Blog'dan Yazılar

Sizler için profesyonel yazarlarımız ile hazırladığımız makalelerimizi okuyun ve kendinizi geliştirin.

Azure’da CentOS tabanlı bir sanal makine hazırlama
Azure’da CentOS tabanlı bir sanal makine hazırlama
CentOS tabanlı bir Linux işletim sistemi içeren bir Azure sanal sabit diski (VHD) oluşturmayı ve yüklemeyi öğrenin. Azure için CentOS 6. x sanal makinesini hazırlama Azure için CentOS 7.0 + sanal makinesi hazırlama Önkoşullar Bu makalede, bir sanal sabit diske bir CentOS (veya benzer türev) Linux işletim sistemini zaten yüklemiş olduğunuz varsayılmaktadır. . Vhd dosyaları, örneğin Hyper-V gibi bir sanallaştırma çözümü oluşturmak için birden çok araç vardır. Yönergeler için bkz. Hyper-V rolünü yükleyip sanal makineyi yapılandırma. CentOS yükleme notları Lütfen Azure için Linux hazırlama hakkında daha fazla ipucu için bkz. Genel Linux yükleme notları . VHDX biçimi Azure ‘da desteklenmiyor, yalnızca sabıt VHD. Hyper-V Yöneticisi ‘Ni veya Convert-VHD cmdlet ‘ini kullanarak diski VHD biçimine dönüştürebilirsiniz. VirtualBox kullanıyorsanız, disk oluştururken dinamik olarak ayrılan varsayılan değer tersine, sabit boyutun seçilmesi anlamına gelir. Linux sistemini yüklerken, LVM yerine standart bölümler kullanmanız önerilir (genellikle çoğu yükleme için varsayılan değer). Bu, özellikle de bir işletim sistemi diskinin sorun giderme için başka bir özdeş VM ‘ye bağlanması gerekiyorsa, kopyalanmış VM ‘lerle LVM adı çakışmalarını önler. LVM veya RAID veri disklerinde kullanılıyor olabilir. UDF dosya sistemlerini bağlamak için çekirdek desteği gereklidir. Azure ‘da ilk önyüklemede sağlama yapılandırması, konuğa bağlı olan UDF biçimli medya aracılığıyla Linux VM ‘ye geçirilir. Azure Linux Aracısı, yapılandırmasını okumak ve VM ‘yi sağlamak için UDF dosya sistemini bağlayabilmelidir. Linux çekirdek sürümleri 2.6.37, Hyper-V üzerinde daha büyük VM boyutlarına sahip NUMA ‘yı desteklemez. Bu sorun öncelikle yukarı akış Red Hat 2.6.32 çekirdeğini kullanarak eski dağıtımları etkiler ve RHEL 6,6 (Kernel-2.6.32-504) içinde düzeltilmiştir. 2.6.37 ‘den eski olan özel çekirdekler çalıştıran sistemler veya 2.6.32-504 ‘ den eski RHEL tabanlı çekirdekler, numa=off grub. conf içindeki çekirdek komut satırında önyükleme parametresini ayarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Red hat KB 436883. İşletim sistemi diski üzerinde takas bölümü yapılandırmayın. Bunun hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki adımlarda bulabilirsiniz. Azure ‘daki tüm VHD ‘ler, 1 MB ‘a hizalanmış bir sanal boyuta sahip olmalıdır. Bir ham diskten VHD ‘ye dönüştürme yaparken,, dönüştürmeden önce ham disk boyutunun 1 MB ‘ın katı olduğundan emin olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Linux yükleme notları . CentOS 6. x Hyper-V Yöneticisi ‘nde sanal makineyi seçin. Bağlan ‘ a tıklayarak sanal makine için bir konsol penceresi açın. CentOS 6 ‘ da, NetworkManager, Azure Linux Aracısı ‘nı kesintiye uğratabilirler. Aşağıdaki komutu çalıştırarak bu paketi kaldırın:BashKopyalasudo rpm -e --nodeps NetworkManager Dosyayı oluşturun veya düzenleyin /etc/sysconfig/network ve aşağıdaki metni ekleyin:KonsolKopyalaNETWORKING=yes HOSTNAME=localhost.localdomain Dosyayı oluşturun veya düzenleyin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ve aşağıdaki metni ekleyin:KonsolKopyalaDEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=dhcp TYPE=Ethernet USERCTL=no PEERDNS=yes IPV6INIT=no Ethernet arabirimleri için statik kurallar oluşturmaktan kaçınmak için uıdev kurallarını değiştirin. Bu kurallar Microsoft Azure veya Hyper-V ‘ d a bir sanal makine kopyalanırken sorunlara neden olabilir:BashKopyalasudo ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules sudo rm -f /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules Aşağıdaki komutu çalıştırarak ağ hizmetinin önyükleme zamanında başlamasını sağlayın:BashKopyalasudo chkconfig network on Azure veri merkezleri içinde barındırılan OpenLogic yansıtılarını kullanmak istiyorsanız, /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo dosyayı aşağıdaki depolarla değiştirin. Bu, Azure Linux Aracısı gibi ek paketleri de içeren [OpenLogic] deposunu ekler:KonsolKopyala [base] name=CentOS-$releasever – Base #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #released updates [updates] name=CentOS-$releasever – Updates #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$releasever – Extras #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #additional packages that extend functionality of existing packages [centosplus] name=CentOS-$releasever – Plus #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/centosplus/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #contrib – packages by Centos Users [contrib] name=CentOS-$releasever – Contrib #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/contrib/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 ” style=”box-sizing: inherit; font-family: SFMono-Regular, Consolas, “Liberation Mono”, Menlo, Courier, monospace; font-size: 1em; outline-color: inherit; direction: ltr; position: relative; border: 0px; padding: 0px; display: block; line-height: 19px;”>[openlogic] name=CentOS-$releasever – openlogic packages for $basearch baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/openlogic/$releasever/openlogic/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=0 [base] name=CentOS-$releasever – Base #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #released updates [updates] name=CentOS-$releasever – Updates #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$releasever – Extras #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #additional packages that extend functionality of existing packages [centosplus] name=CentOS-$releasever – Plus #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/centosplus/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6 #contrib – packages by Centos Users [contrib] name=CentOS-$releasever – Contrib #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=contrib&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/contrib/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6  Not Bu kılavuzun geri kalanı, [openlogic] aşağıda Azure Linux aracısını yüklemek için kullanılacak en az depoyu kullandığınızı varsayacaktır. Aşağıdaki satırı/etc/yum.conf öğesine ekleyin:KonsolKopyala http_caching=packages Geçerli yum meta verilerini temizlemek ve sistemi en son paketlerle güncelleştirmek için aşağıdaki komutu çalıştırın:BashKopyala yum clean all CentOS ‘ın eski bir sürümü için bir görüntü oluşturmadığınız takdirde, tüm paketlerin en son sürümüne güncelleştirilmesi önerilir:BashKopyala sudo yum -y update Bu komut çalıştırıldıktan sonra yeniden başlatma gerekebilir. Seçim Linux Integration Services (LIS) için sürücüleri yükler.  Önemli Bu adım, CentOS 6,3 ve önceki sürümleri için gereklidir ve sonraki sürümler için isteğe bağlıdır.BashKopyala sudo rpm -e hypervkvpd ## (may return error if not installed, that's OK) sudo yum install microsoft-hyper-v Alternatif olarak, RPM ‘yi sanal makinenize yüklemek için LIS indirme sayfasındaki el ile yükleme talimatlarını izleyebilirsiniz. Azure Linux aracısını ve bağımlılıklarını yükler. Waagent hizmetini başlatma ve etkinleştirme:BashKopyala sudo yum install python-pyasn1 WALinuxAgent sudo service waagent start sudo chkconfig waagent on Walınuxagent paketi NetworkManager ve NetworkManager-GNOME paketlerini, adım 3 ‘ te açıklandığı şekilde kaldırıldıklarında kaldırır. Grub yapılandırmanızda çekirdek önyükleme satırını, Azure için ek çekirdek parametreleri içerecek şekilde değiştirin. Bunu yapmak için, /boot/grub/menu.lst bir metin düzenleyicisinde açın ve varsayılan çekirdeğin aşağıdaki parametreleri içerdiğinden emin olun:KonsolKopyala console=ttyS0 earlyprintk=ttyS0 rootdelay=300 Bu, tüm konsol iletilerinin ilk seri bağlantı noktasına gönderilmesini de sağlar ve bu da hata ayıklama sorunlarını gidermek için Azure desteğine yardımcı olabilir. Yukarıdaki ‘ a ek olarak, aşağıdaki parametrelerin kaldırılması önerilir:KonsolKopyala rhgb quiet crashkernel=auto Grafik ve sessiz önyükleme, tüm günlüklerin seri bağlantı noktasına gönderilmesini istiyoruz bir bulut ortamında yararlı değildir. crashkernelİsterseniz seçenek, istenirse yapılandırılmış olabilir, ancak bu PARAMETRENIN VM ‘deki kullanılabilir bellek miktarını 128 MB veya daha fazla azaltır ve bu da daha küçük VM boyutları üzerinde sorunlu olabilir.  Önemli CentOS 6,5 ve önceki sürümleri de çekirdek parametresini ayarlamış olmalıdır numa=off . Bkz. Red hat KB 436883. SSH sunucusunun, önyükleme zamanında başlayacak şekilde yüklendiğinden ve yapılandırıldığından emin olun. Bu genellikle varsayılandır. İşletim sistemi diskinde takas alanı oluşturmayın. Azure Linux Aracısı, Azure ‘da sağlamaktan sonra sanal makineye bağlı yerel kaynak diskini kullanarak takas alanını otomatik olarak yapılandırabilir. Yerel kaynak diskinin geçici bir disk olduğunu ve VM ‘nin sağlaması geri edildiğinde boşaltılıp boşaltıyacağını unutmayın. Azure Linux aracısını yükledikten sonra (önceki adıma bakın), aşağıdaki parametreleri /etc/waagent.conf uygun şekilde değiştirin:KonsolKopyala ResourceDisk.Format=y ResourceDisk.Filesystem=ext4 ResourceDisk.MountPoint=/mnt/resource ResourceDisk.EnableSwap=y ResourceDisk.SwapSizeMB=2048 ## NOTE: set this to whatever you need it to be. Sanal makinenin sağlamasını kaldırmak ve Azure ‘da sağlamak üzere hazırlamak için aşağıdaki komutları çalıştırın:BashKopyala sudo waagent -force -deprovision+user export HISTSIZE=0 logout Hyper-V Yöneticisi ‘nde eylem-> kapat ‘ a tıklayın. Linux VHD ‘niz artık Azure ‘a yüklenmeye hazırdır. CentOS 7.0 + CentOS 7 (ve benzer türetme) değişiklikleri Azure için bir CentOS 7 sanal makinesinin hazırlanması, CentOS 6 ‘ ya çok benzer, ancak dikkat edilmesi gereken birkaç önemli fark vardır: NetworkManager paketi artık Azure Linux aracısıyla çakışmayacaktır. Bu paket varsayılan olarak yüklenir ve kaldırılmadığını öneririz. GRUB2 artık varsayılan önyükleme yükleyicisi olarak kullanıldığından, çekirdek parametrelerini düzenlemeyle ilgili yordam değişmiştir (aşağıya bakın). XFS artık varsayılan dosya sistemidir. İsterseniz ext4 dosya sistemi hala kullanılabilir. Yapılandırma adımları Hyper-V Yöneticisi ‘nde sanal makineyi seçin. Bağlan ‘ a tıklayarak sanal makine için bir konsol penceresi açın. Dosyayı oluşturun veya düzenleyin /etc/sysconfig/network ve aşağıdaki metni ekleyin:KonsolKopyalaNETWORKING=yes HOSTNAME=localhost.localdomain Dosyayı oluşturun veya düzenleyin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ve aşağıdaki metni ekleyin:KonsolKopyalaDEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=dhcp TYPE=Ethernet USERCTL=no PEERDNS=yes IPV6INIT=no NM_CONTROLLED=no Ethernet arabirimleri için statik kurallar oluşturmaktan kaçınmak için uıdev kurallarını değiştirin. Bu kurallar Microsoft Azure veya Hyper-V ‘ d a bir sanal makine kopyalanırken sorunlara neden olabilir:BashKopyalasudo ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules Azure veri merkezleri içinde barındırılan OpenLogic yansıtılarını kullanmak istiyorsanız, /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo dosyayı aşağıdaki depolarla değiştirin. Bu, Azure Linux Aracısı için paketleri içeren [OpenLogic] deposunu da ekler:KonsolKopyala [base] name=CentOS-$releasever – Base #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #released updates [updates] name=CentOS-$releasever – Updates #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$releasever – Extras #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that extend functionality of existing packages [centosplus] name=CentOS-$releasever – Plus #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/centosplus/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 ” style=”box-sizing: inherit; font-family: SFMono-Regular, Consolas, “Liberation Mono”, Menlo, Courier, monospace; font-size: 1em; outline-color: inherit; direction: ltr; position: relative; border: 0px; padding: 0px; display: block; line-height: 19px;”>[openlogic] name=CentOS-$releasever – openlogic packages for $basearch baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/openlogic/$releasever/openlogic/$basearch/ enabled=1 gpgcheck=0 [base] name=CentOS-$releasever – Base #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/os/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #released updates [updates] name=CentOS-$releasever – Updates #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/updates/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that may be useful [extras] name=CentOS-$releasever – Extras #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck=1 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7 #additional packages that extend functionality of existing packages [centosplus] name=CentOS-$releasever – Plus #mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra baseurl=http://olcentgbl.trafficmanager.net/centos/$releasever/centosplus/$basearch/ gpgcheck=1 enabled=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7  Not Bu kılavuzun geri kalanı, [openlogic] aşağıda Azure Linux aracısını yüklemek için kullanılacak en az depoyu kullandığınızı varsayacaktır. Geçerli yum meta verilerini temizlemek ve tüm güncelleştirmeleri yüklemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:BashKopyala sudo yum clean all CentOS ‘ın eski bir sürümü için bir görüntü oluşturmadığınız takdirde, tüm paketlerin en son sürümüne güncelleştirilmesi önerilir:BashKopyala sudo yum -y update Bu komut çalıştırıldıktan sonra bir yeniden başlatma gerekli olabilir. Grub yapılandırmanızda çekirdek önyükleme satırını, Azure için ek çekirdek parametreleri içerecek şekilde değiştirin. Bunu yapmak için /etc/default/grub bir metin düzenleyicisinde açın ve GRUB_CMDLINE_LINUX parametresini düzenleyin, örneğin:KonsolKopyala GRUB_CMDLINE_LINUX="rootdelay=300 console=ttyS0 earlyprintk=ttyS0 net.ifnames=0" Bu, tüm konsol iletilerinin ilk seri bağlantı noktasına gönderilmesini de sağlar ve bu da hata ayıklama sorunlarını gidermek için Azure desteğine yardımcı olabilir. Ayrıca, NIC ‘ler için yeni CentOS 7 adlandırma kurallarını kapatır. Yukarıdaki ‘ a ek olarak, aşağıdaki parametrelerin kaldırılması önerilir:KonsolKopyala rhgb quiet crashkernel=auto Grafik ve sessiz önyükleme, tüm günlüklerin seri bağlantı noktasına gönderilmesini istiyoruz bir bulut ortamında yararlı değildir. crashkernelİsterseniz seçenek, istenirse yapılandırılmış olabilir, ancak bu PARAMETRENIN VM ‘deki kullanılabilir bellek miktarını 128 MB veya daha fazla azaltır ve bu da daha küçük VM boyutları üzerinde sorunlu olabilir. Yukarıdaki her başına bir kez düzenlemenizi tamamladıktan sonra /etc/default/grub , grub yapılandırmasını yeniden derlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:BashKopyala sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Görüntüyü VMware, VirtualBox veya KVM ‘den oluşturuyorsanız: Hyper-V sürücülerinin initramfs ‘ye eklendiğinden emin olun: Düzenleme /etc/dracut.conf , içerik ekleme:KonsolKopyala add_drivers+=" hv_vmbus hv_netvsc hv_storvsc " İnitramfs ‘yi yeniden oluşturun:BashKopyala sudo dracut -f -v Azure VM uzantıları için Azure Linux aracısını ve bağımlılıklarını yükler:BashKopyala sudo yum install python-pyasn1 WALinuxAgent sudo systemctl enable waagent Sağlamayı işlemek için Cloud-init ‘ i yüklemekKonsolKopyala yum install -y cloud-init cloud-utils-growpart gdisk hyperv-daemons # Configure waagent for cloud-init sed -i 's/Provisioning.UseCloudInit=n/Provisioning.UseCloudInit=y/g' /etc/waagent.conf sed -i 's/Provisioning.Enabled=y/Provisioning.Enabled=n/g' /etc/waagent.conf echo "Adding mounts and disk_setup to init stage" sed -i '/ - mounts/d' /etc/cloud/cloud.cfg sed -i '/ - disk_setup/d' /etc/cloud/cloud.cfg sed -i '/cloud_init_modules/a\\ - mounts' /etc/cloud/cloud.cfg sed -i '/cloud_init_modules/a\\ - disk_setup' /etc/cloud/cloud.cfg echo "Allow only Azure datasource, disable fetching network setting via IMDS" cat > /etc/cloud/cloud.cfg.d/91-azure_datasource.cfg <<EOF datasource_list: [ Azure ] datasource: Azure: apply_network_config: False EOF if [[ -f /mnt/resource/swapfile ]]; then echo Removing swapfile - RHEL uses a swapfile by default swapoff /mnt/resource/swapfile rm /mnt/resource/swapfile -f fi echo "Add console log file" cat >> /etc/cloud/cloud.cfg.d/05_logging.cfg <<EOF # This tells cloud-init to redirect its stdout and stderr to # 'tee -a /var/log/cloud-init-output.log' so the user can see output # there without needing to look on the console. output: {all: '| tee -a /var/log/cloud-init-output.log'} EOF Değiştirme yapılandırması, işletim sistemi diskinde takas alanı oluşturmaz. Daha önce Azure Linux Aracısı, sanal makine Azure ‘da sağlandıktan sonra sanal makineye bağlı yerel kaynak diskini kullanarak takas alanını otomatik olarak yapılandırmıştı. Ancak bu artık Cloud-init tarafından işlenirse, kaynak diski biçimlendirmek için Linux Aracısı ‘nı kullanmanız gerekir . değiştirme dosyasını oluşturmak için aşağıdaki parametreleri /etc/waagent.conf uygun şekilde değiştirin:KonsolKopyala sed -i 's/ResourceDisk.Format=y/ResourceDisk.Format=n/g' /etc/waagent.conf sed -i 's/ResourceDisk.EnableSwap=y/ResourceDisk.EnableSwap=n/g' /etc/waagent.conf Bağlama, biçimlendirme ve değiştirme oluşturmak istiyorsanız şunlardan birini yapabilirsiniz: VM ‘yi her oluşturduğunuzda bunu Cloud-init yapılandırması olarak geçirin Bir Cloud-init yönergesini, sanal makine her oluşturulduğunda bunu yapan görüntüye bir kez kullanın:KonsolKopyalacat > /etc/cloud/cloud.cfg.d/00-azure-swap.cfg << EOF #cloud-config # Generated by Azure cloud image build disk_setup: ephemeral0: table_type: mbr layout: [66, [33, 82]] overwrite: True fs_setup: - device: ephemeral0.1 filesystem: ext4 - device: ephemeral0.2 filesystem: swap mounts: - ["ephemeral0.1", "/mnt"] - ["ephemeral0.2", "none", "swap", "sw", "0", "0"] EOF Sanal makinenin sağlamasını kaldırmak ve Azure ‘da sağlamak üzere hazırlamak için aşağıdaki komutları çalıştırın:KonsolKopyala # Note: if you are migrating a specific virtual machine and do not wish to create a generalized image, # skip the deprovision step # sudo rm -rf /var/lib/waagent/ # sudo rm -f /var/log/waagent.log # waagent -force -deprovision+user # rm -f ~/.bash_history # export HISTSIZE=0 # logout Hyper-V Yöneticisi ‘nde eylem-> kapat ‘ a tıklayın. Linux VHD ‘niz artık Azure ‘a yüklenmeye hazırdır. Sonraki adımlar Artık Azure ‘da yeni sanal makineler oluşturmak için CentOS Linux sanal sabit diskinizi kullanmaya hazırsınız. . Vhd dosyasını ilk kez Azure ‘a yüklüyorsanız, bkz. özel bir diskten LINUX VM oluşturma.
vSphere Update Manager la ESXI Versiyonu Nasıl Güncellenir
vSphere Update Manager la ESXI Versiyonu Nasıl Güncellenir
Merhaba, Bu makalede ESXI host’ların Versiyon güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağından bahsedicem Öncelikle bu işlemleri yapmadan önce hostumuzu Maintance mode’a çektik Daha sonra Home > Update Manager >Server bölümünden ESXI images bölümünden Import Image diyerek Iso’muzu upload ediyoruz, daha sonra New Baseline ı seçip yeni Host Upgrade’i seçiyoruz. Baseline’a isim verdikten sonra Upload ettiğimiz Iso ile Baseline’ı ilişkilendiriyoruz. Kaydedip tamamlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra Custom Iso olarak eklenmiş oldu. Daha sonra Maintanace’e çekmiş olduğumuz host’a a gelip Update Manager Bölümünden Attach Baseline diyoruz Daha önce eklemiş olduğumuz Baseline’ı seçiyoruz İlgili Baseline Seçildikten sonra Remediate diyoruz Bu aşamada seçtiğmiz host üzerine yüklemek istediğimiz versiyon bilgilerini görüyoruz Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek devam ediyorum Bu işlemi daha Schedule etmek isterseniz bu bölümden ayarlana bilir Üzerindeki sanal makinaların power statleri ile ilgili olarka herhangi bir aksiyon almasını istemediğim için Do not change vm power state diyoruz Default’ta olduğu gibi değerleri next ile devam edebilirsiniz Pre-Check yaptıktan sonra finish diyerek güncelleştirme işlemini başlatıyoruz. SSH la yada cihaz üzerinden yapılan güncelleştirmelere göre biraz daha uzun sürdüğünü söyleye bilirim. Umarım faydalı olur.
VMware Template Nasıl Oluşturulur ?
VMware Template Nasıl Oluşturulur ?
Merhaba; Bu makalemde sizlere Vmware üzerinde Template oluşturma, oluşturduğumuz template’i kullanma konusundan bahsediyor olacağım VMware Template Nedir? Günlük hayatta yeni bir sanal makinalar kurmak çok uzun zaman alabilmekte Vmware Template sanal makineler oluşturulması ve zamandan kazanmak için kullanılan bir sistemdir. Template’in oluşturulma zamanına göre mevcutta kurulan programlar ve ayarlarla birlikte template’ten geri dönüle bilir. Gündelik hayattan bir örnek vermek gerekirse Bir IT operasyonu içerisinde test ya da diğer amaçlarla sık sık Server veya Desktop OS kurduğunuzu düşünelim. İşletim sisteminin kurulması, gerekli rol ve pachlerin kurulması ve sonra gerekli programların kurulması bu işlemler ortalama 1-2 saat zamanınızı (belki de daha uzun süreler) alacaktır. Template kullanmaktaki hedef bu zamanı harcamamanız. Bir kere bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar ihtiyacınız olduğunda hazırdaki template i kullanarak zamandan tasaraffur etmek. Yeni kurmuş olduğum Windows Server 2012 R2 Standart Ed. kurulu ilk adım olarak yeni kurmuş olduğum işletim sistemine SysPrep işlemi yapıyorum. Cd Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe İşlem tamamlanıp sunucum shutdown durumuna geçtikten sonra Vm’ımızı seçiyoruz ve Convert to Template diyoruz Şimdi bir template oluşturup deploy etmeden önce yapmamız gereken Spec oluşturmak,bunun için vCenter ekranından Customization Specifications Manager a geliyoruz New diyip yeni bir template Spec oluşturuyoruz.Bu Spec e isim verip devam ediyoruz. Bu ekranda Use the Virtual machine name’i seçiyoruz Elimizde Volume lisans varsa burdan girip template’imiz kurulurken otomatik olarak girilmiş şekilde getire biliriz. Administrator hesabına ait local password’ü oluşturuyoruz. Bölgesel ayarlarımızı yapıyoruz Domain bilgilerimizi giriyorum. Generate New SID diyoruz Ve temel ayarlarımız bitti. Burdan sonra Template i kullanmak için Vm and Template kısmından oluşturduğumuz template’i seçip deploy edebiliriz. Template’ten sanal makine oluştururken en çok yapılan hata heralde template’i Convert seçeneğini seçerek bozmak olmuştur.Elimizdeki Template’ten sanal makine yaratmak için Deploy Virtual Machine seçeneğini seçmemiz gerekiyor.
ESX CLI ile vSAN 6.7 Yönetimi nasıl yapılır?
ESX CLI ile vSAN 6.7 Yönetimi nasıl yapılır?
Bir önceki makalesmizde RvC kullanarak vSan disk analizlerini incelemiştik Bu makaledeyse ESXCLI kullanarak vSan sistemleri üzerinde yapabileceklerimizden bahsedeceğim. Aşağıdaki komutla ESXCLI ile vSan üzerinde görebileceğimiz bilgileri yapabileceğimiz aksiyonları görebiliriz.   esxcli vsan Komutu uyguladığınızda görebileceğiniz gibi bir çok opsiyon mevcut. Bazıları hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum hepsini anlatmak tahmin edebileceğiniz gibi çok uzun sürer esxcli vsan cluster Komutuyla Cluster hakkında bilgi almak ,cluster’a yeni host eklemek yada çıkartmak gibi işlemler mümkün. esxcli vsan debug Komutuyla vSan disklerinde, vSan nesnelerinde, cluster Resync’ında, vSan controller bilgisinde ve vSan üzerinde bulunan VMDK’larda hata ayıklama bilgisi almanıza olanak sağlar. esxcli vsan network Komutuyla vSan Cluster’ı içerisindeki hostların network yapılandırma bilgilerini görebilir ve değişiklikler yapabiliriz. esxcli vsan Policy Komutuyla vSan Cluster’ı üzerinde çalışan Policy’leri görebiliriz bildiğiniz gibi vSan ‘ın en büyük katma değerlerinden biri de diğer HCI çözümlerde olmayan SBPM özelliğidir. Yani Cluster içerisindeki sanal makinalarınızı sanal disk bazında ( raid 1 , raid 5 vs ) yönete bilirsiniz ve belkide en güzel yanıda bu işlemi yapmak için herhangi başka bir ara yüze ihtiyacınız yok sadece vCenter’ı kullanmak yeterli. esxcli vsan health Komutuyla vSan Cluster’ın sağlık durumunu görebilirsiniz esxcli vsan health cluster Bu ve daha bir çok komutla vCenter’a girmeden ESXICLI üzerinden bilgileri alabilir yada değişiklikler yapabilirsiniz. Komutların tamamına erişmek için aşağıdaki linki kullana bilirsiniz
RVC ile vSAN Disk İzleme nasıl yapılır?
RVC ile vSAN Disk İzleme nasıl yapılır?
vSan ortamını yönetmek ve sorunlarını gidermek için kullanılan yönetici ara birimine RVC (Ruby Vsphere Console) dir. RVC hem vCenter Server Appliance (VCSA) hem de vCenter Server’ın Windows sürümüyle birlikte gelir. RVC, yöneticilerin vCenter Sunucusu, cluster’lar, ana bilgisayarlar, depolama ve ağ durumunu sorgulamasını sağlayan programlanabilir bir arabirim olarak düşünebilirsiniz. VSan yöneticileri için, RVC kullanmak neredeyse kaçınılmazdır. RVC’yi vSan cluster yönetmek, sorun gidermek ve önemli miktarda bilgi görüntüleme imkânı bulunmaktadır. RvC komutunu kullanarak vSan kümesini yönetme ve sorunlarını giderme hakkında bazı bilgiler paylaşıcam.   RVC Komutlarını Kullanarak VSAN Disklerini İzleme VSan cluster ve VSan diskini izlemek ve sorunlarını gidermek için birçok RVC komutu vardır. RVC komutlarını kullanarak VSan disklerini izlemek için bazı önemli komutları listeleyeceğim. vsan.disks_info vsan.disks_info ~ / computer / clustername / hosts / hostname / Bu komut ESXi ‘da çalışan her disk hakkında, hem manyetik disklerde (MD) hem de SSD bilgileri görüntüler. Bu komutla hangi diskin hangi vSan disk grubu tarafından kullanıldığını görebiliriz aynı zamanda “InUse” sekmesinde “vSan Format Versiyon“‘unu görebiliriz. vsan.disks_stats vsan.disks_stats ~/computers/clustername/ Bu komut, cluster’daki diskler hakkındaki bilgileri gösterir; mevcuttaki manyetik disk veya SSD disklerin adetini, disk üzerinde ne kadar bileşen bulunduğu, disk kapasitesi, ne kadarının kullanıldığı, Object Space Reservation ilke ayarı, sağlığı uygunsa ve disk formatının sürümü hakkında bilgi verir. vsan.cmmds_find vsan.cmmds_find {cluster | host} {, -t, --type} {-u, uuid} {-o, --owner} {-h, --help} Bu komut, yalnızca Disk UUID bilindiğinde vSan’daki bir nesne veya bileşen hakkında ek bilgi görüntüler. RVC’den “cmmds-tool find” e düşük seviyede erişim sağlar