, üniversite okumanızı gerektirmeyebiliyor. Temel uygulama ve bilgileri, rahatlıkla online eğitim, kurs ve video içerikleriyle edinebiliyorsunuz. Yazılım ve bilişim eğitimleri ile uzmanlaşmak istediiniz alana yönelebilirsiniz. Animasyon ve oyun tasarımı, bugünü ve geleceği olan alanlardır. Sektör içinde icra edebileceğiniz pek çok meslek de vardır. Sektör çok geniş olduğundan kendinizi gösterebileceğiniz alanı önceden seçmeniz gerekir. Çalışacağınız alana ve iş yüküne göre de maaş aralığı değişmektedir. Animasyon alanında; sinema sektörü, reklam, çizgi film, animasyon yapımı ve yönetmenliği, sanat yönetmeni, tasarım işlerini yapabileceğiniz ajanslar ve şirketler vardır. Oyun tasarımında ise oyun firmalarında; sanat yönetmeni, oyun yazarlığı, yazılımcı,iş geliştirme, oyun pazarlama uzmanı, karakter tasarımcısı, ses ve görüntü yönetmeni ve grafik tasarımcı görevlerinde bulunuluyor. Genellikle bu alanlarda deneyime ve beceriye göre yüksek gelir elde edebiliyorsunuz. Çalışacağınız firma ya da ajansa göre maaş aralığı değişse de asgari ücretten fazlasını alabiliyorsunuz. Animasyon ve oyun tasarımı mezunları ve bu alanda çalışanların maaşları, 3000 TL 'den az olmuyor. İşlerinizin yoğunluğu ve deneyiminize göre de 5000 TL ile 10000 TL aralığında gelire sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kendi iş yerinizi kurmanız ve networking çalışmalarınıza hız kazandırmanız durumunda bahsedilen yüksek gelirleri elde edebilirsiniz. Animasyon ve oyun tasarımı nedir? Animasyon ve oyun tasarımı birbiri ile ilişkili iki farklı alandır. Animasyon, sinema sektöründe kendine ayrı bir alan açan geniş bir bölümdür. Oyun tasarımı ise oyun şirketlerinde, oyun tasarımı ve geliştiricisi görevlerinin var olduğu bir alan. Animasyon ve dijital oyun tasarımı iş imkânları nelerdir? İki sektör de geniş iş imkânlarına sahip. Animasyon ve film şirketleri, reklam ajansları, oyun şirketleri, tasarım ajnasları gibi pek çok mesleği yapabileceğiniz olanaklar söz konusu. Tasarım ve kodlamayı içeren tüm işlerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Animasyon ve oyun tasarımı sektörü tahmini maaş aralığı ne kadardır? Öncelike bu alanda deneyim ve beceriler önemsenmektedir. İyi bir teknik eğitim ve edindiğiniz yetkinlikler sonucu asgari ücretin üstünde bir maaşa sahip olabilirsiniz. Artan deneyim ve iletişim ağınıza göre de 5000 TL üzerinde bir gelir elde edebilirsiniz.
C# ile Neler Yapılabilir
C# ile Neler Yapılabilir
C# geçmeden önce yazılım ya da programlama hakkında kısa bir tarihi yolculuk yapalım. Yazılımın tarihine baktığımızda 1950’li yıllara dayandığını görebiliyoruz. Yazılım aslında bir programlama dili olarak bilinir. Programlama dili ilk olarak bir kadın tarafından bulundu. Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce programlama bir kadın tarafından icat edildi. Ada Lovelace tarafından “Analytical Engine” isimli piyasaya sürülen programlama dili tarihe geçmiştir. Yazılımı bir çok tarihçi kabul etmiştir. Kadın yazılımcının başarısı bir çok kişi tarafından takdir edilmiştir. Yazılım söylenenlere göre 1883 yılında ortaya çıkmıştır Bir asırda geçkin yazalım adeta bugünleri ışık tutmuştur. 1883 yılından sonra ise programlama dili daha fazla kullanmıştır. Geniş kapsamlı yazılımlar 1950’li yıllarda kendini göstermiştir. 1957 yılında IBM firması ilk programlama dilini ortaya çıkarmıştır. Bu yıldan sonra peşin sıra yeni yazılım sistemleri geliştirilmiştir. 1972 senesine geldiğimizde ise C meydana gelmiştir. Microsoft 2000 yılında ise, piyasaya C# programlama dilini tanıttı. Programlama dilinde bir çok hatayı kaldıran yazılım dili geliştirdi. Günümüzde 150’den fazla yazılım ya da diğer adıyla programlama dili olduğu söylenmektedir.  Yazılımlar sayesinde insanların hayatları da kolaylaştı. Gelişen teknolojiyle beraber insanların ihtiyaçları da birer birer giderildi. Biz insanlar olarak yaptığımız en büyük olay hayatımızı kolaylaştıracak icatlar bulmak. İcaatın çıkış noktası ise, tamamen ihtiyaca bağlıdır. Örneğin elektrik ihtiyacımız olduğu için bulunmuştur ya da araba bir ihtiyaç sonrası bulmuştur. Yazılım kendini sürekli zaman içinde geliştirilmiştir. Bazı programlama dilleri yeni olsa da gelişim süreleri ve güncellemeleri değişkenlik göstermiştir. Şu gerçeği de unutmamak gerekir; programlama sayesinde insanların hayatı daha da kolaylaşmıştır. 20. yüzyıl sonrası yazılım ile beraber insanlar için daha önemli hale gelmiştir. Yazılımlar bir çok şeyle entegre edilerek hayatımıza kazandırılmıştır. Şimdi gelelim asıl konumuza. C# nedir? C sharp ile neler yapabiliriz? C# Nedir? C sharp, tamamen Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Ve çıkış noktası C programlama dilidir. Yazılım yeni nesil programlama dilini içermektedir. Programlama dili .net teknolojisi için geliştirilmiştir. .Net Framework yine Microsoft tarafından ortaya çıkarılmıştır. Teknolojinin asıl amacı, açık internet protokolleridir. Geliştirme üzerine inşa edilmiş bir programdır. C sharp iki yazılımdan bir araya gelmiştir. C ve C ++ programlarından etkileşime girerek bir araya gelmiştir. Yazılım ayrıca Java ile birçok özelliği birlikte taşır. Program, Anders Hejlsberg öncülüğünde yapılmıştır. C #, C ve C ++ programlarında yaşanan sıkıntıları çözmek için üretilmiştir. Yazılım nesli yönelimli programlama yapabilmek için farklı eklentileri almıştır. Nesne yönelimli programlama dilinde aktif katkıda bulunan yazılım olarak bilinir. Bazıları tarafından .Net formunun ana dili olarak da kabul edilir. C# .Net için orta seviyede sayılabilecek bir programlama dilidir. Bu sayede hem insan algısını hem de makineler oluşunda eşit seviyede yaklaşır. Aslında orta seviyeden kasıt programlamanın dili değil, makine ile yapılan konuşma dillerini temsil eder. Buna örnek verecek olursak, günlük insanların yaşantılarında konuşma biçimini söyleyebiliriz. Konuşma biçimlerini yakın şekilde ifade eden yazılı durumlardır. Programın çalışması için bağlanıldığı bilgisayarlarda framework kurulu olması gerekir. C Sharp Özellikleri C sharp ile basit, modern ve temalar nesneye yönelik programlama dili tasarlanmıştır. Yazılımın kullanımı oldukça kolaydır. Yazılım ile beraber birçok program daha verimli kullanılmaktadır. Programlama dili sunucu ve gönüllü sistemler için tasarlanmıştır. Önce C sharp uzun vadede yapılacak uygulamalar için oldukça uygun ve sağlamdır. Programlama dili tamamen nesneye yöneliktir. C Sharp ile Yapabileceklerimiz C sharp ile istediğiniz birçok uygulamayı ve programlamayı yapabiliriz. Kodlama sayesinde C# ile yapılamayacak işlem yoktur. Yapılacaklar birazda insanın hayal gücüne bağlı. Kafanızda tasarladığınız ve yapmak istediğiniz işlemleri yapmak mümkün. Microsoft'un geliştirdiği yazılım ile birlikte en modern programlama ve kodlama yapılabilir. Yazılım güncel olması ve kendini yenilemesi C sharp programını daha da avantajlı kılıyor. Bu arada yazılım, en son güncellemesi 23 Eylül 2019 yılında geldi. Şimdi yazılım ile neler yapabiliriz, bunları sıralayalım. Mobil Programlama: C# ile mobil programlamaları yapılabilir. Günümüzün belki de en çok yapılan yazılım çeşidi. Akıllı cihazların çoğalmasıyla beraber mobil uygulamaların önemi arttı. Bu yüzden birçok yazılımcı, programlama dillerini kullanarak uygulama üretir. C sharp ile Windows tabanlı işletim sistemlerine uygulama üretmek mümkün. Ancak Windows tabanlı telefonlar piyasada fazla yer almıyor. Uygulama geliştiriciler, tarafından da fazla tercih edilmemesine neden oluyor. Windows işletim sistemleri diğer cihazların yanında soluk kalıyor. Yine de Microsoft’un piyasaya sürdüğü programlama diliyle mobil uygulama yapabilirsiniz. Konsol Uygulamaları: Konsol yazılım çeşidinde amaç basit bir arayüz oluşturmaktır. MS - DOS ismiyle ifade edilen programların yaygın olmadığı zamanlarda basit bir arayüz olarak kullanılmıştır. Komut satırı penceresi üzerinden uygulama çalışmalarına izin verir. Web Servisleri: Data işlemleri için kullanılan sistemlerde uygulanır. Bu programlama da veri transfer metodu izlenir. HTTP ve XML kurallarıyla beraber internet ağına taşındığı sistemlerdir. Verilerin bir başka kişiye gönderilmesi işleminde bu programlama oldukça önemlidir. DLL Yapısı: Dinamic Link Library sözcüklerinin kısaltılmış harflerinden oluşur. Türkçe anlamı dinamik kütüphanelerdir. Yani dinamik kütüphaneler oluşturmak için kullanılan bir kod taktiğidir. DLL, sayesinde karmaşık kod yapıları ayrışır. Dinamik kütüphanesinde sürekli kod yazmak yerine sistemin kendisini çağırmak işi kolaylaştırır. Oyun Tasarımı Yapma: C# ile neredeyse tüm oyunlar için motor yapabilirsiniz. Tüm oyun motorları C sharp programlama dilini destekler. Günümüzde bu şekilde yapılan oyunları sayısı fazladır. Yazılımın alternatifleri olsa da bu konuda oldukça iddialıdır. Web ve Windows Form Uygulaması: Web form uygulaması ile Windows form uygulaması neredeyse aynı prensipte çalışır. Ancak yine de belli başlı farklılıkları yer alır. Windows formda grafiksel çalışmalar daha fazla yapılır. Web uygulamasını genellikle web tasarımcıları kullanır. Asp.NET uygulaması sayesinde onlarca kodlama daha rahat şekilde yapılır. Hem pratik hem de karmaşık değildir. C# Eğitimiyle Tecrübe Edinin Programlama öğrenmek isteyenlerin eğitim alması şart. Birey olarak kendi çabalarınla öğrenmek de elbette mümkündür. Ancak Enstitü gibi bir kolaylık varken, bence kendinizi zorlamanın anlamı yok. Herhangi bir yere gitmeden evden kolaylıkla C sharp eğitimi alabilirsiniz. Alanında uzman eğitmenlerin verdiği kurslarla programlamayı en ince ayrıntısına kadar öğrenmiş olursunuz. Kursun tamamlanmasının ardından yapılan sınav ile birlikte bir adet sertifika da verilmektedir. İş hayatı için öz geçmişinize bir başarı sertifikası ekleyebilirsiniz. C# programlama dili tüm alanlarda kullanılabilir mi? C# programlama hemen hemen her alanda kullanılabilir. Yazılım oldukça geniş bir ağa sahiptir. Mobil uygulamalar başta olmak üzere, web, konsol ve oyun gibi birçok platformda programı kullanmak mümkün. Programlama dili ilk olarak ne zaman ortaya çıktı? Programlama ya da yazılım ilk olarak 1957 senesinde ortaya çıktı. Bir kadın tarafından programlama geliştirilmiştir. Ada Lovelace, yaptığı atılım ile beraber adeta tarihe geçmiştir. Programlama eğitimi faydalı olur mu? Alacağınız C sharp programı sizler için yararlı olacaktır. Bireysel çalışmadan ziyade uzman kişilerden alacağınız eğitim, öğrenmeyi daha da hızlandırır. Verilen sertifika ile beraber eğitimi başarılı şekilde tamamlamış olursunuz.
Ücretsiz Python Dersleri
Ücretsiz Python Dersleri
Günümüzdeki teknolojik yenilenmeler gösteriyor ki programlama, artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Hemen hemen her alanda programlama dilleri ile komuta edilen makineler görmek mümkün. Yani programlama dilleri için insan mantığının makinelere uyarlanmasının etkili bir yolu diyebiliriz. Python programı da 90’lı yılların başında ortaya çıkan bir programlama dilidir. Hollandalı girişimci Guido Van Rossum tarafından geliştirilmiştir. Python programı; nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil şeklinde tanımlanmaktadır. Bir dilin yüksek seviye bir dil olması kullanıcı mantığına yakın olması demektir. Ve bu durum, insanların programı kullanmaya kolay entegre olmasını sağlar. Python programı yüksek seviye bir dildir ve bu sayede birçok programlama diline göre öğrenmesi daha kolaydır. Python ile ihtiyaç duyduğunuz pek çok işi, az sayıda kod satırı ile başarabilirsiniz. Masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, veri analizi ve görselleştirme uygulamaları gibi birçok programı Python ile kolaylıkla yazmanız mümkün. Python yorumsal olarak tanımlanan programlama dilleri arasındadır. Yani C ve C++ gibi dillerin aksine derlenmeye gerek olmadan çalıştırılabilir bir yapıya sahiptir. Python programı, basit bir söz dizimine sahiptir. Bu özelliği sayesinde ise program yazmak daha kolay ve keyifli hale gelmektedir. Yine bu özelliği sayesinde başkalarının yazdığı programlar daha rahat anlaşılabilmektedir. Python programlama dili, özellikle yeni başlayanlar için ideal bir seçim olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun nedeni Python programı öğrenmenin daha basit oluşudur. Python kullanarak program geliştirmeye yeni bir adım atmış olan herkes hızlı ve basit şekilde ilerleme kaydedebilir. Diğer karmaşık dillere göre sadelik söz konusu olduğunda, en önde yer almaktadır. İsminin az duyulmasına rağmen, Python programı yazılımcılar arasında oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Programlama dilleri arasında en hızlısı olmasa da çoklu platformlarda kullanılabilmesi Python programının rakipleri arasında bir adım önde olmasını sağlamaktadır. Ücretsiz Python Dersleri Online Alınabilir mi? Python programı için iyi bir başlangıç yapmanın en iyi yolu elbette günümüz şartlarında online eğitimlerdir. Kodlamaya sıfırdan başlayanlar ya da Python programlama dilini öğrenmek isteyenler uzaktan eğitim şeklinde ücretsiz Python dersleri alabilirler. Uzaktan eğitim sektöründe başarılı eğitimlere imza atan Enstitü bünyesindePython eğitimi için online kayıt yapabilirsiniz. Bu sayede son zamanların en popüler yazılım diliyle kolay ve etkili yoldan tanışma avantajını yakalamış olursunuz. Daha önce programlama ile yollarınız kesiştiyse ve devam edemediyseniz öğrenimi diğer yazılım dillerine göre daha kolay olan Python ile yolunuzda daha istikrarlı olmayı başarabilirsiniz. Python öğrenmek günümüzde oldukça avantajlıdır. Yazılım geliştirme maliyetlerini düşürdüğü için işletmelerin de gözdesi haline gelen bu programı ücretsiz Python dersleri alarak öğrenmeniz mümkün. Python programlama dilini iyi seviyede kullanabilen programcılar için sektörde, iş istihdamı oldukça fazladır. Size kodlama serüveninizde başlangıç yaptıracak ve sonrası için rehberlik edecek bu ücretsiz Python eğitimi sayesinde kişisel gelişim için de altın değerinde bir katkı sağlamış olacaksınız. Peki, ücretsiz Python dersleri ile neler öğreneceksiniz? Yazılım dillerinin temelini oluşturan algoritma bilgileriyle başlayarak Python diline özgü tüm yapıları eğitim sonunda öğrenmiş olacaksınız. Python Programlama Dili Nedir ve Ne İşe Yarar? Python programı kısaca az kod ile çok şey yapmaya olanak sunan bir programlama dilidir. Bu durum Python ile program geliştirmeyi daha kolay hala getirmektedir. Python içerisinde veri yapıları, fonksiyonlar gibi program yazarken ihtiyaç duyacağınız pek çok şey hazır olarak size sunulmaktadır. Böylece yazdığınız programlardaki problemleri bulmak için diğer programlama dillerinde olduğu gibi en ince ayrıntısına kadar irdelemek zorunda kalmazsınız. Python ayrıcalığı ile size sunulan altyapı sayesinde çok seri olarak program yazabilme şansına sahip olursunuz. Python neredeyse her tür platformda çalışabilen güçlü bir programlama dilidir. Windows, Linux, Unix, Mac, Symbian gibi platformlarda rahatça Python üzerinde çalışabilirsiniz. Python dili sahip olduğu avantajlar ile günümüzde popülerliğini sürdürmektedir. Google, Youtube, Yahoo gibi kuruluşlar Python programcılarına her zaman ihtiyaç duymaktadır. Yani Python programını iyi seviyede bilmek aynı zamanda sizin için yeni bir iş imkanı demektir. Kendinize iş dünyasında yeni kapılar açmak istiyorsanız online olarak ücretsiz python dersleri alabilirsiniz. Python programı basit bir dil değildir. Yani diğer dillere göre kolay öğrenilebilir olması onun işlevlerini basit gibi algılamanıza neden olmamalıdır. Oluşturulan scriptlerin ve otomasyon programlarının çoğu Python kod şemalarını kapsasa da, Python ayrıca, hem bağımsız uygulamalar hem de web hizmetleri olarak profesyonel kalitede yazılımlar oluşturmak için kullanılır. Python programlama dili veri bilimi, makine öğrenimi, sistem otomasyonu, web ve API geliştirme ve daha fazlası için bir temel yapıdır. Bununla birlikte son yıllarda Python modern yazılım geliştirme, altyapı yönetimi ve veri analizinde birinci sınıf bir programlama dili olarak ön plana çıkmıştır. Web uygulaması oluşturma ve sistem yönetiminde önemli rol alma, veri analizleri ve makine öğreniminde gözde bir dil olarak ün kazanmıştır. Python Programı Avantajları Nelerdir? Python programı, hem güçlü bir standart kütüphaneden hem de üçüncü taraf geliştiricilerden edinilen bilgilerin de kolayca kullanılabildiği kütüphanelerden destek alır. Bu sayede son zamanlarda bu kadar üstün bir başarıya sahip olması kaçınılmaz olmuştur. Bu programlama dili, onlarca yıllık gelişmenin yanı sıra açık kaynak kodlu oluşuyla yapılan katkılar sonucu daha da zenginleştirilmiştir. Python programının avantajlı yönlerinden biri de dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Nesne tabanlı bir programlama dili olarak kullanıldığı için dildeki her şey, işlevler ve modüller de dahil olmak üzere, nesne olarak ele alınmaktadır. Bu sayede kullanılan nesneler, üst düzeyde kod yazmayı daha da kolay hale getirmektedir. Programcılar, karmaşık nesne manipülasyonlarını yalnızca birkaç satır kod ile gerçekleştirebilir. Gelecekte yapay zeka uygulamaları, web uygulamaları, örümcek türü yazılımlar, veri analizi, ağ ve soket programlama gibi alanlarda görev almak isteyenler için Python programı parlayan bir yıldız durumundadır. Ücretsiz Python dersleri sayesinde Python programlama için başlangıç yapmak akıllıca bir adım olabilir.Python programlama dilinin başlıca avantajları: Python, açık kaynak kod lisanslı bir programlama dilidir. Bu sayede kullanıcılar Python’u özgür ve ücretsiz şekilde kullanabilir. Phyton programı high level bir programlama dilidir. Yani bilgisayar dilinden uzak dolayısıyla kullanıcı diline daha yakın bir dildir. Bu da python programı öğrenmesini daha kolay yapar. Python programı, programlamaya yeni başlayanların kolaylıkla öğrenebileceği yazılım dillerinin başında gelir. Diğer yazılım dillerine kıyasla daha hızlı yazıma imkân sağlayan bir programlama dilidir. Bu özelliği program geliştirme süresini kısaltır. Kullanıcılar, python’un  bu özelliği sayesinde zaman kaybı yaşamaz.  Karmaşık bir kod düzeni yerine daha düzenli bir kod yapısına sahiptir. Kod yapısının sade oluşu sayesinde kolay okunup anlaşılabilen ve çözümlenebilen bir programlama dili kabul edilir. Python neredeyse her tür platformda çalışabilen bir dilidir. Windows, Linux, Unix, Mac, Symbian gibi işletim sistemlerinde problemsiz bir şekilde çalışmaktadır. Python; web programlama, görüntü işleme, örümcek türü yazılımlar, veri analizi, bilimsel alanlar, ağ ve soket programcılığı, sistem yönetimi, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi birçok alanda kullanılabilir. Python programlama dili nedir? Python programı; nesne yönelimli, yorumsal, modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dil şeklinde tanımlanmaktadır. Sade kod dizilimine sahiptir. Karmaşık olmayışı öğrenilmesini, diğer yazılım dillerine kıyasla kolay hale getirmiştir. Ücretsiz python dersleri almak mümkün mü? Günümüz şartlarında online eğitimler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Enstitü bünyesinde python dersleri almanız mümkün. Katılımcılardan ilk 500 kişiye eğitim ücretsiz verilmektedir, 500’den sonraki katılımcılar ise uygun bir fiyata bu eğitime katılma şansına yine sahiptir. Python programlama ile neler yapılabilir? Python’un diğer dillere göre kolay öğrenilebilir olması onun işlevlerini basit gibi algılamanıza neden olmamalıdır. Python, hem bağımsız uygulamalar hem de web hizmetleri olarak profesyonel kalitede yazılımlar oluşturmak için kullanılmaktadır. Python programlama dili veri bilimi, makine öğrenimi, sistem otomasyonu, web ve API geliştirme ve daha fazlası için bir temel yapıdır.