Blog'dan Yazılar

Sizler için profesyonel yazarlarımız ile hazırladığımız makalelerimizi okuyun ve kendinizi geliştirin.

Sql Komutlarından View Oluşturma Ve Faydaları, Myadminde Gösterimi
Sql Komutlarından View Oluşturma Ve Faydaları, Myadminde Gösterimi
View Oluşturmanın YararlarıVeri güvenliği;Veri tabanı içinde bulunan tablolardaki bazı sütunlarda bulunan bilgilerin, herkes tarafından görülmesi istenmeyebilir.Örneğin, personelin maaşlarının herkes tarafından listelenebilir olması mahsurlu olabilir. Bu durumda, Personel adlı temel (base) tablodan, persview adlı bir view oluşturulabilir.          CREATE VIEW persview          AS SELECT sicil,sos_g_no,ad,soyad,dog_tar,adres,cinsiyet,bol_no,yon_s_g_n          FROM Personel;   persview adlı view, herkesin kullanımına açık, Personel adlı temel (base) tablo ise, yetkili kişiler dışındakilere, erişilemez  hale getirilirse, maaşların herkes tarafından erişilebilir bilgi olması önlenmiş olur.      Bir view’den bilgi listelenmesi temel tablodan bilgi listelenmesinden farklı değildir.       SELECT *      FROM persview;   persview’den maaşlar hariç, tüm personel bilgileri listelenecektir. Bir temel tablodan bir view oluşturulurken, temel tablodaki aynı sütun (alan) isimlerini kullanmak zorunda değildir. Örneğin, Parça adlı ve par_no, par_ad, pr_no, fiyat ve ağırlık adlı sütun (alan) isimlerini içeren tablo kullanılarak oluşturulan parview içinde, par_no yerine parc_no, fiyat yerine fiy ve ağırlık yerine ağır isimleri kullanılmıştır:      CREATE VIEW      Parview(parc_no,fiy,ağır)      AS SELECT par_no,fiyat,ağırlık      FROM Parça;   Sorgulamanın daha basit hale gelmesiKarmaşık sorgulamalarda, bazı SELECT komutlarının sonuçları diğer SELECT komutlarınca kullanıldığında, sorgulamanın düzenlenmesinde yanlışlıklar yapma olasılığı artar.Karmaşık sorgulamalar, VIEW özelliği kullanılarak daha basit hale getirilebilir. Burada temel fikir şudur: Madem ki bir view, bir sorgulama sonucu elde edilen bilgiyi (tabloyu) isimlendirerek elde edilen bir virtüel tablodur; o halde karmaşık SELECT komutu içinde, sonucu kullanılacak başka bir SELECT komutu kullanmak yerine, bu sonucu bir view olarak isimlendirerek, view adını kullanmak. Bazı durumlarda ise, işletmenin veri tabanı uygulamasında çok sık olarak sorulan karmaşık soruları bir view yapısı içinde saklayarak, daha sonra aynı tip sorgulamalar için bu view yapısını kullanarak daha basit ifadeler kullanmakta olasıdır.Örnek: Satış bölümünde çalışan personelin herhangi birinden daha düşük maaş alan ve mühendislik bölümünde çalışan kişileri listelemek.            SELECT *            FROM Personel            WHERE maas<ANY(SELECT maas                             FROM Personel                              WHERE bol_no=2) AND            bol_no=1;         (Satış bölümü kodu 2 ve mühendislik bölümü kodu ise 1 kabul ediliyor.)Şimdi bu örneğin tablosu bir view olarak saklanırsa:      CREATE VIEW S1view      AS SELECT *      FROM Personel      WHERE maas<ANY(SELECT maas                        FROM Personel                         WHERE bol_no=2) AND      bol_no=1;   bundan sonra aynı tip sorgulama için sadece     SELECT *    FROM S1view;   yazmak yeterli olacaktır.Sadece view kullanılarak gerçekleşebilen sorgulamalarBir tablodan elde edilecek  bilgiler için, iki kademeli işlem gerektiren sorgulamalarda, ilk adımda bir view oluşturup ikinci adımda esas sorgulamayı bu view yardımı ile gerçekleştirmek, çoğu kez kaçınılmaz bir durumdur.Aşağıdaki örnek SQL ifadeleri bu konuda bir fikir verecektir:Örnek: Her bölümde, o bölümdeki ortalama maaştan daha yüksek maaş alanları listeleyiniz.Bu örnek için önce her bölümdeki ortalama maaşların bulunması gereklidir.      CREATE VIEW BOL_OR_VIEW(bol_no,ort,maas)      AS SELECT bol_no,AVG(maas)      FROM Personel      GROUP BY bol_no;  Daha sonra, yaratılan BOL_OR_VIEW yardımı ile (bu view, bölüm no’ları ve bölüm ortalama maaşlarını saklamaktadır) sorulan sorunun cevabı elde edilebilir:    SELECT *      FROM Personel      WHERE bol_no=BOL_OR_VIEW.bol_no      . AND.maas>ort_maas;    (Bu sorunun cevabını, şu ana kadar anlatılan diğer bilgilerle bulmaya çalışınız.)Veri bütünlüğünün sağlanmasıView oluşturma esnasında CHECK sözcüğünün kullanılması ile, o view’i oluştururken sağlanması gereken koşulların, daha sonra view içine veri ekleme ya da değişiklik işlemlerinde de ihmal edilmesi engellenmiş olur.      Örneğin aşağıdaki gibi bir VIEW oluşturulsun:       CREATE VIEW UST_PER_VIEW      AS SELECT FROM Personel      WHERE maas>25000000,      WITH CHECK OPTION;   Burada,maaşı 25000000’un üstünde olan personelden oluşan bir UST_PEVIEW adlı view oluşturulmuştur. Daha sonra bu view içine;      INSERT INTO UST_PER_VIEW      VALUES(27521,&#8217;27865427&#8217;,&#8217;Ayşe&#8217;     &#8216;Okan&#8217;,{01/05/62},&#8217;Cumh. Cad. 46-Taksim&#8217;,     .F.,13000000,1,&#8217;27651112&#8217;);  komutu ile maaşı 13000000 olan bir personel eklenmek istendiği zaman şu hata mesajı alınacaktır.     Error: not enough non-null values  Eğer CHECK opsiyonu kullanılmasaydı hata mesajı alınmadan bu veri view içine yüklenecekti. Bir tablo ya da view üzerinde veri ekleme, güncelleme ve silme işlemleri bir sonraki bölümde incelenecektir.
Metin2 PVP Turnuvası questi
Metin2 PVP Turnuvası questi
state start beginwhen 30122.chat."GM:PvP Turnuvasına Işınlan " with pc.is_gm() beginsay("Haritaya gitmek istiyor musun?")say("")local a = select(locale.yes,locale.no)if a == 2 then return endpc.warp(95700,28500)--pc.warp(844800,00)endwhen login with pc.get_map_index() == 28 and (pvp_attenders == nil or pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()] == nil or (pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 1 and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 2)) begin--when login with pc.get_map_index() == 112 and (pvp_attenders == nil or pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()] == nil or (pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 1 and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 2)) beginif pvp_attenders == nil thenpvp_manager.guard_check_position()timer("pvp_guard_1", 10)returnendif pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()] == nil thenpvp_manager.guard_check_position()timer("pvp_guard_1", 10)returnendif pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 1 and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != 2 thenpvp_manager.guard_check_position()timer("pvp_guard_1", 10)endendwhen pvp_guard_1.timer beginif pc.get_map_index() != 28 then return end--if pc.get_map_index() != 112 then return endpvp_manager.guard_check_position()timer("pvp_guard_2", 10)endwhen pvp_guard_2.timer beginif pc.get_map_index() != 28 then return end--if pc.get_map_index() != 112 then return endpvp_manager.guard_check_position()timer("pvp_guard_1", 10)endfunction guard_check_position()if pc.get_local_x() >= 84 and pc.get_local_y() >= 84 and pc.get_local_x() <= 116 and pc.get_local_y() <= 116 then --arena 1pvp_manager.guard_reset()endif pc.get_local_x() >= 84 and pc.get_local_y() >= 136 and pc.get_local_x() <= 116 and pc.get_local_y() <= 168 then --arena 2pvp_manager.guard_reset()endif pc.get_local_x() >= 136 and pc.get_local_y() >= 84 and pc.get_local_x() <= 168 and pc.get_local_y() <= 116 then --arena 3pvp_manager.guard_reset()endif pc.get_local_x() >= 136 and pc.get_local_y() >= 136 and pc.get_local_x() <= 168 and pc.get_local_y() <= 168 then --arena 4pvp_manager.guard_reset()endendfunction guard_reset()notice_in_map(""..pc.get_name().." Arenadan uzaklaştırıldı!")pc.warp(344000,502500)endwhen 30122.chat."PvP Turnuvasına Katıl " with game.get_event_flag("pvp") == 1 beginsay_title("PvP Turnuvasına Katıl:")say("Ne yapmak istiyorsun?")local s = select("PvP Arenasına Işınlan ", "Kapat " )if s == 2 then return endif party.is_party() thensay_title("PvP Turnuvasına Katıl:")say("Bir grup üyesiyken içeriye giriş yapamazsın.")elsepc.warp(95700,28500)endendwhen 20078.chat."Şehre Dön " with pc.get_map_index() == 28 begin--when 20078.chat."Şehre Dön " with pc.get_map_index() == 112 beginsay_title("Savaş Ustası: ")say("")say("Arenadan ayrılıp şehre dönmek istiyormusun?")say("")local s = select("Evet ", "Hayır ")if s == 2 then return endwarp_to_village()endwhen 20078.chat."GM: Turnuva Bölgesini Temizle " with pc.get_map_index() == 28 and pc.is_gm() begin--when 20078.chat."GM: Turnuva Bölgesini Temizle " with pc.get_map_index() == 112 and pc.is_gm() beginsay_title("PvP Turnuvası : ")say("")say("Bölgeyi temizlemek istiyor musun?")say("")local temizle = select(locale.yes, locale.no)if temizle == 2 then return endwarp_all_to_village(28,10)endwhen 20078.chat."GM: PvP Turnuvası İptal Et " with pc.get_map_index() == 28 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") != 0 begin--when 20078.chat."GM: PvP Turnuvası İptal Et " with pc.get_map_index() == 112 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") != 0 beginsay_title("GM: PvP Turnuvası İptal Et: ")say("PvP Turnuvası iptal etmek istiyormusun?")say("")local s = select("Evet ", "Hayır ")if s == 2 then return endgame.set_event_flag("pvp", 0)pvp_attenders = nilnotice_all("Turnuva sona ermiştir!")say_title("PvP Turnuvası iptal edildi!")say("PvP Turnuvası iptal edildi!")say("")if pvp_manager_callback != nil thenpvp_manager_callback()endendwhen 20078.chat."GM: Sınıf Seçimi " with pc.get_map_index() == 28 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 0 and ae_pvp_tournament == nil begin--when 20078.chat."GM: Sınıf Seçimi " with pc.get_map_index() == 112 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 0 and ae_pvp_tournament == nil beginsay("")say("Turnuva sınıfını seç.")say("")local sinif = select("Savaşçı ", "Ninja ", "Sura ", "Şaman ", "Lycan ", "Karışık ", "Vazgeç ")if sinif == 1 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",1)say("Savaşçı sınıfı seçildi.")elseif sinif == 2 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",2)say("Ninja sınıfı seçildi.")elseif sinif == 3 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",3)say("Sura sınıfı seçildi.")elseif sinif == 4 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",4)say("Şaman sınıfı seçildi.")elseif sinif == 5 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",5)say("Lycan sınıfı seçildi.")elseif sinif == 6 thengame.set_event_flag("pvp_sinif",6)say("Karışık seçildi.")endend when 20078.chat."GM: PvP Turnuvasını Başlat " with pc.get_map_index() == 28 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 0 and ae_pvp_tournament == nil begin--when 20078.chat."GM: PvP Turnuvasını Başlat " with pc.get_map_index() == 112 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 0 and ae_pvp_tournament == nil beginsay_title("PvP Turnuvasını başlat:")if game.get_event_flag("pvp_sinif") == 0 thensay("Önce sınıf seçimi yap. ")returnendsay("Lütfen minimum level sınırını gir (Min: 15):")local str_min_level = input()say_title("PvP Turnuvasını başlat:")local min_level = tonumber(str_min_level)if min_level == nil thensay("Numara girilmedi.")say("")returnendif tonumber(str_min_level) < 15 thenmin_level = 15endsay("Minimum level : "..tostring(min_level)..".")say("lütfen maksimum level sınırını gir:")local str_max_level = input()say_title("PvP Turnuvasını başlat:")local max_level = tonumber(str_max_level)if max_level == nil thensay("Numara girilmedi.")say("")returnendif tonumber(str_max_level) < min_level thensay("Maks level min levelden yüksek olmalı.")say("")returnendgame.set_event_flag("pvp_minlevel", min_level)game.set_event_flag("pvp_maxlevel", max_level)say("Minimum Level: "..tostring(min_level).." olarak ayarlandı.")say("Maksimum Level: "..tostring(max_level).." olarak ayarlandı.")say("")local s = select("Başlat ", "İptal et ")if s == 2 thenreturnendsay_title("PvP Turnuvasını başlat:")say("")say("PvP Turnuvası başladı.")say("")say_reward("Level Limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel"))pvp_manager.open_registrations()endfunction open_registrations()game.set_event_flag("pvp", 1)attender_count = 0game.set_event_flag("pvp_tournament", get_global_time())pvp_attenders = nilpvp_attenders = { }arena = {-- arena 1{{ 113, 100 },{ 88, 100 },0,"SLEEPING",0,},-- arena 2{{ 113, 152 },{ 88, 152 },0,"SLEEPING",0,},-- arena 3{{ 140, 152 },{ 164, 152 },0,"SLEEPING",0,},-- arena 4{{ 164, 100 },{ 140, 100 },0,"SLEEPING",0,},} balan = {-- kazanan 1{{ 67, 98 },},-- kazanan 2{{ 184, 100 },},-- kaybeden 1{{ 68, 151 },},-- kaybeden 2{{ 185, 152 },},}notice_all("PvP Turnuvası başlamıştır.")notice_all("Girişler için "..mob_name(30122).."'e gidin.")local sinif = game.get_event_flag("pvp_sinif")local siniff = ""if sinif == 1 thensiniff = "Savaşçı "notice_all(siniff.."Arası Turnuva Başladı. Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")elseif sinif == 2 thensiniff = "Ninja "notice_all(siniff.."Arası Turnuva Başladı. Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")elseif sinif == 3 thensiniff = "Sura "notice_all(siniff.."Arası Turnuva Başladı. Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")elseif sinif == 4 thensiniff = "Şaman "notice_all(siniff.."Arası Turnuva Başladı. Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")elseif sinif == 5 thensiniff = "Lycan "notice_all(siniff.."Arası Turnuva Başladı. Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")elseif sinif == 6 thensiniff = "Karışık "notice_all("Level limiti: "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." - "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").."")endendwhen 20078.chat."Turnuvaya Katıl " with pc.get_map_index() == 28 and game.get_event_flag("pvp") == 1 begin--when 20078.chat."Turnuvaya Katıl " with pc.get_map_index() == 112 and game.get_event_flag("pvp") == 1 beginsay_title(mob_name(20078)..":")local sinif = game.get_event_flag("pvp_sinif")if sinif == 1 thenif pc.get_job() != 0 thenif pc.get_job() != 4 thensay("Sadece savaşçılar girebilir.")returnendendelseif sinif == 2 thenif pc.get_job() != 1 thenif pc.get_job() != 5 thensay("Sadece ninjalar girebilir.")returnendendelseif sinif == 3 thenif pc.get_job() != 2 thenif pc.get_job() != 6 thensay("Sadece suralar girebilir.")returnendendelseif sinif == 4 thenif pc.get_job() != 3 thenif pc.get_job() != 7 thensay("Sadece şamanlar girebilir.")returnendendelseif sinif == 5 thenif pc.get_job() != 4 thensay("Sadece lycanlar girebilir.")returnendendif game.get_event_flag("pvp_tournament") == pc.getqf("pvp_tournament") thensay("Turnuvaya zaten kayıt yaptırdın.")say("")returnendif pc.get_level() < 15 thensay("Levelin çok düşük.")say("")returnendif pc.get_level() < game.get_event_flag("pvp_minlevel") or pc.get_level() > game.get_event_flag("pvp_maxlevel") thensay("Levelin "..game.get_event_flag("pvp_minlevel").." ile "..game.get_event_flag("pvp_maxlevel").." arasında olması gerekli.")say("")returnendsay("Vs turnuvasına hoşgeldin. Turnuvada senin gibi ")say("oyuncularla savaşacaksın.")say("")say("Karşına çıkan her oyuncuyu öldür.")say("")say("Bu turnuvaya katılmak istiyormusun?")say("")say_reward("Kayıt Ücreti : 15.000 Yang ")say("")local s = select("Evet, katılmak istiyorum ", "Hayır, ben bir korkağım ")say_title(mob_name(20078)..":")if s == 1 thenif pc.get_gold() < 15000 thensay_title("PvP Turnuvası ")say("")say(15000-pc.get_gold().." yang eksiğin var.")say("Paranı tamamlayınca turnuvaya girebilirsin.")returnendsay("Turnuva başladığı zaman seni çağıracağım.")say("")say("İyi şanslar evlat!")say("")pvp_attenders[attender_count+1] = {name = pc.getname(), level = pc.get_level(), partner = nil, winner = true, fight_mode = 0, arena = 0}pc.setqf("attender_id", attender_count+1)pc.setqf("pvp_tournament", game.get_event_flag("pvp_tournament"))attender_count = attender_count + 1pc.change_gold(-15000)if achievement_manager != nil thenachievement_manager.on_participatepvpevent()endelseif s == 2 thensay("Çok zayıf gözüküyorsun evlat ")say("diğer oyunculara karşı hiç şansın olamaz.")say("")endendwhen 20078.chat." PvP Turnuvası için yapılmış kayıtlar " with pc.get_map_index() == 28 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 1 begin--when 20078.chat." PvP Turnuvası için yapılmış kayıtlar " with pc.get_map_index() == 112 and pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 1 beginsay_title(" PvP Turnuvası ")say("Şuana kadar "..tostring(attender_count).." oyuncu kayıt oldu.")if ae_pvp_tournament != nil thensay("")returnendsay(" Kayıtları kapamak istiyormusun? ")say("")local s = select("Kayıtları kapat ", "Kayıt olmaya devam etsinler ")if s == 1 thensay_title("Kayıtları Kapat:")say("Kayıtlar kapandı.")say("")pvp_manager.close_registrations()endendfunction close_registrations()if attender_count == 0 thennotice_all("Girişler kapandı , kayıt yaptıramazsın.")game.set_event_flag("pvp", 0)pvp_attenders = nilif pvp_manager_callback != nil thenpvp_manager_callback()endreturnendgame.set_event_flag("pvp", 2)pvp_manager.make_duel_list()duel_list_index = 0playerless_mode = falsenotice_all("PvP Turnuvası başlıyor!")pvp_manager.refresh_arenas()endwhen 20078.chat."Şimdi kiminle düello yapacağım?" with pc.get_map_index() == 28 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and game.get_event_flag("pvp_tournament") == pc.getqf("pvp_tournament") begin--when 20078.chat."Şimdi kiminle düello yapacağım?" with pc.get_map_index() == 112 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and game.get_event_flag("pvp_tournament") == pc.getqf("pvp_tournament") beginsay_title(mob_name(20078)..":")if pvp_manager.get_duel_partner() == nil thensay("Şuanda sana uygun aday yok.")say("")say("Eğer sana uygun aday bulamazsak bir sonraki ")say("rounda geçeceksin.")returnendsay("Düello yapacağın kişi:")say("")say_reward(""..pvp_manager.get_duel_partner().."")end function make_duel_list()duel_list = { }local i = 0for ai = 1, attender_count, 1 doif pvp_attenders[ai] != nil and pvp_attenders[ai].partner == nil and pvp_attenders[ai].winner == true thenlocal partner_id = pvp_manager.findpartner(tostring(pvp_attenders[ai].name), pvp_attenders[ai].level)if partner_id != nil thenpvp_attenders[ai].partner = tostring(pvp_attenders[partner_id].name)pvp_attenders[partner_id].partner = tostring(pvp_attenders[ai].name)duel_list[i] = {fighter_id1 = ai, fighter_id2 = partner_id}i = i + 1endendendfor ai = 1, attender_count, 1 doif pvp_attenders[ai] != nil and pvp_attenders[ai].partner == nil and pvp_attenders[ai].winner == true thenlocal partner_id = pvp_manager.findpartner_for_partnerless(tostring(pvp_attenders[ai].name), pvp_attenders[ai].level)if partner_id != nil thenpvp_attenders[ai].partner = tostring(pvp_attenders[partner_id].name)pvp_attenders[partner_id].partner = tostring(pvp_attenders[ai].name)duel_list[i] = {fighter_id1 = ai, fighter_id2 = partner_id}i = i + 1endendendendfunction findpartner(name, level)local closest_level = nillocal partner_id = nilfor ai = 1, attender_count, 1 doif pvp_attenders[ai] != nil and pvp_attenders[ai].winner == true and tonumber(pvp_attenders[ai].level) <= level + 30 and tonumber(pvp_attenders[ai].level) >= level - 30 and tostring(pvp_attenders[ai].name) != name and pvp_attenders[ai].partner == nil and pvp_manager.is_player_in_map(tostring(pvp_attenders[ai].name)) == true thenif closest_level == nil thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif tonumber(pvp_attenders[ai].level) == tonumber(level) thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif tonumber(level) < tonumber(closest_level) and tonumber(pvp_attenders[ai].level) < tonumber(closest_level) thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif tonumber(level) > tonumber(closest_level) and tonumber(pvp_attenders[ai].level) > tonumber(closest_level) thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aiendendendreturn partner_idendfunction findpartner_for_partnerless(name, level)local closest_level = nillocal partner_id = nilfor ai = 1, attender_count, 1 doif pvp_attenders[ai] != nil and pvp_attenders[ai].winner == true and tostring(pvp_attenders[ai].name) != name and pvp_attenders[ai].partner == nil and pvp_manager.is_player_in_map(tostring(pvp_attenders[ai].name)) == true thenif closest_level == nil thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif pvp_attenders[ai].level == level thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif tonumber(level) < tonumber(closest_level) and pvp_attenders[ai].level < closest_level thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aielseif tonumber(level) > tonumber(closest_level) and pvp_attenders[ai].level > closest_level thenclosest_level = pvp_attenders[ai].levelpartner_id = aiendendendreturn partner_idendfunction is_player_in_map(name)if pc.getname() == name thenreturn trueendlocal myname = pc.getname()local target = find_pc_by_name(name)local t = pc.select(target)if pc.getname() == myname thenpc.select(t)return falseendpc.select(t)return trueendwhen 20078.chat."GM: Arenayı Temizle" with pc.is_gm() and game.get_event_flag("pvp") == 2 beginfor aArena = 1, 4, 1 doarena[aArena][3] = 0arena[aArena][4] = "SLEEPING"endpvp_manager.refresh_arenas()endwhen 20078.chat."GM: PvP Turnuva Ödülü " with pc.is_gm() beginsay_title("Ödül:")say("Şuanki Ödül "..game.get_event_flag("pvp_price_count").."x "..item_name(game.get_event_flag("pvp_price_vnum")).." (vnum: "..game.get_event_flag("pvp_price_vnum")..")")say("")local s = select("Ödülü Değiştir " , "Kapat ")if s == 2 thenreturnendsay_title("Ödül:")say("Yeni ödülün kodunu gir:")say("")local vnum = input()say_title("Ödül:")say("Yeni ödülün adetini gir:")say("")local count = input()game.set_event_flag("pvp_price_count", count)game.set_event_flag("pvp_price_vnum", vnum)say_title("Ödül değiştirildi:")say("Ödül değiştirildi.")say("Yeni ödül : "..count.."x "..item_name(vnum).." (vnum: "..vnum..")")end function refresh_arenas()for aArena = 1, 4, 1 doif duel_list[duel_list_index] == nil thenif playerless_mode == true thenpvp_manager.init_next_round()elsepvp_manager.fight_playerless()endreturnendif arena[aArena][3] == 0 thenarena[aArena][3] = 1pvp_manager.fight_init(duel_list[duel_list_index].fighter_id1, duel_list[duel_list_index].fighter_id2, aArena)endendend function fight_init(pid1, pid2, arena_id)duel_list_index = duel_list_index + 1if pvp_manager.is_player_in_map(tostring(pvp_attenders[pid1].name)) == false thennotice_in_map(""..tostring(pvp_attenders[pid1].name).." adlı oyuncu oyunda olmadığından diskalifiye edildi.", pc.get_map_index())pvp_attenders[pid1].winner = falsepvp_attenders[pid2].partner = nilarena[arena_id][3] = 0pvp_manager.refresh_arenas()returnendif pvp_manager.is_player_in_map(tostring(pvp_attenders[pid2].name)) == false thennotice_in_map(""..tostring(pvp_attenders[pid2].name).." adlı oyuncu oyunda olmadığından diskalifiye edildi.", pc.get_map_index())pvp_attenders[pid2].winner = falsepvp_attenders[pid1].partner = nilarena[arena_id][3] = 0pvp_manager.refresh_arenas()returnendnotice_in_map(tostring(pvp_attenders[pid1].name).." ve "..tostring(pvp_attenders[pid2].name).." 'nın düellosu birazdan başlayacak!", pc.get_map_index())pvp_attenders[pid1].fight_mode = 1pvp_attenders[pid2].fight_mode = 1pvp_attenders[pid1].arena = arena_idpvp_attenders[pid2].arena = arena_idpvp_kural_uygula(pvp_attenders[pid1].name)pvp_kural_uygula(pvp_attenders[pid2].name)pvp_manager.local_pc_warp(tostring(pvp_attenders[pid1].name), arena[arena_id][1][1], arena[arena_id][1][2])pvp_manager.local_pc_warp(tostring(pvp_attenders[pid2].name), arena[arena_id][2][1], arena[arena_id][2][2]) endwhen login with pc.get_map_index() == 28 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and pvp_manager.get_fight_mode() == 1 begin--when login with pc.get_map_index() == 112 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and pvp_manager.get_fight_mode() == 1 beginaffect.add(apply.MOV_SPEED, -10000, 2)affect.add_collect(apply.HP_REGEN, 5000, 30)affect.add_collect(apply.SP_REGEN, 5000, 30)pvp_manager.set_fight_mode(2)if arena[pvp_manager.get_arena()][3] == 2 thenarena[pvp_manager.get_arena()][5] = 30loop_timer("fight_start_countdown", 1)elsetimer("partner_timeout", 30)endarena[pvp_manager.get_arena()][3] = 2endwhen partner_timeout.timer beginif pvp_manager.is_player_in_map(pvp_manager.get_duel_partner()) == true or game.get_event_flag("pvp") != 2 or pvp_manager.get_fight_mode() != 2 thenreturnendpvp_manager.set_fight_mode(3)if arena[pvp_manager.get_arena()][3] == 3 thenreturnendarena[pvp_manager.get_arena()][3] = 3notice_in_map(pc.getname().." , "..pvp_manager.get_duel_partner().." karşısındaki düelloyu kaybetti!", pc.get_map_index())pvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].fight_mode = 3pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].winner = truepvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].winner = falsesaybakim = math.random(1,10)if saybakim >= 5 thenpc.warp_local(pc.get_map_index(), balan[3][1][1], balan[3][1][2], 0)elsepc.warp_local(pc.get_map_index(), balan[4][1][1], balan[4][1][2], 0)endend when fight_start_countdown.timer beginif arena[pvp_manager.get_arena()][5] == -1 thenreturnendlocal partner_vid = find_pc_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())local my_vid = pc.get_vid()if arena[pvp_manager.get_arena()][5] == 0 thenarena[pvp_manager.get_arena()][5] = -1pc.select(partner_vid)command("pvp "..my_vid)pc.select(my_vid)command("pvp "..partner_vid)notice_in_map(""..pvp_manager.get_duel_partner().." ile "..pc.getname().." arasındaki düello başladı!", pc.get_map_index())timer("fight_start_countdown_shutdown", 1)elsepc.select(partner_vid)if math.mod(arena[pvp_manager.get_arena()][5], 5) == 0 thenif tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]) == "30" thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)if pc.get_job() == 2 or pc.get_job() == 6 thenpc.setf(f,"block_cozme",1)endsyschat("İtemlerini değiştirmek için 15 saniyen var.")syschat("15 saniye sonunda item değiştiremeyeceksin.")elseif tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]) == "15" thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",1)if pc.get_job() == 2 or pc.get_job() == 6 thenpc.setf(f,"block_cozme",0)endsyschat("İtem değiştirme süresi sona erdi.")endsyschat("Düello "..tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]).." saniye içinde başlayacak.")endaffect.add(apply.MOV_SPEED, -10000, 2)pc.select(my_vid)if math.mod(arena[pvp_manager.get_arena()][5], 5) == 0 thenif tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]) == "30" thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)syschat("İtemlerini değiştirmek için 15 saniyen var.")syschat("15 saniye sonunda item değiştiremeyeceksin.")elseif tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]) == "15" thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",1)syschat("İtem değiştirme süresi sona erdi.")endsyschat("Düello "..tostring(arena[pvp_manager.get_arena()][5]).." saniye içinde başlayacak.") endaffect.add(apply.MOV_SPEED, -10000, 2)arena[pvp_manager.get_arena()][5] = arena[pvp_manager.get_arena()][5] - 1endendwhen fight_start_countdown_shutdown.timer begincleartimer("fight_start_countdown")endwhen logout with game.get_event_flag("pvp") == 2 and pc.get_map_index() == 28 and pvp_manager.get_fight_mode() == 2 begin--when logout with game.get_event_flag("pvp") == 2 and pc.get_map_index() == 112 and pvp_manager.get_fight_mode() == 2 beginpvp_manager.set_fight_mode(3)arena[pvp_manager.get_arena()][3] = 3notice_in_map(""..pvp_manager.get_duel_partner().." , "..pc.getname().." karşısındaki düelloyu kazandı!", pc.get_map_index())pvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].fight_mode = 3pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].winner = falsepvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].winner = truesaybakim = math.random(1,10)if saybakim >= 5 thenpvp_manager.local_pc_warp(pvp_manager.get_duel_partner(), balan[1][1][1], balan[1][1][2])elsepvp_manager.local_pc_warp(pvp_manager.get_duel_partner(), balan[2][1][1], balan[2][1][2])endendwhen kill with game.get_event_flag("pvp") == 2 and pc.get_map_index() == 28 and npc.is_pc() and pvp_manager.get_fight_mode() == 2 begin--when kill with game.get_event_flag("pvp") == 2 and pc.get_map_index() == 112 and npc.is_pc() and pvp_manager.get_fight_mode() == 2 beginpvp_manager.set_fight_mode(3)if arena[pvp_manager.get_arena()][3] == 3 thenreturnendarena[pvp_manager.get_arena()][3] = 3notice_in_map(""..pc.getname().." , "..pvp_manager.get_duel_partner().." karşısındaki düelloyu kazandı!", pc.get_map_index())pvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].fight_mode = 3pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].winner = truepvp_attenders[pvp_manager.get_attender_id_by_name(pvp_manager.get_duel_partner())].winner = falsetimer("fight_end", 5)endwhen fight_end.timer beginkazanansay2 = math.random(1,100)if kazanansay2 >= 50 thenpvp_manager.local_pc_warp(pc.getname(), balan[1][1][1], balan[1][1][2])elsepvp_manager.local_pc_warp(pc.getname(), balan[2][1][1], balan[2][1][2])endsaybakim2 = math.random(1,10)if saybakim2 >= 5 thenpvp_manager.local_pc_warp(pvp_manager.get_duel_partner(), balan[3][1][1], balan[3][1][2])elsepvp_manager.local_pc_warp(pvp_manager.get_duel_partner(), balan[4][1][1], balan[4][1][2])endendwhen letter with pc.get_map_index() == 28 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and pvp_manager.get_fight_mode() == 3 begin--when letter with pc.get_map_index() == 112 and game.get_event_flag("pvp") == 2 and pvp_manager.get_fight_mode() == 3 beginpvp_manager.set_fight_mode(0)if pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].winner == true thenarena[pvp_manager.get_arena()][3] = 0pvp_manager.refresh_arenas()endendfunction fight_playerless()for aArena = 1, 4, 1 doif arena[aArena][3] != 0 thenreturnendendplayerless_mode = true pvp_manager.make_duel_list()pvp_manager.refresh_arenas()endfunction init_next_round()for aArena = 1, 4, 1 doif arena[aArena][3] != 0 thenreturnendendplayerless_mode = falselocal winner_count = 0--[[local]] winner_id = 0for ai = 1, attender_count, 1 dopvp_attenders[ai].partner = nilpvp_attenders[ai].fight_mode = 0if pvp_attenders[ai] != nil and pvp_attenders[ai].winner == true thenwinner_count = winner_count + 1winner_id = aiendendif winner_count == 1 thennotice_all(""..pvp_attenders[winner_id].name.." turnuvayı kazanıp ödülünde sahibi oldu!")local target = find_pc_by_name(pvp_attenders[winner_id].name)local t = pc.select(target)if achievement_manager != nil thenachievement_manager.on_winpvpevent()endpc.give_item2(game.get_event_flag("pvp_price_vnum"), game.get_event_flag("pvp_price_count"))pc.select(t)notice_all("PvP Turnuvası bitti.")warp_all_to_village(28,28)game.set_event_flag("pvp", 0)--pvp_attenders = nilif pvp_manager_callback != nil thenpvp_manager_callback()endreturnendpvp_manager.make_duel_list()duel_list_index = 0if winner_count == 2 thennotice_all("Final roundu başlıyor.")elseif winner_count <= 4 thennotice_all("Yarı final roundu başlıyor.")elseif winner_count <= 8 thennotice_all("Çeyrek final roundu başlıyor.")elsenotice_all("Round başlıyor.")endpvp_manager.refresh_arenas()endwhen login with pc.get_map_index() != 28 begin--when login with pc.get_map_index() != 112 beginlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)if pc.get_job() == 2 or pc.get_job() == 6 thenpc.setf(f,"block_cozme",0)endendwhen login with pc.get_map_index() == 28 begin--when login with pc.get_map_index() == 112 beginif pc.get_job() == 2 or pc.get_job() == 6 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"block_cozme",0)endif party.is_party() thenlocal krallik = pc.get_empire()if krallik == 1 thenpc.warp(469300, 964200)elseif krallik == 2 thenpc.warp(55700, 157900)elseif krallik == 3 thenpc.warp(969600, 278400)endendendfunction local_pc_warp(name, x, y)local target = find_pc_by_name(name)local t = pc.select(target)if x == 67 and y == 98 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 68 and y == 151 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 184 and y == 100 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 185 and y == 152 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)endpc.warp_local(pc.get_map_index(), x*100, y*100, 0)pc.select(t)if x == 67 and y == 98 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 68 and y == 151 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 184 and y == 100 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)elseif x == 185 and y == 152 thenlocal f = "pvp"pc.setf(f,"item_block",0)endendfunction setqf_by_name(name, flag, value)local target = find_pc_by_name(name)local t = pc.select(target)pc.setqf(flag, value)pc.select(t)endfunction getqf_by_name(name, flag)local target = find_pc_by_name(name)local t = pc.select(target)local rflag = pc.getqf(flag)pc.select(t)return rflagendfunction get_attender_id_by_name(name)for ai = 1, attender_count, 1 doif tostring(pvp_attenders[ai].name) == name thenreturn aiendendreturn 0endfunction get_my_attender_id()return pvp_manager.get_attender_id_by_name(pc.get_name())endfunction get_duel_partner()if pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()] != nil and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].partner != nil thenreturn pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].partnerelsereturn nilendendfunction get_fight_mode()if pvp_attenders != nil and pvp_manager.get_my_attender_id() != 0 and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()] != nil and pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode != nil thenreturn pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_modeelsereturn 0endendfunction set_fight_mode(fmode)pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].fight_mode = fmodeendfunction get_arena()return pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].arenaendfunction set_arena(id)pvp_attenders[pvp_manager.get_my_attender_id()].arena = idendfunction ask_fight(asker, target)return confirm(find_pc_by_name(target), "Trittst du den Kampf gegen "..asker.. " an?", 15)endend  
Metin2 ramazan event questi
Metin2 ramazan event questi
state start beginfunction is_running()return (game.get_event_flag("event_ramazan") > 0) --npc spawnendfunction reward_period()return (game.get_event_flag("ramadan_reward") > 0) --reward menu appearendfunction setting()return {["bread"] = 30315,["candy"] = 50183,["plate"] = 30316,["iftar"] = 30317,["fruit"] = 30318,["box"] = 50182,["horse1"] = 71131,["horse2"] = 71132,["horse3"] = 71133,["horse4"] = 71134}endwhen 33002.chat.gameforge.event_ramadan._010_npcChat with pc.getf("event_ramazan", "first_notice")==0 beginlocal setting = event_ramadan.setting()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._030_say)wait() say_pc_name()say(gameforge.event_ramadan._040_say)wait() say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._050_say)wait()say_pc_name()say(gameforge.event_ramadan._060_say)pc.setqf("first_notice", 1)endwhen 33002.chat.gameforge.event_ramadan._070_npcChat with pc.getf("event_ramadan", "first_notice")==1 beginlocal setting = event_ramadan.setting()if pc.count_item(setting.bread) == 0 thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._80_say)local s=select(gameforge.event_ramadan._90_select_1 ,gameforge.event_ramadan._90_select_2)if 2==s thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._100_say)returnendsay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._110_say)wait()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._120_say)local s=select(gameforge.event_ramadan._130_select_1,gameforge.event_ramadan._130_select_2)if 2==s thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._100_say)returnendsay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._140_say)elseif pc.count_item(setting.bread) > 0 and pc.count_item(setting.bread) < 10 thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._150_say)elseif pc.count_item(setting.bread) >= 10 thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._160_say)wait()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._170_say)pc.give_item2(setting.candy,1)pc.remove_item(setting.bread,10)endif not event_ramadan.is_running() thennpc.purge()endend --whenwhen 33002.chat.gameforge.event_ramadan._180_npcChat with pc.getqf("first_notice")== 1 beginlocal setting = event_ramadan.setting()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._180_say)say(gameforge.event_ramadan._190_say)say(gameforge.event_ramadan._200_say)say_item_vnum(setting.plate)wait()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._210_say)end when 33003.chat.gameforge.event_ramadan._220_npcChat or 33004.chat.gameforge.event_ramadan._220_npcChat or 33005.chat.gameforge.event_ramadan._220_npcChat or 33006.chat.gameforge.event_ramadan._220_npcChat or 33007.chat.gameforge.event_ramadan._220_npcChat beginlocal setting = event_ramadan.setting()if pc.count_item(setting.iftar) == 0 thensay_title(gameforge.event_ramadan._230_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._240_say)elseif pc.count_item(setting.iftar) > 0 thensay_title(gameforge.event_ramadan._230_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._250_say)local s = select(gameforge.event_ramadan._260_select_1,gameforge.event_ramadan._260_select_2)if 2==s thensay_title(gameforge.event_ramadan._230_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._270_say)returnendsay_title(gameforge.event_ramadan._230_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._280_say)pc.give_item2(setting.box,1)pc.remove_item(setting.iftar,1)end if not event_ramadan.is_running() thennpc.purge()endendwhen 33002.chat.gameforge.event_ramadan._290_npcChat with pc.getf("event_ramadan","fig_exchange")==0 beginlocal setting = event_ramadan.setting()if get_time() > pc.getqf("duration") thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._300_say)pc.give_item2(setting.fruit)pc.setqf("duration",get_time()+60*60*24) --24helsesay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say(gameforge.event_ramadan._310_say)endend when 33002.chat.gameforge.event_ramadan._320_npcChat with event_ramadan.reward_period() and pc.getf("event_ramadan","fig_exchange")==0 beginlocal setting = event_ramadan.setting()say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._330_say)wait()if pc.count_item(setting.fruit)>= 5 then --more than 5say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(string.format(gameforge.event_ramadan._340_say, pc.count_item(setting.fruit)))say(gameforge.event_ramadan._350_say)local s=select(gameforge.event_ramadan._360_select_1, gameforge.event_ramadan._360_select_2)if 2==s thensay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._370_say)returnendsay_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._380_say)say_reward(gameforge.event_ramadan._390_sayReward)say("")if pc.count_item(setting.fruit)>= 5 and pc.count_item(setting.fruit)<= 10 thenpc.give_item2(setting.horse1,1)elseif pc.count_item(setting.fruit)>= 11 and pc.count_item(setting.fruit)<= 19 thenpc.give_item2(setting.horse2,1)elseif pc.count_item(setting.fruit)>= 20 and pc.count_item(setting.fruit)<= 27 thenpc.give_item2(setting.horse3,1)elseif pc.count_item(setting.fruit)>= 28 thenpc.give_item2(setting.horse4,1)endpc.remove_item(setting.fruit,pc.count_item(setting.fruit))pc.setqf("fig_exchange",1)else --less than 5say_title(gameforge.event_ramadan._020_sayTitle)say("")say(gameforge.event_ramadan._400_say)endendwhen 30316.use beginlocal setting = event_ramadan.setting()if pc.count_item(setting.bread) >= 10 thenpc.remove_item(setting.bread, 10)pc.remove_item(setting.plate, 1)pc.give_item2(setting.iftar, 1)endend end --state
Metin2 tek tık biyolog questi
Metin2 tek tık biyolog questi
state start beginwhen login with game.get_biyalog_turu()==1 beginsetstate(run)endendstate run beginwhen 20084.chat."Eskiz2 Tek Tık Biolog " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(20084))say ( " |cff00FF7FMerhaba, " )say ( " |cff00FF7FEpic Görevlerinin. " )say ( " |cff00FF7FBonuslarını Tek Tıkla Alabilirsin! " )say ( " |cff00FF7FKarakter Atmadan İtemsiz Özelliğiyle! " )say ( " |cff00ff00Eskiz2 IYI OYUNLAR" )wait ( )say_title ( " |cffffff0030.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Değeri +50 (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0040.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Güç (Kalıcı)" )wait ( )say_title ( " |cffffff0050.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% , +500 HP (Kalıcı)" )wait ( )say_title ( " |cffffff0060.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +15% (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0070.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00+10% Diğer Oyunculara Karşı Savunma (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0080.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Savunma +50 (Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0085.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffBiyolog Görevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Saldırı Hızı +5%(Kalıcı) " )wait ( )say_title ( " |cffffff0090.Lv Biyolog(Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say ( " |cff00ccffGörevini Yaptığın İçin. " )say ( " |cff00ccffBu Ödülleri Sana Veriyorum: " )say ( " |cff00ccffEskiz2 IYI OYUNLAR" )say_reward ( " |cffff0000Ödülün: " )say_reward ( " |cff00ff00Hareket Hızı +10% (Kalıcı) " )wait ( )say_title("Epic(Tek Tık)")affect.remove_all_collect()--savunmaaffect.add_collect_point(POINT_RESIST_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SURA, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_RESIST_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(141, 10, 60*60*24*365*60)--saldiriaffect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_WARRIOR, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_ASSASSIN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SURA, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(POINT_ATTBONUS_SHAMAN, 10, 60*60*24*365*60)affect.add_collect_point(140, 10, 60*60*24*365*60)--digeraffect.add_collect(apply.ATT_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.MAX_HP, 500, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.MOV_SPEED, 20, 60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.DEF_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)affect.add_collect(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)say("|cffDA70D6TUM OZELLIKLERINI BASARI ILE ALDIN")say("|cffDA70D6DIGER OZELLIKLER ICIN EPIC SURAYI ZIYARET ET")say("|cffDA70D6Eskiz2 IYI OYUNLAR DILER")setstate(epic)endendstate epic beginwhen 20091.chat."TEK TIK EPIC 92" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 92 beginsay_title ( " |cffffff0092.Lv Epic (Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )say_reward ( " |cff00ccffBirini Sectikten Sonra Diger Gorev İcin Tekrar Ugra " )say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )say ( " IYI OYUNLAR" )local secim = select ( " +1000 HP " , " Savunma Değeri +120 " , " Saldırı Değeri +50 ", " Vazgeçtim " )if secim == 4 then return endif secim == 1 thenaffect.add_collect2(apply.MAX_HP,1000,60*60*24*365*60)setstate(gec2)elseif secim == 2 thenaffect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,120,60*60*24*365*60)setstate(gec2)elseif secim == 3 thenaffect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,50,60*60*24*365*60)setstate(gec2)endend when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()end end state gec2 beginwhen 20091.chat."TEK TIK EPIC 94" with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.get_level() >= 94 beginsay_title ( " |cffffff0094.Lv Epic (Tek Tık); " )say_reward ( " |cffffff00İtemsiz, Karakter Atmadan! " )say ( " |cff00ccffMerhaba, " )say_reward ( " |cff00ccffEpic Görevlerini Yaptığın İçin. " )say_reward ( " |cff00ccffBu Ödüllerden Birini Seçmen Gerek; " )say ( " IYI OYUNLAR" )local secim = select ( " +1100 HP " , " Savunma Değeri +140 " , " Saldırı Değeri +60 ", " Vazgeçtim " )if secim == 4 then return endif secim == 1 thenaffect.add_collect2(apply.MAX_HP,1100,60*60*24*365*60)setstate(__complete)elseif secim == 2 thenaffect.add_collect2(apply.DEF_GRADE_BONUS,140,60*60*24*365*60)setstate(__complete)elseif secim == 3 thenaffect.add_collect2(apply.ATT_GRADE_BONUS,60,60*60*24*365*60)setstate(__complete)endend when 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()end end state __complete beginwhen 20084.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 20091.chat."GM: TekTık Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 and pc.is_gm() beginaffect.remove_all_collect()setstate(run)setskin(NOWINDOW)endwhen 9006.chat."Biyolog Görevlerini Sıfırla " with game.get_biyalog_turu()==1 beginsay_title(mob_name(9006))say("Biyalog görevlerinden aldığın becerileri ")say("sıfırlamak istediğine emin misin? ")local secim = select("Evet Lütfen ", "Hayır Sonra ")if secim != 1 then return endaffect.remove_all_collect()setstate(run)say_title(mob_name(9006))say("Biyalogdan aldığın beceriler silindi. ")say("Şimdi tekrar biyolog'a giderek beceri alabilirsin. ")wait()endend
Metin2 yardımcı şaman süre uzatma questi
Metin2 yardımcı şaman süre uzatma questi
when 55124.click beginsay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanın yaşam süresini +3 gün uzatabilirim. ")say_color("white","[DELAY value;25]Ancak bunun için bana istediğim eşyayı getirmelisin. ")say(" ")say(" ")say_item_vnum(31065)say(" ")say_color("cyan","[DELAY value;25] x5 Zaman Parşömeni bulduğun zaman ")say_color("cyan","[DELAY value;25] Yardımcı Şaman Nesnesini üzerime sürükle. ")say(" ")endwhen 55124.take with item.vnum == 79681 or item.vnum == 79680 beginsay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Sana eşlik eden şamanının yaşam süresini uzatabilirim. ")say_color("white","[DELAY value;25]Bunu gerçekten istiyor musun? ")say_color("cyan","[DELAY value;25]Eğer kabul edersen Yardımcı Şamanına 3 Gün ekleyeceğim. ")say(" ")local nesne = pc.count_item(31065)if nesne > 4 thenlocal s = select("Uzat ","Vazgeç ")if s == 2 thenreturnelseif s == 1 thensay_title("Yardımcı Şaman Süre Uzatma: ")say_color("white","[DELAY value;25]Tebrikler! Yardımcı Şamanına +3 Gün ekledim. ")say(" ")pc.remove_item("31065",5)item.set_socket(0,item.get_socket(0) + 60*60*24*3)endelsesay("[DELAY value;35] ")say_color("white","[DELAY value;25]Maalesef bu durumdayken süreyi uzatamam. ")say_color("white","[DELAY value;25]süreyi uzatmak için x5 Zaman Parşömenine ")say_color("white","[DELAY value;25]ihtiyacım var. Bulduğunda geri gel.. ")say_item_vnum(31065)say(" ")endend
Popüler Bilgisayar İşletim Sistemleri
Popüler Bilgisayar İşletim Sistemleri
Hayatımızın neredeyse her alanında kullandığımız bilgisayarlarımız ile aramızda köprü görevi gören işletim sistemleri pek çok farklı türe sahiptir. Bu sistemlerin her biri farklı alanlarda kullanıcılara avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle kullanılacak olan sisteme karar verirken kullanıcıların ilk dikkat ettiği şey kullanım amacıdır.  Büyük teknoloji firmalarının kendi ürettikleri bilgisayar donanımları için o donanımlara en uygun sistemleri de geliştirdiği görülmektedir. Markaya özel geliştirilen işletim sistemleri, kendi içerisinde yer alan yazılımları en hızlı şekilde çalıştırabilecek şekilde kodlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bir de farklı markaların donanım parçalarını bir araya getirerek oluşturdukları bilgisayarlar için genel olarak yüksek performans gösterebilen sistemler vardır. Böyle sistemler dünya genelinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen işletim sistemleri hakkında bilgiler vermeden önce bu sistemlerin ne olduğunu ve hangi amaçla kullanıldıklarını açıklayacağız. Daha sonra popüler olarak kullanılan sistemleri inceleyerek detaylarına göz atacağız.  Bilgisayar İşletim Sistemleri En basit olanından en karmaşık ve büyük olanına kadar, genel amaçlı olarak kullanılan tüm bilgisayarlar, programlarını çalıştırabilmek için işletim sistemleri kullanırlar. Bir bilgisayar çalıştırıldığı zaman daimî hard disk içerisinde yer alan işletim sistemi ana belleğe yüklenir. Bilgisayarda programlar çalıştırılmadan önce de sistem program bilgilerini RAM bellek içerisine yükler. Böylece kullanıcıların bilgisayarlarında kullandıkları programlar çalıştırılır.  Bilgisayarı oluşturan tüm donanım birimleri ile program yazılımlarının yönetim ve kontrolünü sağlayarak, bilgisayarın kullanıcılar tarafından daha kolay bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan sistem yazılımıdır. İşletim yazılımı, bilgisayar üretildikten sonra içerisine yüklenmektedir. Ancak kullanıcıların istedikleri zaman sistemi silebilmesi ve yeniden yükleyebilmesi mümkündür. Önceki ya da sonraki sürümlerle değiştirilmesi ya da tamamen farklı bir yazılım sistemine geçilmesi kullanım tercihine göre kullanıcının inisiyatifindedir.  Sistemin görevi, bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasında arayüz olarak yer alan programlar topluluğunu oluşturmaktır. Bu programlar topluluğu ile bilgisayar kullanıcılarının kullandıkları programları çalıştırmaları ve bilgisayarı etkili biçimde kullanabilmeleri için gereken ortam sağlanmaktadır. Yazılım sistemi kullanıcı ile iletişim kurarak, yazılım ve donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında paylaştırılmasını sağlayarak görevini yerine getirir. İşletim sistemleri kaynak yapılarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar açık ve kapalı kaynak kodlu sistemlerdir. Açık kaynak kodlu sistemler, kullanıcıların ücretsiz olarak bilgisayarlarına yükleyebilecekleri sistemlerdir. Bu sistemler diğer kullanıcıların kaynak kodları üzerinde geliştirmeler ve değişikler yapmalarına izin verir. Böylece kullanıcılara özgürlük sağlanmış olur. Daha düşük maliyetli ve hızlıdır. Kapalı kaynak kodlu sistemler ise üreticilerin ücretli olarak kullanıma sunduğu kodları gizli tutulan sistemlerdir. Bu nedenle üreticinin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmasına izin vermez. Hata tanımlamalarının daha zor yapıldığı ve güvenlik sorunları yaşayabilen sistemler olmalarına rağmen en çok tercih edilen sistemler kapalı kaynak kodlu olanlardır. En Çok Kullanılan İşletim Sistemleri Bu bölümde dünya genelinde en çok bilinen ve kullanılan işletim sistemleri hangileri ona bakacağız. Her bir sistem ile ilgili bilgiler verdikten sonra tüm kullanım verileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş güncel sıralamayı sizlerle paylaşacağız. Windows İşletim Sistemi İlk defa 20 Kasım 1985 yılında kullanıma sunulan Windows, oluşturduğu arayüz yaklaşımı ile kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen sistem olmayı başarmıştır. MS-DOS sistemi ile başlangıç yaptıktan sonra geliştirilerek açılır pencereler sunan bir yapıya geçmiştir. Böylece kullanıcıların bilgisayar deneyimini kolaylaştırarak aynı anda birden fazla işlevi gerçekleştirmeyi sağlayan yenilikler getirmiştir. Kullanıma açıldığı dönemde piyasada fazla sistemin bulunmaması ve bulunanların da kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlayamaması nedeniyle, tamamen grafik arayüzüne odaklı bir şekilde geliştirilen Windows büyük bir başarı elde etmiştir. Süreç içerisinde gelişimini sürdüren Windows, yazılım sistemleri piyasasında en büyüklerden biri olmayı başarmıştır. 1985 yılında yayınladığı ilk sürümünden bu yana toplamda 13 ayrı sürüm piyasaya süren Windows, şu anda da güncel olan son sürümü Windows 10 sistemini 2015 yılında kullanıma sunmuştur. Windows 10 sistemi, güncel verilere bakıldığında, tüm kullanıcıların yaklaşık yüzde 40’lık bir bölümü tarafından kullanılarak işletim sistemleri arasında en çok kullanılan sistem olmuştur. Sistemin önceki sürümlerinden olan Windows 7 ise en çok kullanılanlar listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu durum şirketin gücünü göstermesi açısından önemlidir. Hala kullanımda olan eski sürümleri de bulunduğundan Windows’a ait tüm sürümlerin listesini paylaşmak istiyorum. Windows- 1985 Windows 3- 1991 Windows 95- 1995 Windows CE- 1998 Windows 98- 1998 Windows ME- 2000 Windows XP- 2001 Windows XP 64 Bit Edition- 2004 Windows Vista- 2006 Windows 7- 2009 Windows 8- 2012 Windows 8.1- 2013 Windows 10- 2015 MacOS İşletim Sistemi Tam adıyla Machintosh sistemi, Apple şirketinin kendi ürettiği kişisel bilgisayarlarda kullanılmak üzere yine kendisi tarafından geliştirilen işletim sistemidir. Apple tarafından ilk olarak üretilen Machintosh isimli kişisel bilgisayar ile birlikte 1984 yılında kullanıma sunulmuştur. O yıldan itibaren gelişim sürecini sürdürerek yeni sürümlerle birlikte kullanıcılara sunulmaya devam edilmiştir. En başta System ismini kullanan şirket, System 7 versiyonundan başlayarak MacOS ismini kullanmaya başlamıştır. Eskiden sadece Apple tarafından üretilen işlemci çipine sahip bilgisayarlarda kullanılabilirken, son dönemlerde Intel tarafından üretilen işlemcilere sahip bilgisayarlarda da kullanımı kısmen de olsa sağlanmıştır. Apple bilgisayarların performansını oldukça arttıran özelliklere sahip olarak geliştirilen MacOS işletim sistemleri özellikle X 10.14 ve X 10.13 sürümleri ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik alanında ayrıcalıklı özellikler sunabildiği için daha çok tasarım ve yayıncılık alanlarında ilgi görmektedir. Ayrıca Apple’a ait diğer cihazlarla tam uyumlu şekilde kullanım imkanı vermesi ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Linux İşletim Sistemi Linux işletim sistemleri, Unix ortamı üzerine kurulan ve hemen hemen tüm bilgisayarlar için kullanılabilen ücretsiz sistemlerdir. Sistemin geliştiricisi Linus Torvalds kaynak kodlarının açık olması ve ücretsiz dağıtım sağlanması konularına önem vermiştir. Bu özellikleri sayesinde sistemin gelişimi kullanıcıların yaptığı katkılar ile sürdürülebilir bir hal almıştır. Farklı kişi ve şirketlerin yaptıkları katkılarla hızlı bir şekilde gelişen sistem, altın çağına Oracle, IBM ve Corel gibi şirketlerin destekleri ile ulaşmıştır. Linux sisteminin kullandığı masaüstü, aslında kullanıcı ile program yazılımları arasında etkileşimi sağlayan bir uygulamadır. Windows sisteminde olduğu gibi masaüstü yazılımın kendisini değil kullanıcı erişimini sağlayan bir programdır. Bu şekilde ayrı program yapıları barındırdığı için internet üzerinden indirilen uygulamaların kurulumu kolayca yapılamamaktadır. İndirilen uygulamalar Windows için gereken parçaları tek bir paket halinde barındırırken, Linux için gereken parçalar sistem kütüphanesinde ayrı halde bulunur.  Bu yapı dezavantaj olarak görünse de güncelleme sırasında tüm uygulamaların ayrıca güncellenmesini gerektirmediği için sistemde bulunan uygulamalar güvenlik sorunu yaratabilecek açıklardan korunmuş olur. Bu sayede Linux sistemi daha güvenli bir yapıdadır.  En çok kullanılan işletim sistemleri hakkında kullanım oranlarını gösteren tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. işletim Sistemi Kullanım Oranı Windows 10 %39.22 Windows 7 %36.90 MacOS X 10.14 %4.73 Windows XP %4.54 Windows 8.1 %4.45 MacOS X 10.13 %2.84 Linux %2.00 MacOS X 10.12 %1.61 Windows 8 %0.88 MacOS X 10.11 %0.72 İşletim Sistemleri Nedir? Bilgisayarların çalışmasında donanım parçaları ile programlar arasında bağlantı kurarak yönetimini sağlayan yazılım bütünüdür. Bilgisayar donanımları ile yazılımlar arasında kullanıcılar için aracılık yapar. Bu sayede kolay kullanımı sağlar. İşletim Sistemleri Çeşitleri Nelerdir? Bu sistemler açık kaynak kodlu ve kapalı kaynak kodlu olmak üzere iki çeşittir. Kaynak kodundaki bu ayrım sistemin dışarıdan geliştirilebilir olmasını belirleyen faktördür. Açık kaynak kodlu sistemler ücretsiz, kapalı kaynak kodlu sistemler ise ücretlidir. Bilgisayar İşletim Sistemleri Haricinde Sistemler Var mıdır? Evet vardır. Günümüzde cep telefonları ile birlikte pek çok akıllı cihaz için kullanılan sistemler mevcuttur. Android ve Ios gibi sistemler bunlara örnek olarak verilebilir.
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Nedir
Günümüz koşullarında tüm işletmeler, rekabet içinde oldukları ortamda ayakta durabilmek için temel üç göstergeye ihtiyaç duyar. Bu göstergeler; kalite, verimlilik oranları ve maliyettir. Bu göstergelere içinde bulunduğumuz yıllarda hızlı karar verme de eklenmiştir. İşletmeler, değişen rekabet koşullarında başarıya ulaşabilmek için, değişen iş şartlarını önceden tahmin etmek durumundadır. Aynı zamanda değişen koşullara hızla yanıt verip, uyum göstermelidir. Tüm bunların başarılabilmesi için güçlü ve başarı verisi yüksek bir bilgi sitemine ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyacı kurumsal kaynak planlama (ERP) ile sağlamak mümkündür. En genel hali ile ERP, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirerek, farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Bu yazılım kurumsal kaynak planlama uzmanları tarafından uygulanır. Kurumsal Kaynak Planlama Neden Önemli? Gelişen teknolojinin etkisi ileinternet ve yazılım çözümlemeleri günlük yaşamın pek çok alanında kullanılır olmaya başladı. Yazılım ve bilişim odaklı işletmelerin iş süreçleri; çok daha hızlı, etkin, fazlası ile verimli ve kullanışlı, geniş kitlelere ulaşabilecek bir sistem ile yol almalıdır. Kurumsal kaynak planlama ile insan hatalarını, problemleri, yaşanan gecikmeleri ve en önemlisi maliyetleri azaltmak mümkün hale geldi. ERP, üretimde zaman zaman karşılaşılan darboğazların giderilmesi, dağıtım kanallarının eskiye oranla daha iyi planlanması, müşteri hizmetlerinin tam kapasite ile çalışması ve stokların çok daha iyi bir şekilde kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanları aracılığı ile verilen hizmetler, ülkemizde hemen hemen bütün işletmelerde yaygınlaşmaya başlamış; işletme yönetimi açısından da destekleyici  bir alan olmuştur. Kurumsal Kaynak Planlama Sisteminin Sağladığı Faydalar Kurumsal kaynak planlama sisteminin en büyük özelliği, bir işletmenin sahip olduğu tüm bakış açılarındaki her bir verinin bir araya getirilmesidir.  İşletmeniz için doğru ve objektif olacağına emin olacağınız kararlar almak, işletmenizdeki iş süreçlerinizi kolay, hızlı ve rekabet şartlarına uygun özellikte yönetmek için işletmenize en uygun ERP sistemini uygulayarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabilirsiniz. ERP sistemleri tüm işletmelerde iş akış sürecini, çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri birbiriyle bir bütün haline getirecek ortamı oluşturur. Kurumsal kaynak planlama sisteminin sağladığı diğer faydaları inceleyelim. İşletmelerde gelişmiş iş süreçlerinin oluşması. Karar destek makanizmaları için kolay veri ulaşımı sağlamak. İşletme iş süreçlerinin, yönetim ve personel tarafından çok daha rahat izlenebilmesini sağlamak. İş yükünü ve zaman kaybını çoğaltan kâğıt işini azaltmak. Diğer uygulamalara oranla çok daha iyi yapılan bilgi planlaması. Veri doğruluğunu sağlama aracı olması. İşletmenin tüm işleyişini kapsayan performans artışı sağlaması. Gelişmiş maliyet izleme oranlarının artması. Tüketicilere daha kısa zaman içinde yanıt süresi oluşturması. Nakit akışını daha iyi izlemesi. Rekabet avantajı sağlaması. Tedarik yönetiminin gelişmiş yöntemlerle takibi. Paylaşımının sağlandığı müşteri veri tabanı. Uluslararası işlemlerin gelişmiş uygulamaları. İnternet tabanlı uygulama sağlar. Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Kurumsal Kaynak Planlama, işletmelerin iş süreçlerinin kullanılan sisteme birleşik olarak entegresini sağlamak amacıyla tasarlanmış yazılım sistemi olarak karşımıza çıkar. Kurumsal kaynak planlama uzmanları ise, bu yazılım sisteminin işleyişi hakkında olması gereken teknik bilgilere sahip olan kişilerdir. Farklı bir ifade ile, fonksiyonel destek sağlayan kişilere verilen addır. ERP uzmanlarının sahip olduğu bazı görev tanımları bulunmaktadır. Bu görev tanımları şu şekilde açıklayabiliriz. Kurumsal kaynak planlama uzmanları, işletmelerin yöneticilerine ilerleme raporu sunmaları gerekmektedir. İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur. Kurumsal kaynak planlama uzmanları, kullanıcının ihtiyacını tespit etmeli ve bunun yanı sıra veri işleme sürecinde geliştirici sistemler üzerinde çalışmalar yapmalıdır. Kurumsal kaynak planlama sistemini fazla sayıda sistemle entegre olmuş bir biçimde çalışmak için ihtiyaç duyulan yapılandırmaları oluşturmak. İşletmenin ihtiyacına göre gerekli güvenlik ve gizlilik politikaları ile ilgili düzenleme yapmak ve uygulamak. Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir. Yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir. Kurumsal kaynak planlama sisteminin son kullanıcılarının ortaya çıkardığı problemleri analiz etme yetisine sahip olmalıdır. Kurumsal Kaynak Planlama Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? Üniversitelerin dört yıllık eğitimleri içinde olan endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği veya bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Kurumsal kaynak planlama uzmanı işletmelerin organizasyon oluşumuna göre ve görev tanımlamalarına göre faklı konumlanabilse de sistemlerin kurulması, kurum ihtiyaçlarına göre uygulanması, iyileştirmelerin yapılması, sistem bakımı ve devamlılığı görevleri yerine getirebilecek donanıma sahip olmalıdır. Yürütmekten sorumlu olduğu süreci desteklemek amacı ile yardımcı, destekleyici eğitimler alabilirler. Enstitü eğitimleri içinde yer alan zaman yönetimieğitimi, iş yaşamında daha etkin bir rol almak için zemin hazırlanmasına yardımcı olur. Yine ERS uzmanı için faydalı olacak enstitü eğitimlerinden biri yönetim ve organizasyon eğitimi; verimli ve uyumlu çalışmanın kazanımları ve organizasyon fonksiyonunun önemini kavramak için faydalı olacaktır. Kurumsal kaynak planlama uzmanlarının sahip olması beklenen bazı önemli nitelikler bulunmaktadır. Nitelikleri inceleyelim. Eğitimini tamamlamış erkek adayların askerlik sorunun ortadan kalkmış olması beklenir. Temel bilgileri içeren finansman bilgi donanımına sahip olunması beklenir. Ekip yönetimini tam olarak sağlayabilmesi gerekir. Yönetim sistemlerini yetkin olarak kullanabilen adaylar değerlendirilir. Sistem analizi yapabilme yetisine, gereken tüm özellikleri ile hâkim olması beklenir. Bilgi teknolojisi en önemli bileşenlerden, dolayısı ile tüm prensiplerine hakim olması gerekir. İşletme yetkililerine hesap verme ve gereken durumlarda insiyatif alabilecek özellikleri edinmiş olması gerekiyor. İhtiyaç duyulan durumlarda sunum yapabilecek ve rapor sunabilecek gerekli yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisine sahip olmaları beklenir. Zaman yönetimi konusunda prensipli ve iş ile ilgili organizasyonları sağlayabilecek bilgiler sahip olmalıdır. Kurumsal kaynak yönetimi ne anlama gelmektedir? Kurumsal kaynak yönetimi, bir işletmede yer alan finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bölümlerini tek yazılım sistemi çatısı altında bir araya getirir. Farklı bölümlerin ortak olarak veri paylaşmasını sağlar. Farklı bir ifadeyle ERP, işletmede meydana gelen bilgi akışının birleşerek bir bütün halini almasını sağlayan ticari bir yazılımdır. Kurumsal kaynak planlama uzmanının görevleri nelerdir? İşletme süreçlerini geliştirmek ve iyileştirmek amacı ile ekip çalışmaları içinde bulunmaları ve proje geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmede çalışan personelin, ERP uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve gerekli desteği almalarına olanak yaratmaktan sorumludur. Veri tabanında meydana gelen sorunları çözümlemekle görevlidir, yazılım kısmında meydana gelebilecek sorunlara çözüm üretebilmelidir. Kurumsal kaynak planlama uzmanı olmak için üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun olma şartı aranır? Üniversitelerin dört yıllık eğitimlerinden mezun olmaları gerekir. Mühendislik bölümlerinden mezun olmaları beklenir. Yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.
ERP Programı Nedir?
ERP Programı Nedir?
ERP programı, kurumsal kaynak planlaması veya işletme kaynak planlaması olarak adlandırılır. “Enterprise Resource Planning” İngilizce açılımıdır. ERP programı, işletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanılmasını sağlayan bir bütünleşik yönetim sistemleridir. Kurumsal kaynak planlaması olarak da adlandırılır. ERP programı, işletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay olan sistemlerdir. ERP programı, temelinde değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar. ERP programı, işletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda kaynakların verimli olarak kullanılmasını sağlamak ve desteklemek için geliştirilmiştir. ERP programı, müşterilerin siparişlerinin temsilciler tarafından alınıp yükleme işlemi yapılana kadar ve finans tarafından gönderilen fatura bilgilerinin vb. verilerin toplandığı yer olarak tanımlanır. Üretimin sürdürülmesi plan yapma ihtiyacından doğmuştur. Planlamaya veri sağlayan ERP programı ile birlikte birçok donanımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içermektedir. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması amacıyla tasarlanmış sistemlere verilen addır. Kurumsal kaynak planlaması kavramı ilk olarak üretim sektöründe kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra çok daha geniş bir alanı temsil etmeye başlamıştır. Kurumsal kaynak planlama, işletmelerin muhasebe, satın alma, risk yönetimi, insan kaynakları, tedarik zinciri,  proje yönetimi, finans vb. günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullanılan bir yazılım türünü ifade eder. Kurumsal kaynak planlaması, bir işletmenin çalışma alanına bakmadan, işletmenin temel işlevlerini kendi yapısı altında toplayabilme özelliğine sahiptir. Küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP programı ile iş süreçlerinde iyileştirme sağlayabilir. Verimlilikartışı kazanabilir. Kurumsal kaynak planlaması ile verimlilik artışından maliyet tasarrufuna kadar birçok kazanım elde etmek mümkündür. Bunun yanı sıra çok etkili ve hızlı karar mekanizmasını yönetim kademesine kazandırmayı sağlar. ERP programı temel amaç olarak bir işletmenin verilerini bir araya getirerek bunlarda karara ulaşabilecek anlamlı sonuçlar elde etmeyi sağlamaktır. Kurumsal kaynak planlaması iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirilerek tek bir yazılım halinde de kullanılabilmektedir. Bu tarz sistemlere de kurumsal kaynak planlaması (KKP) yazılım paketleri adı verilir. ERP Temel Prensipleri ERP programı, ortak bir veri tabanı üzerinde tek ve tanımlı veri şeması kullanacak şekilde tasarlanır. Bu durum da işletme genelindeki bilgilerin normalleştirilmesine, genel tanımlamalara ve kullanıcı deneyimlerine dayalı hale getirilmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri, bu belirtilenlerin işletme departmanlarındaki iş akışının getirdiği iş süreçleriyle bağlanır. Ardından ERP temel prensipleri sistemler ve bunları kullanan bireyler arasında bir bağıntı oluşturulmasını sağlar. Kısaca ERP temel prensipleri, modern bir işletmede bireyleri, teknolojileri ve süreçleri entegre etmeye yardımcı olur. ERP temel prensipleri, düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması amacı taşır. Örneğin, birden fazla tedarikçiden parça alarak otomotiv üreten bir firma üzerinden açıklayalım. Parçaların istenmesi, satın alınması ve daha öncesinde satın alınmadan ödemelerin yapılması işlemlerinden geçmesi gerekir. Bu süreç işlerken her bir bileşenin entegre kurumsal iş akışlarına ve süreçlerine, raporlarına bağlı düzgün biçimlendirilmiş ve temiz veriler kullanılması için kurumsal kaynak planlaması şarttır. ERP içerisinde de bu sistemin entegre bir biçimde düzgün bir şekilde biçimlendirilmesi ve yürütülmesini sağlamada öncüdür. Veri, her işletme, şirket vb. için hayati bir öneme sahiptir. ERP temel prensipleri sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirebilmek için bu bilgilere ihtiyaç duyan her birey veya işletmenin bu bilgileri toplamasını kolaylaştırır. Ayrıca bilgileri organize etmesini, dağıtmasını ve analiz etmesini kolaylaştıran büyük bir rol oynar. Bu yüzden ERP temel prensipleri oldukça büyük öneme sahip olmalarının yanında sürecin işlemesini de sağlamaktadır. ERP yani kurumsal kaynak planlama veri alanlarının işletmelerin kayıtlarında doğru hesapla yer almasında ve maliyet hesaplarının uygun bir şekilde izlenmesini sağlamaktadır. ERP temel prensipleri arasında merkezi veri toplama yer alır. ERP programı, tüm kullanıcıların veri oluşturmasını, depolamasını ve aynı verileri kullanabilmesini sağlamak için karmaşıklığa bir düzen verir. Güvenli ve merkezi hale gelen veri havuzu sayesinde kullanıcılar, verilerin doğru, güncel aynı zamanda eksiksiz olduğundan emin olurlar. ERP Modülleri Nelerdir? Tek bir veri tabanı birçok alanın dahil olduğu çeşitli modülleri bünyesinde barındırabilir. ERP modülleri, işletme içerisinde anında veri erişimi ve bilgi depolanmasını sağlar. ERP modülleri, analiz ve yönetim işlevselliğinin gelişmesini sağlamaktadır. Peki, ERP modülleri nelerdir? Tedarik Zinciri Yönetimi: ERP modülleri arasında ilk sırada tedarik zinciri modülü vardır. Tedarik zinciri yönetimi için ERP çözümü, en zorlu ortamlar için tasarlanmıştır. Tedarik zinciri yönetimi çözümünün bileşenlerini depolama, satış ve tedarik oluşturur. Ayrıca satış tahmini ve talep planlaması yapmak da iyi bir çözüm önerisidir. Gelişmiş özelliklere sahip depo yönetimi çözümü, tedarik ağı yönetimi ve çözünürlüğü yöntemleri sunar. İşletme bilgileri hala el ile giriyorsa ve hala depoda envanter keşfine çıkıyorsa, bu süreç ERP programı sayesinde çözülür. Bu süreçler bu program sayesinde otomatikleşecek, kolayca para ve zaman yönetimi yapabilme olanağı sunacaktır. Finans: ERP modülleri arasında finans kısmı da yer alır. Finansal durumunuza genel bakış atabileceğiniz panolar sunar ve bunlar sayesinde dilediğiniz yerde gerçek zamanlı bilgilerden yararlanma olanağı sunar. Finans çözümü, işletmenin merkezine yerleştirerek, gereksinim duyulan raporları ve karar vermeniz için doğru ve zamanında muhasebe bilgilerini sağlamaktadır. Proje mali kontrolünde, operasyonel performansta, stratejik tahminlerde ve uluslararası uyumda destek sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan kaynakları ERP modülleri arasında yer alır. Doğru insanların, doğru yetenekle, doğru yerde olmasını sağlar. Teknolojiyle birlikte iş yapış biçimleri sürekli değiştiğinden bu değişime uyum sağlayan, entegre ve esnek ERP çözümü gerekmektedir. İş iletişimini geliştirir. Aynı zamanda gündelik işleri otomatikleştirir, müşteri gereksinimlerini karşılama ve verilere erişerek kaynakları yönetme imkanı sağlar. İşe alım, planlama, yetenek geliştirme ve performans yönetimi vb. için bireylerin geliştirmesinde rol oynamaktadır. Üretim Endüstrisi: ERP modülleri arasında üretim endüstrisi de yer alır. Farklı üretim şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için ERP çözümü tasarlanmıştır. Satış ve pazarlama, üretim, planlama, satış sonrası hizmete kadar bir şirketteki tüm süreçleri kurumsal kaynak planlama üzerinden birbirine bağlar. Stoğa üretim, tahmini üretim, kısa ve uzun ömürlü ürün üretimi gibi tüm üretim yöntemlerini içine alır ve çözümler sunar. Proje: Proje alanı da ERP modülleri arasında yer alır. Bu sektörün kompleks tüm süreçlerini tek bir entegre üründe birleştirir. Aynı zamanda gerçek zamanlı etkinliklere ilişkin verileri doğrudan proje alanına yönlendirir. Bu da maliyet, zaman, nakit, risk yönetimi ve kaynaklar üzerinde kontrol ve görünürlük oluşmasını sağlamaktadır. ERP Programının Firmalara Faydaları Nelerdir? Büyüme hedefi sadece büyük ölçekli işletmeler için geçerli değildir. Her ölçekteki kuruluş için büyük bir önem arz eder. ERP programı bu yüzden sadece büyük ölçekli şirketler için değil KOBİ’ler için de fayda sağlamaktadır. ERP programının firmalara faydaları genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetim vb. olarak sayılabilir. ERP programının firmalara faydası arasında yeni yönetici olan kişilerin firma hakkında daha çok güncel bilgiye sahip olmasını sağlar. Bir ERP projesi başarı tamamlandığı firmalara büyük faydalar sağlar. Peki, ERP programının firmalara faydaları nelerdir? Daha Düşük Maliyet Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında en etkili olanıdır. Kullanılan kurumsal kaynak planlaması yazılımı sayesinde müşteri beklentileri öngörülebilir. Stok bilgilerine daha hızlı biçimde ulaşılabilir. Kullanılan yazılımın firmanıza kazandıracağı stok üzerinde daha hızlı bildirim alma becerisi sayesinde daha az stok ile çalışma sağlanır. Maliyet alanında da kayda değer bir düşüş gözlenir. ERP programının firmalara faydaları arasında firma için büyük bir önem taşır. Yüksek Müşteri Memnuniyeti Oluşmasını Sağlamak: ERP programının firmalara faydaları arasında müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamak da vardır. ERP ile iş süreçleri bireye bağlı olan birçok hatadan ayıklanır. Hatalı teslimat, yanlış kesilen fatura, üretimdeki aksaklıklar vb. bu program sayesinde ortadan kaldırılabilir. Üretim aşamasında müşterinin adıyla çıkan ürünler sayesinde hata payı en az seviyeye iner. Bu sayede müşterinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verilmiş olur. Sonuç olarak da müşteri memnuniyeti artmış olur. Üretkenliği Arttırmak: Bu programın üretkenliği arttırması ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Verimliliğin artması ve her çalışanın şirkete kattığı değeri arttırır ve bu durum gerekli fonksiyonlarla üretkenliğin artmasına destek olur. Hızlı Rapor Oluşturmak: İşletmeler için rapor oluşturmak çalışanların bir hafta boyunca Excel dokümanları arasında kaybolması demektir. Bu program sayesinde iş süreçlerinde yaşanan dijitalleşme sayesinde veri üzerinden tek bir tıkla, saniyeler içinde rapor oluşturulabilir. Bu sayede çalışanlar ve yöneticiler rapor hazırlamakla uğraşmak yerine daha farklı alanlara yönelebilirler. Sonuç olarak da ERP programının firmalara faydaları arasında yer alır. Etkili Yönetim Anlayışının Gelişmesini Sağlamak: Oluşturulan hızlı raporlar ve insan kaynakları süreçleri, yönetim kademesinin daha etkili ve hızlı sonuçlar almasının önünü açmaktadır. Anlık kararlar alınmasını sağlamaktadır. Bu sayede etkili bir yönetim anlayışı ortaya çıkar. ERP programının firmalara faydaları arasında da olmaya hak kazanır. ERP programı nedir? İşletmelerde hizmet üretimi için gereksinim duyulan işgücü, malzeme, makine vb. kaynakların kullanımını sağlayan bütünleşik yönetim sistemleridir. İşletmelerin tüm veri ve işlemlerinin bir araya getirilmesini sağlayan kullanımı kolay sistemlerdir. İşletmelerin kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uça yönetilmesini sağlayan bir sistemdir. ERP modülleri nelerdir? Tek bir veri tabanı içerisinde birden fazla modülü barındırabilir. Bu modüller; tedarik zinciri yönetimi, finans ve insan kaynakları yönetimi olarak sıralanabilir. Ardından üretim endüstrisi ve proje alanı olarak devam etmektedir. ERP programının firmalara faydaları nelerdir? Genel olarak verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını yönetmektir. Daha düşük maliyet sağlamak, yüksek müşteri memnuniyeti oluşmasını sağlamak ve üretkenliği arttırmak olarak sayılabilir. Ardından hızlı raporlar oluşturma ve etkili yönetim anlayışının gelişmesi olarak da devam etmektedir.